Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 20:1-18

20  Bongo Abrahama alongolaki kaa kuna+ mpe atyaki yango na mokili ya Negebe mpe abandaki kofanda kati na Kadeshe+ ná Shure+ mpe afandaki mopaya na Gerare.+  Mpe Abrahama azalaki kaka koloba na ntina na Sara, mwasi na ye ete: “Azali ndeko na ngai.”+ Na yango, Abimeleke, mokonzi ya Gerare, atindaki bázwa Sara.+  Nsima na yango, Nzambe abimelaki Abimeleke na ndɔtɔ na butu mpe alobaki na ye ete: “Talá ozali lokola moto oyo asili kokufa mpo na mwasi oyo yo okamati,+ mpamba te ye azali mwasi ya nkolo mosusu.”+  Kasi, Abimeleke asimbaki ye te.+ Na yango, alobaki ete: “Yehova, okoboma nde ekólo oyo ezali mpenza na boyengebene?+  Ye alobaki na ngai te ete: ‘Azali ndeko na ngai ya mwasi’? ye mpe—alobaki na ngai te ete: ‘Azali ndeko na ngai ya mobali’? Motema na ngai ezali sembo mpe mabɔkɔ na ngai ezangi ngambo na likambo oyo nasali.”+  Na yango, Nzambe ya solo alobaki na ye na ndɔtɔ ete: “Ngai mpe nayebi ete osalaki likambo oyo na motema sembo+ mpe lisusu nazalaki kopekisa yo ete osalela ngai lisumu te.+ Yango wana, napesaki yo nzela te ete osimba ye.+  Kasi sikoyo zongisá mwasi ya mobali wana, mpo azali mosakoli,+ mpe ye akobondela mpo na yo.+ Bongo otikala na bomoi. Kasi soki ozongisi ye te, yebá ete okokufa solo, yo ná bato na yo nyonso.”+  Bongo Abimeleke alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe abengaki basaleli na ye nyonso mpe alobaki makambo nyonso wana na matoi na bango. Mpe mibali yango babangaki makasi mpenza.  Na nsima, Abimeleke abengaki Abrahama mpe alobaki na ye ete: “Likambo nini oyo osali biso, mpe lisumu nini ngai nasaleli yo, mpo ete oyeisela ngai mpe bokonzi na ngai lisumu monene boye?+ Yo osali ngai makambo oyo esengeli kosalema te.”+ 10  Mpe Abimeleke alobaki lisusu na Abrahama ete: “Ntango osalaki likambo oyo, ozalaki na mokano nini?”+ 11  Na yango, Abrahama alobaki ete: “Nasalaki bongo mpo nalobaki na motema na ngai ete: ‘Kozanga ntembe, na esika oyo, babangaka Nzambe te,+ mpe bakoboma ngai mpo na mwasi na ngai.’+ 12  Mpe lisusu, ye azali solo ndeko na ngai, mwana ya tata na ngai, kasi azali mwana ya mama na ngai te; mpe akómaki mwasi na ngai.+ 13  Mpe esalemaki boye: ntango Nzambe asalaki ete nalongwa na ndako ya tata na ngai natambolatambola,+ nalobaki na ye ete: ‘Talá motema boboto+ oyo okoki komonisela ngai: Na esika nyonso oyo tokokóma, lobá mpo na ngai ete: “Azali ndeko na ngai.”’”+ 14  Nsima na yango, Abimeleke akamataki bampate ná bangɔmbɛ ná basaleli ya mibali ná basaleli ya basi, apesaki bango Abrahama mpe azongiselaki ye Sara mwasi na ye.+ 15  Lisusu Abimeleke alobaki ete: “Talá mokili na ngai ezali liboso na yo. Fandá esika oyo emonani malamu na miso na yo.”+ 16  Mpe alobaki na Sara ete: “Talá napesi ndeko na yo+ shekele ya palata nkóto moko (1 000). Talá yango ezali mpo na yo elembo+ oyo ezali kolakisa liboso ya bato nyonso oyo bazali elongo na yo, mpe liboso ya moto nyonso ete osali eloko te, mpe olongwe na nsɔni.” 17  Mpe Abrahama abandaki kobondela Nzambe ya solo;+ mpe Nzambe abikisaki Abimeleke ná mwasi na ye ná baombo na ye ya basi, mpe bakómaki kobota bana. 18  Mpo Yehova akangaki mpenza libumu nyonso na ndako ya Abimeleke mpo na Sara, mwasi ya Abrahama.+

Maloba na nse