Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Bileli 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Ee talá ndenge Yehova, na nkanda na ye, azali kozipa mwana mwasi ya Siona na mapata!+ Uta na likoló, abwaki kitoko ya Yisraele+ na mabele.+ Mpe akanisi lisusu te ebonga ya makolo na ye+ na mokolo ya nkanda na ye. ב [Bet]   Yehova amɛli, ayoki mawa te mpo na esika ya kofanda+ ata moko ya Yakobo. Na nkɛlɛ na ye, abuki bisika oyo ebatelami makasi+ ya mwana mwasi ya Yuda. Akweisi yango na mabele,+ akómisi bokonzi+ ná bankumu na ye eloko mpamba.+ ג [Gimel]   Na kongala ya nkanda na ye akati liseke nyonso ya Yisraele.+ Liboso ya monguna, azongisi lobɔkɔ na ye ya mobali nsima;+ Mpe na kati ya Yakobo, azali se kozikisa lokola mɔtɔ oyo ezali kopela mpe kozikisa bipai nyonso.+ ד [Dalet]   Anyati litimbo na ye lokola monguna.+ Lobɔkɔ na ye ya mobali+ etɛlɛmi na esika na yango Lokola monguna,+ mpe azalaki se koboma baoyo nyonso bazalaki komonana kitoko.+ Asopi nkanda na ye makasi na kati ya hema+ ya mwana mwasi ya Siona, lokola mɔtɔ.+ ה [Heʼ]   Yehova akómi lokola monguna.+ Amɛli Yisraele.+ Amɛli bandako milai na ye nyonso ya kofanda;+ abebisi bisika na ye oyo ebatelami makasi.+ Mpe azali kotondisa mwana mwasi ya Yuda na mawa mpe na kolela.+ ו [Waw]   Mpe azali kosalela mwa ndako na ye ya matiti+ makambo na nko lokola oyo ezali na elanga.+ Abebisi fɛti na ye. Yehova asali ete bábosana fɛti+ ná sabata na Siona, Mpe na makaneli na ye ya nkanda, azali komemya mokonzi te mpe nganga-nzambe te.+ ז [Zayin]   Yehova abwaki etumbelo na ye.+ Atyoli esika na ye mosantu.+ Akabi bifelo ya bandako milai na ye ya kofanda na lobɔkɔ ya monguna.+ Babimisi mongongo na bango na ndako ya Yehova, lokola na mokolo ya fɛti.+ ח [Het]   Yehova azwi likanisi ya kobebisa efelo+ ya mwana mwasi ya Siona. Atandi nsinga ya komeka bolai.+ Azongisi lobɔkɔ na ye nsima te ete atika komɛla.+ Azali kolelisa mwa ngomba oyo basalá mpo na libateli mpe azali kolelisa efelo.+ Yango nyonso elɛmbilɛmbi. ט [Tet]   Baporte+ na ye ezindi na kati ya mabele. Abebisi mpe abukibuki bikangiseli na ye. Mokonzi na ye mpe bankumu na ye bazali na kati ya bikólo.+ Mobeko ezali te.+ Basakoli na ye mpe bazwi ata emonaneli moko te oyo euti na Yehova.+ י [Yod] 10  Mikóló ya mwana mwasi ya Siona bafandi na mabele, mpe bafandi nyɛɛ.+ Batye putulu na motó na bango.+ Bakangi ngɔtɔ na loketo.+ Bangɔndɔ ya Yerusaleme bakitisi motó na bango na mabele.+ כ [Kaf] 11  Miso na ngai elɛmbi na kobimisa mpisoli.+ Misɔpɔ na ngai ezali na yikiyiki.+ Libale na ngai esopani na mabele mpenza,+ mpo na kokwea ya mwana mwasi ya bato ya ekólo na ngai,+ Mpo mwana mpe mwana oyo azali komɛla mabɛlɛ balɛmbaki makasi na bisika minene ya bato nyonso ya sité.