Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Bileli 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  Ee talá ndenge engumba oyo etondaki na bato+ ekómi kofanda kaka yango moko!+Talá ndenge ekómi lokola mwasi oyo mobali akufá,+ engumba oyo etondaki na bato kati na bikólo!+Talá ndenge engumba oyo ezalaki mokonzi-mwasi kati na bitúká oyo eyangelami ekómi kosalisama mosala na makasi!+ ב [Bet]   Azali kolela mingi na butu,+ mpe mpisoli na ye ezali na matama na ye.+Azali na moto ya kobɔndisa ye te kati na bato nyonso oyo balingaka ye.+Baninga na ye nyonso basaleli ye makambo na bokosi.+ Bakómi banguna na ye.+ ג [Gimel]   Yuda akei na mboka mopaya mpo na mpasi+ mpe mpo na boombo makasi.+Bongo akómi kofanda kati na bikólo.+ Azwi esika ya kopema te.Baoyo nyonso bazalaki konyokola ye bazwi ye na kati ya mitungisi.+ ד [Dalet]   Banzela ya Siona ezali kolela, mpo moto ata moko te azali koya na fɛti.+Baporte na ye nyonso etikali mpamba;+ banga-nga-nzambe na ye bazali kokimela.+Bangɔndɔ na ye batondi na mawa, mpe makambo ekómeli ye moko bololo.+ ה [Heʼ]   Banguna na ye bakómi motó.+ Baoyo bazali banguna na ye bazali komitungisa te.+Mpo Yehova ye moko ayokisi ye mawa mpo na ebele ya misala na ye ya kobuka mibeko,+Bana na ye batamboli, bakangami, liboso ya monguna.+ ו [Waw]   Mpe nkembo nyonso ya mwana mwasi ya Siona ezali kobima.+Bankumu na ye bakómi lokola banyama ebengami serfe oyo ezwi esika ya kolya matiti te;+Mpe bazali se kotambola, bazali na nguya te, liboso ya moto oyo azali kolanda bango.+ ז [Zayin]   Na mikolo ya mpasi na ye mpe ya bato na ye oyo bazangi ndako, Yerusaleme akanisi lisusuBiloko na ye nyonso ya kitoko oyo ezalaki uta mikolo ya kala.+Ntango bato na ye bakweaki na lobɔkɔ ya monguna mpe azalaki na mosungi te,+Banguna bamonaki ye. Basɛkaki kokwea na ye.+ ח [Het]   Yerusaleme asali lisumu mpenza.+ Yango wana akómi eloko moko ya koyokela mpii mpenza.+Baoyo nyonso bazalaki kokumisa ye batyoli ye,+ mpo bamoni bolumbu na ye.+Ye moko mpe azali kokimela+ mpe kopesa mokɔngɔ. ט [Tet]   Mbindo na ye ezali na bansɔngɛ ya bilamba na ye.+ Akanisaki lisusu te mikolo na ye oyo ekoya,+Mpe azali kokita na ndenge moko ya kokamwa. Azali na mobɔndisi moko te.+Ee Yehova, talá mpasi na ngai,+ mpo monguna atomboli mapeka.+ י [Yod] 10  Monguna asemboli lobɔkɔ na ye epai ya biloko na ye nyonso ya kitoko.+Mpo amoni bikólo oyo ekɔti na esika na ye mosantu,+Oyo opesaki mitindo ete basengeli te kokɔta na lisangá na yo. כ [Kaf] 11  Bato na ye nyonso bazali kokimela; bazali koluka limpa.+Bapesi biloko na bango ya kitoko mpo na kozwa eloko ya kolya, mpo na kolendisa molimo.+Talá, Ee Yehova, mpe moná, mpo nakómi lokola mwasi oyo azangi ntina.+ ל [Lamed] 12  Yango ezali nde eloko mpamba na miso na bino nyonso oyo bozali koleka na nzela? Bótala mpe bómona.+Ezali nde na mpasi mosusu lokola mpasi oyo bamonisi ngai mpenza,+Oyo Yehova asaleli mpo na koyokisa mawa na mokolo ya nkanda na ye ya kongala?+ מ [Mem] 13  Uta na likoló, atindi mɔtɔ na mikuwa na ngai,+ mpe azali kotya mokomoko na yango na nse na ye.Atandeli makolo na ngai monyama.+ Azongisi ngai nsima.Akómisi ngai mwasi oyo atikali mabɔkɔ mpamba. Mokolo mobimba nazali kobɛla.+ נ [Nun] 14  Azalaki kotya likebi na makambo na ngai ya kobuka mibeko.+ Ekanganikangani na lobɔkɔ na ye.Emati na nkingo na ngai.+ Nguya na ngai ebɛti libaku.Yehova apesi ngai na lobɔkɔ ya baoyo nakoki kotɛlɛmɛla bango te.+ ס [Samek] 15  Bato na ngai nyonso ya nguya, Yehova abwaki bango mosika na ngai.+Abengiseli ngai likita, mpo na kobukabuka bilenge na ngai ya mibali.+Yehova anyatinyati ekamwelo ya vinyo+ ya ngɔndɔ, mwana mwasi ya Yuda.+ ע [ʽAyin] 16  Nazali kolela biloko wana lokola mwasi.+ Liso na ngai, liso na ngai ezali kosopa mai mingi.+Mpo mobɔndisi akómi mosika na ngai, moto ya kolendisa molimo na ngai.Bana na ngai batikali mabɔkɔ mpamba,+ mpo monguna atomboli mapeka.+ פ [Peʼ] 17  Siona asemboli mabɔkɔ na ye.+ Azali na mobɔndisi moko te.+Yehova apesi mitindo na baoyo nyonso bazali zingazinga ya Yakobo, banguna na ye.+Kati na bango, Yerusaleme ekómi eloko moko ya koyokela mpii.+ צ [Tsade] 18  Yehova azali moyengebene,+ mpo natombokeli nde monɔkɔ na ye.+Bóyoka sikoyo, mpe bótala mpasi na ngai.Bangɔndɔ na ngai mpe bilenge na ngai ya mibali bakei na bokangami.+ ק [Kof] 19  Nabeleli baoyo bazalaki kolinga ngai makasi.+ Bango nde bakosi ngai.Banganga-nzambe na ngai mpe mibange na ngai bakufi na kati ya engumba,+Wana bazalaki komilukela eloko ya kolya, mpo bálendisa molimo na bango.+ ר [Resh] 20  Talá, Ee Yehova, mpo makambo eyeli ngai ndongo. Misɔpɔ na ngai ezali na yikiyiki.+Motema na ngai ebaluki na kati na ngai,+ mpo nazalaki motomboki mpenza.+Na libándá, mopanga ezangisaki ngai bana.+ Na kati ya ndako, ezali lokola liwa.+ ש [Shin] 21  Bato bayoki ndenge nazali kokimela lokola mwasi.+ Nazali na mobɔndisi moko te.+Banguna na ngai nyonso bayoki mpasi na ngai monene.+ Bazali na nsai, mpo yo moko nde osali yango.+Okomema mpenza mokolo oyo osakolaki,+ mpo bákóma lokola ngai.+ ת [Taw] 22  Tiká mabe na bango nyonso eya liboso na yo, mpe nyokolá bango,+Ndenge onyokoli ngai mpo na makambo na ngai nyonso ya kobuka mibeko.+Mpo nazali kokimela mingi,+ mpe motema na ngai ezali na maladi.+

Maloba na nse