Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 10:1-32

10  Mpe oyo ezali lisolo ya bana ya Noa:+ Seme, Kame mpe Yafete. Bongo bango babandaki kobota bana nsima ya mpela.+  Bana ya Yafete ezalaki Gomere,+ Magoge,+ Madai,+ Yavane,+ Tubale,+ Mesheke+ ná Tirase.+  Mpe bana ya Gomere ezalaki Ashekenaze,+ Rifate+ ná Togarama.+  Mpe bana ya Yavane ezalaki Elisha,+ Tarasisi,+ Kitime+ ná Dodanime.+  Bato oyo bafandaka na bisanga ya bikólo bautaki nde na bango mpe bapalanganaki epai na epai na mikili na bango, moto na moto na kolanda monɔkɔ na ye engebene mabota na bango, engebene bikólo na bango.  Mpe bana ya Kame ezalaki Kushi,+ Miziraime,+ Puti+ ná Kanana.+  Mpe bana ya Kushi ezalaki Seba,+ Havila, Sabeta, Raama+ ná Sabeteka. Mpe bana ya Raama ezalaki Sheba ná Dedane.+  Mpe Kushi abotaki Nimerode.+ Ye nde moto ya liboso oyo akómaki elombe na mabele.  Amikómisaki elombe mobomi-nyama oyo azalaki kotɛmɛla Yehova. Yango wana, balobaka ete: “Kaka lokola Nimerode, elombe mobomi-nyama oyo azalaki kotɛmɛla Yehova.”+ 10  Mpe bokonzi na ye ebandaki na Babele,+ Ereke,+ Akade ná Kalne, na mokili ya Shinare.+ 11  Alongwaki na mokili yango, akendaki na Asiri+ mpe abandaki kotonga Ninive,+ Rehobote-Ire, Kala 12  ná Resene na kati ya Ninive ná Kala: yango nde engumba monene. 13  Mpe Miziraime+ abotaki Ludime,+ Anamime, Lehabime, Naftuhime,+ 14  Patrusime,+ Kasiluhime+ (Bafilistia+ bautaki na bango) ná Kafitorime.+ 15  Mpe Kanana abotaki Sidone,+ mwana na ye ya liboso, ná Hete+ 16  ná Moyebusi,+ Moamore,+ Mogirigashe, 17  Mohivi,+ Moaraki, Mosine, 18  Moarvade,+ Mozemare, ná Mohamate;+ mpe na nsima, mabota ya Mokanana epalanganaki. 19  Bongo ndelo ya Mokanana ebandaki na Sidone tii na Gerare,+ pene na Gaza,+ tii na Sodoma mpe Gomora+ mpe Adema+ mpe Zeboyime,+ pene na Lasha. 20  Bango bazalaki bana ya Kame engebene mabota na bango, na kolanda minɔkɔ na bango, na mikili na bango, engebene bikólo na bango. 21  Mpe Seme, nkɔkɔ ya bana nyonso ya Ebere,+ ndeko ya Yafete oyo azalaki mwana ya liboso, ye mpe abotaki bana. 22  Mpe bana ya Seme ezalaki Elame,+ Ashure,+ Arpakashade,+ Ludi ná Arame. 23  Mpe bana ya Arame ezalaki Uze, Hule, Getere ná Mashe.+ 24  Mpe Arpakashade abotaki Shela,+ mpe Shela abotaki Ebere. 25  Mpe Ebere abotaki bana mibali mibale. Moko nkombo na ye Pelege,+ mpamba te na mikolo na ye mabele ekabwanaki;+ mpe nkombo ya ndeko na ye Yoketane.+ 26  Mpe Yoketane abotaki Almodade, Shelefe, Hazaramavete, Yera,+ 27  Hadorame, Uzale, Dikla,+ 28  Obale, Abimaele, Sheba,+ 29  Ofire,+ Havila,+ ná Yobabe;+ bango nyonso bazalaki bana ya Yoketane. 30  Mpe esika na bango ya kofanda ebandaki na Mesha ekei tii na Sefare, etúká ya ngombangomba ya Ɛsti. 31  Bango bazalaki bana ya Seme engebene mabota na bango, engebene minɔkɔ na bango, na mikili na bango, engebene bikólo na bango.+ 32  Wana nde mabota ya bana ya Noa engebene milɔngɔ ya mabota na bango, na kolanda bikólo na bango, mpe bikólo oyo epalanganaki epai na epai na mabele nsima ya mpela eutaki nde na yango.+

Maloba na nse