Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 25:1-34

25  Lisusu, Abrahama akamataki mpe mwasi mosusu, nkombo na ye Ketura.+  Na nsima abotelaki ye Zimirane ná Yokeshane ná Medane ná Midiane+ ná Yishibake mpe Shua.+  Mpe Yokeshane abotaki Sheba+ mpe Dedane.+ Mpe bana ya Dedane ezalaki Ashurime ná Letushime mpe Leumime.  Mpe bana ya Midiane ezalaki Efa+ ná Efere ná Hanoke ná Abida mpe Eledaa.+ Bango nyonso nde bana ya Ketura.  Nsima na yango, Abrahama apesaki Yisaka biloko nyonso oyo azalaki na yango,+  kasi bana ya bamakango oyo Abrahama azalaki na bango, Abrahama apesaki bango makabo.+ Na nsima, wana azalaki naino na bomoi, atikaki bango bákende na ngámbo ya ɛsti, na mokili ya Ɛsti,+ mosika na mwana na ye Yisaka.+  Mpe mikolo ya mbula oyo Abrahama aumelaki na bomoi ezalaki mbula nkama moko na ntuku nsambo na mitano (175).  Na nsima, akataki mpema mpe akufaki nsima ya kozala na bomoi moko ya malamu mpe ya molai, anuni, atondi na mikolo, mpe ayanganisamaki na bato na ye.+  Bongo Yisaka ná Yishimaele bana na ye bakundaki ye na mobenga ya Makapela na elanga ya Efrone mwana ya Zohare Mohiti, oyo etalani na Mamare,+ 10  elanga oyo Abrahama asombaki epai ya bana ya Hete. Kuna nde Abrahama akundamaki, ná Sara mwasi na ye.+ 11  Mpe esalemaki boye: nsima ya liwa ya Abrahama, Nzambe akobaki kopambola Yisaka mwana na ye,+ mpe Yisaka azalaki kofanda pene na Beere-lahai-royi.+ 12  Mpe oyo ezali lisolo ya Yishimaele+ mwana ya Abrahama, oyo Agare Moezipito, mosaleli ya Sara, abotelaki Abrahama.+ 13  Bongo talá nkombo ya bana ya Yishimaele, na nkombo na bango, na kolanda mabota oyo euti na bango: Nebayote,+ mwana ya liboso ya Yishimaele, ná Kedare+ ná Adibeele ná Mibisame+ 14  ná Mishima ná Duma ná Masa, 15  Hadade+ ná Tema,+ Yeture, Nafishi mpe Kedema.+ 16  Bango bazali bana ya Yishimaele, mpe wana ezali nkombo na bango na kolanda mapango na bango mpe na kolanda bakaa na bango oyo ezingami na bifelo:+ bankumu zomi na mibale engebene bituluka na bango.+ 17  Mpe talá mbula ya bomoi ya Yishimaele: mbula nkama moko na ntuku misato na nsambo (137). Na nsima, akataki mpema mpe akufaki mpe ayanganisamaki na bato na ye.+ 18  Mpe bazalaki kofanda na bahema banda na Havila+ pene na Shure,+ oyo etalani na Ezipito, tii na Asiri. Afandaki na esika oyo etalani na bandeko na ye nyonso.+ 19  Mpe oyo ezali lisolo ya Yisaka mwana ya Abrahama.+ Abrahama abotaki Yisaka. 20  Mpe Yisaka azalaki na mbula ntuku minei (40) ntango azwaki Rebeka mwana ya Betuele+ moto ya Siri+ ya Pa-dane-arame, ndeko ya Labana moto ya Siri, azala mwasi na ye. 21  Mpe Yisaka azalaki kobondela Yehova mingimingi mpo na mwasi na ye,+ mpamba te azalaki ekomba;+ bongo Yehova andimaki libondeli na ye,+ mpe Rebeka mwasi na ye azwaki zemi. 22  Mpe bana oyo bazalaki na kati na ye babandaki kobunda,+ bongo alobaki ete: “Soki ezali boye, mpo na nini nazali na bomoi?” Na yango, akendaki kotuna Yehova.+ 23  Mpe Yehova alobaki na ye ete: “Bikólo mibale ezali na kati ya libumu na yo,+ mpe bituluku mibale ya bato ya bikólo ekokabwana na kati na yo;+ mpe etuluku moko ya bato ya ekólo ekozala makasi koleka etuluku mosusu ya bato ya ekólo,+ mpe mokóló akosalela leki.”+ 24  Nsukansuka, mikolo na ye ekokaki mpo na kobota, mpe, talá! mapasa bazalaki na libumu na ye.+ 25  Bongo oyo ya liboso abimaki, ye nyonso motane lokola elamba ya lokumu ya nsukinsuki;+ na yango bapesaki ye nkombo Esau.+ 26  Mpe nsima na yango, ndeko na ye abimaki mpe lobɔkɔ na ye esimbaki litindi ya Esau;+ bongo apesaki ye nkombo Yakobo.+ Mpe Yisaka azalaki na mbula ntuku motoba (60) ntango Rebeka abotaki bango. 27  Mpe bana yango bakolaki, mpe Esau akómaki mobali oyo ayebaki kosala bokila,+ mobali ya zamba, kasi Yakobo azalaki moto oyo azangi mbeba,+ oyo azalaki kofanda na bahema.+ 28  Mpe Yisaka azalaki kolinga Esau, mpamba te yango elimbolaki nyama na monɔkɔ na ye, kasi Rebeka azalaki kolinga Yakobo.+ 29  Mokolo moko, Yakobo azalaki kolamba supu ya lantiye, ntango Esau autaki na zamba alɛmbi. 30  Bongo Esau alobaki na Yakobo ete: “Nabondeli yo, pesá ngai noki mwa ndambo ya motane—motane wana, namɛla, mpo nalɛmbi!” Yango wana babengaki ye nkombo Edome.+ 31  Na yango, Yakobo alobaki ete: “Libosoliboso, tɛkɛlá ngai lotomo na yo ya mwana ya liboso!”+ 32  Mpe Esau alobaki lisusu ete: “Talá ngai oyo nalingi mpenza kokufa; lotomo ya mwana ya liboso ezali na litomba nini mpo na ngai?” 33  Mpe Yakobo abakisaki ete: “Libosoliboso, lapelá ngai ndai.”+ Mpe alapelaki ye ndai mpe atɛkɛlaki Yakobo lotomo na ye ya mwana ya liboso.+ 34  Mpe Yakobo apesaki Esau limpa ná supu ya lantiye, mpe abandaki kolya mpe komɛla.+ Na nsima, atɛlɛmaki mpe asimbaki nzela akei. Boye Esau atyolaki lotomo ya mwana ya liboso.+

Maloba na nse