Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 2:1-25

2  Ndenge wana nde mosala ya kozalisa likoló ná mabele mpe biloko na yango nyonso esilaki.+  Mpe pene na mokolo ya nsambo Nzambe asilisaki mosala na ye nyonso oyo asalaki, mpe abandaki kopema na mokolo ya nsambo na mosala na ye oyo asalaki.+  Mpe Nzambe abandaki kopambola mokolo ya nsambo mpe kosantisa yango, mpo ete na mokolo yango Nzambe azali kopema na misala na ye nyonso oyo akanaki kozalisa.+  Oyo ezali lisolo ya makambo etali likoló mpe mabele na ntango oyo yango ezalisamaki, na mokolo oyo Yehova Nzambe asalaki mabele mpe likoló.+  Bongo nzete ya moke ata moko te ya mokili ezalaki naino na mabele mpe molona ata moko te ebimaki naino na mokili, mpo Yehova Nzambe anɔkisaki naino mbula+ na mabele te mpe moto azalaki naino te mpo na kolona bilanga na mabele.  Kasi londende+ ezalaki kouta na mabele mpe ezalaki kopɔlisa etando mobimba ya mokili.+  Mpe Yehova Nzambe asalaki moto na putulu+ ya mabele+ mpe apemaki na kati ya zolo na ye mpema ya bomoi,+ mpe moto akómaki molimo ya bomoi.+  Lisusu, Yehova Nzambe alonaki elanga na Edene,+ epai ya ɛsti, mpe kuna atyaki moto oyo ye asalaki.+  Bongo Yehova Nzambe akolisaki na mabele nzete nyonso ya kitoko na kotala mpe malamu na kolya mpe lisusu nzete ya bomoi+ na katikati ya elanga mpe nzete ya koyeba malamu ná mabe.+ 10  Nzokande ebale moko ezalaki kobima na Edene mpo na kopɔlisa elanga, mpe uta na esika yango ebandaki kokabwana mpe ekómaki, tóloba, mitó minei. 11  Nkombo ya oyo ya liboso Pishone; ezali oyo ezingi mokili mobimba ya Havila,+ epai wolo ezali. 12  Mpe wolo ya mokili yango ezali malamu.+ Bedeliume+ mpe libanga ya onikisi+ ezali mpe kuna. 13  Mpe nkombo ya ebale ya mibale Gihone; ezali oyo ezingi mokili mobimba ya Kushi. 14  Mpe nkombo ya ebale ya misato Hidekele;+ ezali oyo ezali kokende na ɛsti ya Asiri.+ Mpe ebale ya minei ezali Efrate.+ 15  Mpe Yehova Nzambe akamataki moto mpe atyaki ye na elanga ya Edene+ mpo na kolona yango mpe kobatela yango.+ 16  Lisusu Yehova Nzambe apesaki moto etinda oyo: “Nzete nyonso ya elanga, okoki kolya yango ndenge olingi.+ 17  Kasi nzete ya koyeba malamu ná mabe osengeli kolya yango te, mpo mokolo okolya yango okokufa solo.”+ 18  Mpe Yehova Nzambe alobaki lisusu ete: “Ezali malamu te moto azala ye moko. Nakosalela ye mosungi, oyo abongi na ye.”+ 19  Bongo na putulu ya mabele, Yehova Nzambe azalaki kosala nyama nyonso ya zamba oyo ezali na mokili mpe ekelamu nyonso oyo epumbwaka na likoló, mpe abandaki koya na yango epai ya moto mpo na komona ndenge akobenga mokomoko na yango; mpe ndenge oyo moto azalaki kobenga yango, elingi koloba molimo mokomoko oyo ezali na bomoi,+ ezalaki bongo nkombo na yango.+ 20  Na bongo moto azalaki kopesa nkombo na banyama nyonso ya mboka mpe bikelamu oyo epumbwaka na likoló mpe nyama nyonso ya zamba oyo ezali na mokili, kasi mosungi oyo abongi na moto amonanaki te. 21  Na yango Yehova Nzambe alalisaki moto mpɔngi makasi+ mpe, wana azalaki kolala, akamataki mokuwa moko ya mopanzi na ye mpe azipaki mosuni na esika yango. 22  Mpe na mokuwa yango oyo alongolaki na mopanzi ya moto, Yehova Nzambe asalaki mwasi mpe ayaki na ye epai ya moto.+ 23  Bongo moto alobaki ete: “Aa! sikoyo, oyo nde mokuwa ya mikuwa na ngai Mpe mosuni ya mosuni na ngai.+ Ye akobengama Mwasi, Mpo auti na mobali.”+ 24  Yango wana mobali akotika tata na ye ná mama na ye+ mpe asengeli kokangama na mwasi na ye mpe basengeli kokóma mosuni moko.+ 25  Mpe bango mibale bazalaki kaka bolumbu,+ mobali ná mwasi na ye, kasi bazalaki koyoka nsɔni te.+

Maloba na nse