Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Bileli 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Ee talá ndenge Yehova, na nkanda na ye, azali kozipa mwana mwasi ya Siona na mapata!+Uta na likoló, abwaki kitoko ya Yisraele+ na mabele.+Mpe akanisi lisusu te ebonga ya makolo na ye+ na mokolo ya nkanda na ye. ב [Bet]   Yehova amɛli, ayoki mawa te mpo na esika ya kofanda+ ata moko ya Yakobo.Na nkɛlɛ na ye, abuki bisika oyo ebatelami makasi+ ya mwana mwasi ya Yuda.Akweisi yango na mabele,+ akómisi bokonzi+ ná bankumu na ye eloko mpamba.+ ג [Gimel]   Na kongala ya nkanda na ye akati liseke nyonso ya Yisraele.+Liboso ya monguna, azongisi lobɔkɔ na ye ya mobali nsima;+Mpe na kati ya Yakobo, azali se kozikisa lokola mɔtɔ oyo ezali kopela mpe kozikisa bipai nyonso.+ ד [Dalet]   Anyati litimbo na ye lokola monguna.+ Lobɔkɔ na ye ya mobali+ etɛlɛmi na esika na yangoLokola monguna,+ mpe azalaki se koboma baoyo nyonso bazalaki komonana kitoko.+Asopi nkanda na ye makasi na kati ya hema+ ya mwana mwasi ya Siona, lokola mɔtɔ.+ ה [Heʼ]   Yehova akómi lokola monguna.+ Amɛli Yisraele.+Amɛli bandako milai na ye nyonso ya kofanda;+ abebisi bisika na ye oyo ebatelami makasi.+Mpe azali kotondisa mwana mwasi ya Yuda na mawa mpe na kolela.+ ו [Waw]   Mpe azali kosalela mwa ndako na ye ya matiti+ makambo na nko lokola oyo ezali na elanga.+ Abebisi fɛti na ye.Yehova asali ete bábosana fɛti+ ná sabata na Siona,Mpe na makaneli na ye ya nkanda, azali komemya mokonzi te mpe nganga-nzambe te.+ ז [Zayin]   Yehova abwaki etumbelo na ye.+ Atyoli esika na ye mosantu.+Akabi bifelo ya bandako milai na ye ya kofanda na lobɔkɔ ya monguna.+Babimisi mongongo na bango na ndako ya Yehova, lokola na mokolo ya fɛti.+ ח [Het]   Yehova azwi likanisi ya kobebisa efelo+ ya mwana mwasi ya Siona.Atandi nsinga ya komeka bolai.+ Azongisi lobɔkɔ na ye nsima te ete atika komɛla.+Azali kolelisa mwa ngomba oyo basalá mpo na libateli mpe azali kolelisa efelo.+ Yango nyonso elɛmbilɛmbi. ט [Tet]   Baporte+ na ye ezindi na kati ya mabele. Abebisi mpe abukibuki bikangiseli na ye.Mokonzi na ye mpe bankumu na ye bazali na kati ya bikólo.+ Mobeko ezali te.+Basakoli na ye mpe bazwi ata emonaneli moko te oyo euti na Yehova.+ י [Yod] 10  Mikóló ya mwana mwasi ya Siona bafandi na mabele, mpe bafandi nyɛɛ.+Batye putulu na motó na bango.+ Bakangi ngɔtɔ na loketo.+Bangɔndɔ ya Yerusaleme bakitisi motó na bango na mabele.+ כ [Kaf] 11  Miso na ngai elɛmbi na kobimisa mpisoli.+ Misɔpɔ na ngai ezali na yikiyiki.+Libale na ngai esopani na mabele mpenza,+ mpo na kokwea ya mwana mwasi ya bato ya ekólo na ngai,+Mpo mwana mpe mwana oyo azali komɛla mabɛlɛ balɛmbaki makasi na bisika minene ya bato nyonso ya sité.