Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 15:1-21

15  Nsima ya makambo yango, liloba ya Yehova eyelaki Abrama na emonaneli+ ete: “Kobanga te,+ Abrama. Ngai nazali nguba na yo.+ Mbano na yo ekozala monene mpenza.”+  Na yango, Abrama alobaki ete: “Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, okopesa ngai nini, awa nazali kokende na ngai kozanga kobota mwana mpe moto oyo akozwa ndako na ngai nde Eliezere,+ moto ya Damasi?”  Mpe Abrama abakisaki ete: “Talá! Opesi ngai ata momboto+ te, mpe, talá! mwana+ moko ya bato ya ndako na ngai nde azali mokitani na ngai, mozwi-ya-libula.”  Kasi, talá! liloba ya Yehova eyelaki ye na maloba oyo: “Moto oyo akokitana yo te, akozala mozwi-ya-libula te, kasi moto oyo akobima na libumu na yo nde akokitana yo, akozala mozwi-ya-libula.”+  Bongo abimisaki ye libándá mpe alobaki ete: “Nabondeli yo, talá na likoló mpe tángá minzoto, soki okokoka mpenza kotánga yango.”+ Mpe alobaki na ye lisusu ete: “Momboto na yo ekokóma kaka bongo.”+  Mpe andimelaki Yehova;+ mpe Nzambe atángaki ye moyengebene.+  Bongo abakiselaki ye ete: “Ngai nazali Yehova, moto nabimisaki yo na Ure ya Bakaladea mpo na kopesa yo mokili oyo mpo ezala ya yo.”+  Bongo alobaki ete: “Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ndenge nini nakoyeba ete nakozwa yango mpo ezala ya ngai?”+  Bongo alobaki na ye ete: “Zwelá ngai mwana-ngɔmbɛ ya mwasi ya mbula misato mpe ntaba ya mwasi ya mbula misato mpe mpate-mobali ya mbula misato ná epopo mpe mwana ya ebenga.”+ 10  Na bongo, azwaki yango nyonso mpe akataki yango biteni mibalemibale mpe atyaki eteni mokomoko na ndenge ete ekokana na mosusu, kasi akataki bandɛkɛ bitenibiteni te.+ 11  Mpe bandɛkɛ oyo elyaka misuni ebandaki kokita likoló ya bibembe ya banyama yango,+ kasi Abrama azalaki kobengana yango. 12  Nsima ya mwa ntango, etikalaki moke moi elala, mpe mpɔngi makasi ekangaki Abrama,+ mpe, talá! molili makasi ya nsɔmɔ ekwelaki ye. 13  Mpe abandaki koloba na Abrama ete: “Yebá mpenza ete momboto na yo ekokóma mopaya, ekofanda na mokili oyo ezali ya bango te,+ mpe bakosalela bango, mpe bango bakomonisa bango mpasi mbula nkama minei (400).+ 14  Kasi ngai nazali kosambisa ekólo oyo bango bakosalela,+ mpe nsima na yango, bakobima na biloko mingi.+ 15  Nde yo, okokende na kimya epai ya bankɔkɔ na yo; okokundama nsima ya kozala na bomoi moko ya malamu mpe ya molai.+ 16  Kasi na libota ya minei, bango bakozonga awa,+ mpamba te libunga ya Baamore ekómi naino na nsuka na yango te.”+ 17  Sikoyo wana moi ezalaki kolala mpe molili moko tuu eyaki, mpe talá litumbu moko oyo ezalaki kobimisa milinga mpe esungi moko ya mɔtɔ ezalaki koleka kati na biteni yango.+ 18  Na mokolo yango, Yehova asalaki kondimana ná Abrama,+ na maloba oyo: “Nakopesa momboto na yo mokili oyo,+ banda na ebale ya Ezipito* tii na ebale monene, ebale Efrate:+ 19  Bakeni+ mpe Bakenize mpe Bakademoni 20  mpe Bahiti+ mpe Baperizi+ mpe Barefaime+ 21  mpe Baamore mpe Bakanana mpe Bagirigashe mpe Bayebusi.”+

Maloba na nse

“Ebale ya Ezipito” emonani ete ezali ebale moko, to mokɛli ya lobwaku ya Wadi el-Arish.