+ ל [Lamed] 12  Bazalaki se koloba na bamama na bango: “Wapi mbuma mpe vinyo?”+ Mpo balɛmbaki makasi lokola moto oyo abomami na bisika minene ya bato nyonso ya engumba, Mpo molimo na bango ezalaki kosopana na ntolo ya bamama na bango. מ [Mem] 13  Nakozwa yo motatoli na likambo nini? Nakokokanisa yo na eloko nini, Ee mwana mwasi ya Yerusaleme?+ Nakómisa yo ndenge moko na nini, mpo nabɔndisa yo, Ee ngɔndɔ, mwana mwasi ya Siona?+ Mpo kokwea+ na yo ezali monene lokola mbu. Nani akoki komemela yo lobiko?+ נ [Nun] 14  Basakoli na yo bamoni mpo na yo bimonaneli ya makambo oyo ezangi ntina mpe oyo esilisaka mposa te,+ Mpe babimisi libunga na yo polele te mpo na kopekisa yo okende, okangama te,+ Kasi bazalaki se komona mpo na yo bimonaneli ya mayebisi oyo ezangi ntina mpe ya bokosi.+ ס [Samek] 15  Baoyo nyonso bazalaki koleka na balabala babɛti mabɔkɔ mpo na kosɛka yo.+ Babɛti piololo+ mpe bazali se koningisela mwana mwasi ya Yerusaleme motó,+ mpe koloba ete: “Oyo nde engumba oyo bazalaki kolobela ete: ‘Ezali nsuka ya kitoko, nsai mpo na mabele mobimba’?”+ פ [Peʼ] 16  Banguna na yo nyonso bafungoleli yo monɔkɔ na bango.+ Babɛti piololo mpe bazali se kolyalya mino.+ Balobi: “Tokomɛla ye.+ Oyo mpenza nde mokolo oyo tozalaki kolikya.+ Tozwi yango! Tomoni yango!”+ ע [ʽAyin] 17  Yehova asali oyo akanaki.+ Akokisi liloba na ye,+ Oyo apesaki mitindo banda mikolo ya kalakala.+ Abuki mpe ayoki mawa te.+ Mpe asali ete monguna asepela na likambo na yo.+ Atomboli liseke ya banguna na yo.+ צ [Tsade] 18  Motema na bango ebeleli Yehova,+ Ee efelo ya mwana mwasi ya Siona.+ Kitisá mpisoli lokola mokɛli butu moi.+ Kolɛmbisa nzoto te. Mbuma ya liso na yo efanda nyɛɛ te. ק [Kof] 19  Tɛlɛmá! Gangá na mawa na butu, na ebandeli ya bileko ya kokɛngɛla ya ntɔngɔ.+ Sopá motema na yo+ lokola mai liboso ya elongi+ ya Yehova. Tombolelá ye mabɔkɔ+ na yo mpo na molimo ya bana na yo, Oyo bazali kolɛmba makasi mpo na nzala na ebandeli ya babalabala nyonso.+ ר [Resh] 20  Moná, Ee Yehova, mpe talá+ ye oyo onyokoli boye. Basi basengeli nde kokoba kolya mbuma na bango, bana oyo babotami na nzoto malamu mpenza,+ To nganga-nzambe mpe mosakoli basengeli nde kobomama na esika mosantu ya Yehova?+ ש [Shin] 21  Mwana mpe mobange+ balali na mabele na babalabala.+ Bangɔndɔ na ngai mpe bilenge na ngai ya mibali bakwei na mopanga.+ Obomi na mokolo ya nkanda na yo.+ Obomi nde koboma;+ oyoki mawa te.+ ת [Taw] 22  Lokola na mokolo ya fɛti,+ obengisaki bisika na ngai oyo ezali zingazinga, epai nafandaki mopaya. Mpe na mokolo ya nkɛlɛ ya Yehova, moto moko te akimaki to abikaki;+ Bana oyo nabotaki bango na nzoto malamu mpenza mpe oyo nabɔkɔlaki, monguna na ngai asilisi bango nyɛɛ.+

Maloba na nse