Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 12:1-20

12  Mpe Yehova alobaki na Abrama ete: “Longwá na mboka na yo mpe tiká bandeko na yo mpe ndako ya tata na yo mpe kende na mboka oyo nakolakisa yo;+  mpe nakosala ete ekólo moko monene euta na yo mpe nakopambola yo mpe nakokómisa nkombo na yo monene; mpe zalá mpenza lipamboli.+  Mpe nakopambola baoyo bazali kopambola yo, mpe ye oyo azali kolakela yo mabe, nakolakela ye mabe,+ mpe mabota nyonso ya mabele ekomizwela mpenza lipamboli na nzela na yo.”+  Na yango, Abrama akendaki kaka ndenge Yehova alobaki na ye, mpe Lota akendaki na ye elongo. Mpe Abrama azalaki na mbula ntuku nsambo na mitano (75) ntango alongwaki na Harane.+  Bongo Abrama azwaki Sarai mwasi na ye+ mpe Lota mwana ya ndeko na ye+ mpe ebele ya biloko nyonso oyo bazwaki+ mpe milimo oyo bazwaki na Harane, mpe basimbaki nzela bakei na mokili ya Kanana.+ Nsukansuka bakómaki na mokili ya Kanana.  Mpe Abrama akatisaki mokili yango tii na teritware ya Shekeme,+ pene na banzete minene ya More;+ mpe na ntango yango Mokanana azalaki na mokili yango.  Sikoyo Yehova abimelaki Abrama mpe alobaki ete: “Nakopesa momboto na yo+ mokili oyo.”+ Nsima na yango, atongaki etumbelo kuna mpo na Yehova, oyo abimelaki ye.  Na nsima alongwaki kuna akei na etúká ya ngombangomba na ɛsti ya Betele+ mpe atɛlɛmisaki hema na ye: Betele na wɛsti mpe Ai+ na ɛsti. Bongo atongelaki Yehova etumbelo+ kuna mpe abandaki kobelela nkombo ya Yehova.+  Na nsima Abrama azalaki kolongola kaa awa, atye yango kuna, atye awa, atye kuna, tii na Negebe.+ 10  Sikoyo nzala moko ebimaki na mokili yango mpe Abrama asimbaki nzela akiti kofanda na Ezipito, azalaki mopaya kuna,+ mpamba te nzala yango ezalaki makasi na mokili yango.+ 11  Mpe esalemaki boye: ntango kaka akómaki pene na kokɔta na Ezipito, alobaki na Sarai mwasi na ye ete: “Nabondeli yo, yoká ngai! Nayebi malamu ete ozali mwasi moko kitoko mingi.+ 12  Na bongo, kozanga ntembe, Baezipito bakomona yo mpe bakoloba ete: ‘Oyo mwasi na ye.’ Mpe bakoboma ngai, kasi bakotika yo na bomoi. 13  Nabondeli yo, lobá ete ozali ndeko na ngai,+ mpo básala ngai malamu likoló na yo, mpe molimo na ngai ekozala mpenza na bomoi mpo na yo.”+ 14  Bongo esalemaki ete, ntango kaka Abrama akɔtaki na Ezipito, Baezipito bamonaki ete mwasi yango azali kitoko mingi. 15  Ná bankumu ya Farao mpe bamonaki ye mpe babandaki kokumisa ye epai ya Farao, bongo bamemaki mwasi yango na ndako ya Farao. 16  Mpe asalelaki Abrama bolamu mpo na ye, bongo Abrama azwaki bampate mpe bangɔmbɛ mpe bampunda mpe basaleli ya mibali mpe basaleli ya basi mpe bampunda ya basi mpe bakamela.+ 17  Bongo Yehova apesaki Farao mpe bato ya ndako na ye malɔzi minene+ mpo na Sarai mwasi ya Abrama.+ 18  Na yango, Farao abengaki Abrama mpe alobaki ete: “Likambo nini oyo osali ngai? Mpo na nini oyebisaki ngai te ete ye azali mwasi na yo?+ 19  Mpo na nini olobaki ete: ‘Azali ndeko na ngai,’+ bongo etikalaki moke nakamata ye azala mwasi na ngai? Mpe sikoyo mwasi na yo ye oyo. Kamatá ye mpe kende!” 20  Mpe Farao apesaki mibali etinda mpo na ye, mpe bakendaki kotika ye na nzela elongo na mwasi na ye ná nyonso oyo azalaki na yango.+

Maloba na nse