+ ל [Lamed] 12  Bazalaki se koloba na bamama na bango: “Wapi mbuma mpe vinyo?”+Mpo balɛmbaki makasi lokola moto oyo abomami na bisika minene ya bato nyonso ya engumba,Mpo molimo na bango ezalaki kosopana na ntolo ya bamama na bango. מ [Mem] 13  Nakozwa yo motatoli na likambo nini? Nakokokanisa yo na eloko nini, Ee mwana mwasi ya Yerusaleme?+Nakómisa yo ndenge moko na nini, mpo nabɔndisa yo, Ee ngɔndɔ, mwana mwasi ya Siona?+Mpo kokwea+ na yo ezali monene lokola mbu. Nani akoki komemela yo lobiko?+ נ [Nun] 14  Basakoli na yo bamoni mpo na yo bimonaneli ya makambo oyo ezangi ntina mpe oyo esilisaka mposa te,+Mpe babimisi libunga na yo polele te mpo na kopekisa yo okende, okangama te,+Kasi bazalaki se komona mpo na yo bimonaneli ya mayebisi oyo ezangi ntina mpe ya bokosi.+ ס [Samek] 15  Baoyo nyonso bazalaki koleka na balabala babɛti mabɔkɔ mpo na kosɛka yo.+Babɛti piololo+ mpe bazali se koningisela mwana mwasi ya Yerusaleme motó,+ mpe koloba ete:“Oyo nde engumba oyo bazalaki kolobela ete: ‘Ezali nsuka ya kitoko, nsai mpo na mabele mobimba’?”+ פ [Peʼ] 16  Banguna na yo nyonso bafungoleli yo monɔkɔ na bango.+Babɛti piololo mpe bazali se kolyalya mino.+ Balobi: “Tokomɛla ye.+Oyo mpenza nde mokolo oyo tozalaki kolikya.+ Tozwi yango! Tomoni yango!”+ ע [ʽAyin] 17  Yehova asali oyo akanaki.+ Akokisi liloba na ye,+Oyo apesaki mitindo banda mikolo ya kalakala.+ Abuki mpe ayoki mawa te.+Mpe asali ete monguna asepela na likambo na yo.+ Atomboli liseke ya banguna na yo.+ צ [Tsade] 18  Motema na bango ebeleli Yehova,+ Ee efelo ya mwana mwasi ya Siona.+Kitisá mpisoli lokola mokɛli butu moi.+Kolɛmbisa nzoto te. Mbuma ya liso na yo efanda nyɛɛ te. ק [Kof] 19  Tɛlɛmá! Gangá na mawa na butu, na ebandeli ya bileko ya kokɛngɛla ya ntɔngɔ.+Sopá motema na yo+ lokola mai liboso ya elongi+ ya Yehova.Tombolelá ye mabɔkɔ+ na yo mpo na molimo ya bana na yo,Oyo bazali kolɛmba makasi mpo na nzala na ebandeli ya babalabala nyonso.+ ר [Resh] 20  Moná, Ee Yehova, mpe talá+ ye oyo onyokoli boye.Basi basengeli nde kokoba kolya mbuma na bango, bana oyo babotami na nzoto malamu mpenza,+To nganga-nzambe mpe mosakoli basengeli nde kobomama na esika mosantu ya Yehova?+ ש [Shin] 21  Mwana mpe mobange+ balali na mabele na babalabala.+Bangɔndɔ na ngai mpe bilenge na ngai ya mibali bakwei na mopanga.+Obomi na mokolo ya nkanda na yo.+ Obomi nde koboma;+ oyoki mawa te.+ ת [Taw] 22  Lokola na mokolo ya fɛti,+ obengisaki bisika na ngai oyo ezali zingazinga, epai nafandaki mopaya.Mpe na mokolo ya nkɛlɛ ya Yehova, moto moko te akimaki to abikaki;+Bana oyo nabotaki bango na nzoto malamu mpenza mpe oyo nabɔkɔlaki, monguna na ngai asilisi bango nyɛɛ.+

Maloba na nse