Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 28:1-22

28  Bongo Yisaka abengaki Yakobo mpe apambolaki ye mpe apesaki ye etinda mpe alobaki na ye ete: “Osengeli te kozwa mwasi kati na bana basi ya Kanana.+  Tɛlɛmá, kende na Padane-arame na ndako ya Betuele tata ya mama na yo mpe kuna ozwa mwasi kati na bana basi ya Labana ndeko mobali ya mama na yo.+  Mpe Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso akopambola yo mpe akosala ete obota mingi mpe akokómisa yo mingi, mpe okokóma mpenza lisangá ya bato ya bikólo.+  Mpe akopesa yo lipamboli ya Abrahama,+ yo ná momboto na yo elongo na yo,+ mpo ozwa mokili ya bisika oyo ofandi mopaya,+ oyo Nzambe apesaki Abrahama.”+  Bongo Yisaka atikaki Yakobo akende, mpe akendaki na Padane-arame, epai ya Labana mwana ya Betuele moto ya Siri,+ ndeko ya Rebeka,+ mama ya Yakobo ná Esau.+  Ntango Esau amonaki ete Yisaka apambolaki Yakobo mpe atikaki ye akende na Padane-arame mpo na kozwa mwasi kuna, mpe ete ntango apambolaki ye apesaki ye etinda ete: “Kozwa mwasi te kati na bana basi ya Kanana”;+  mpe ete Yakobo azalaki kotosa tata na ye ná mama na ye mpe asimbaki nzela akei na Padane-arame;+  bongo Esau amonaki ete bana basi ya Kanana bazalaki kosepelisa Yisaka tata na ye te.+  Na yango, Esau, longola basi na ye mosusu,+ akendaki epai ya Yishimaele mpe azwaki Mahalate mwana ya Yishimaele mwana ya Abrahama, ndeko ya Nebayote, mpo azala mwasi na ye. 10  Mpe Yakobo akobaki mobembo na ye longwa na Beere-sheba akei na Harane.+ 11  Na nsima, akómaki na esika moko boye mpe alalaki wana mpamba te moi esilaki kolala. Na bongo akamataki moko na mabanga ya esika yango mpe atyaki yango lokola eloko ya kolalisa motó na ye mpe alalaki na esika yango.+ 12  Mpe abandaki kolɔta ndɔtɔ,+ mpe, talá! eskalye moko etɛlɛmi na mabele mpe nsɔngɛ na yango ekómi tii na likoló; mpe, talá! baanzelu ya Nzambe bazalaki komata mpe kokita na yango.+ 13  Mpe, talá! Yehova atɛlɛmaki likoló na yango, mpe alobaki ete:+ “Nazali Yehova Nzambe ya Abrahama tata na yo mpe Nzambe ya Yisaka.+ Mokili oyo yo ozali kolala, nakopesa yango na yo mpe na momboto na yo.+ 14  Mpe momboto na yo ekokóma mpenza lokola zɛlo ya mokili,+ mpe okopalangana epai na epai na wɛsti mpe na ɛsti mpe na nɔrdi mpe na sudi,+ mpe na nzela na yo mpe na nzela ya momboto na yo, mabota nyonso ya mabele ekomizwela lipamboli.+ 15  Mpe talá nazali elongo na yo mpe nakobatela yo na nzela nyonso oyo ozali kokende mpe nakozongisa yo na mabele oyo,+ mpo nakotika yo te kino nakosilisa mpenza kosala oyo nalobi na yo.”+ 16  Bongo Yakobo alamukaki na mpɔngi na ye mpe alobaki ete: “Ya solo, Yehova azali na esika oyo, mpe ngai nayebaki yango te.” 17  Mpe akómaki kobanga mpe alobaki lisusu ete:+ “Oyo ezali mpenza esika ya nsɔmɔ!+ Ezali eloko mosusu te kaka ndako ya Nzambe+ mpe ezali porte ya likoló.” 18  Bongo Yakobo alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe akamataki libanga oyo ezalaki wana lokola eloko ya kolalisa motó na ye mpe atɛlɛmisaki yango lokola likonzí mpe asopaki mafuta likoló na yango.+ 19  Lisusu, apesaki esika yango nkombo Betele;+ kasi ezali solo ete na kala, nkombo ya engumba yango ezalaki Luze.+ 20  Mpe Yakobo asalaki elako+ mpe alobaki ete: “Soki Nzambe akolanda kozala elongo na ngai mpe akobatela mpenza ngai na nzela oyo nazali kokende mpe akopesa ngai limpa ya kolya mpe bilamba ya kolata+ 21  mpe soki nakozonga mpenza na kimya na ndako ya tata na ngai, boye Yehova akomimonisa ete azali Nzambe na ngai.+ 22  Mpe libanga oyo natɛlɛmisi lokola likonzí ekokóma ndako ya Nzambe,+ mpe eloko nyonso oyo okopesa ngai, nakozanga te kopesa yo moko ya bandambo zomi na yango.”+

Maloba na nse