Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 8:1-35

8  Bongo mibali ya Efraime balobaki na ye boye: “Oyo likambo nini osali biso, obengi biso te ntango okei kobunda na Midiane?”+ Mpe balukaki koswanisa ye makasi.+  Nsukansuka, ye alobaki na bango ete: “Eloko nini nasali koleka bino?+ Mosala ya kolɔkɔta mbuma ya vinyo oyo Efraime+ asali eleki mosala ya kobuka mbuma ya vinyo oyo Abi-ezere+ asali, boye te?  Na lobɔkɔ na bino nde Nzambe apesaki Orebe ná Zeebe,+ bakonzi ya Midiane, bongo eloko nini ngai nalongaki kosala koleka oyo ya bino?” Na ntango yango nde nkanda na bango epai na ye ekitaki, mpo alobaki maloba wana.+  Nsukansuka, Gideone akómaki na Yordani, akatisaki yango, ye ná mibali nkama misato (300) oyo bazalaki na ye; balɛmbaki kasi bazalaki se kolanda banguna.  Na nsima, alobaki na mibali ya Sukote+ boye: “Nabondeli bino, bópesa bato oyo bazali kolanda lokolo na ngai mampa ya libungutulu,+ mpamba te balɛmbi mpe nazali kolanda Zeba+ ná Zalamuna,+ bakonzi ya Midiane.”  Kasi bankumu ya Sukote balobaki ete: “Osili nde kozwa Zeba ná Zalamuna na lobɔkɔ na yo mpo tópesa basoda na yo mampa?”+  Na yango, Gideone alobaki boye: “Yango wana, ntango Yehova akopesa Zeba ná Zalamuna na lobɔkɔ na ngai, nakobɛtabɛta mpenza nzoto na bino na banzubɛ ya esobe mpe na bansinga ya nsendensende.”+  Bongo alongwaki wana, alandaki nzela na ye mpe amataki tii na Penuele,+ alobaki mpe na bato ya kuna ndenge wana, kasi mibali ya Penuele bazongiselaki ye maloba ndenge kaka mibali ya Sukote bazongiselaki ye.  Bongo alobaki mpe na mibali ya Penuele boye: “Ntango nakozonga na kimya, nakobuka linɔ́ngi oyo.”+ 10  Nzokande, Zeba ná Zalamuna+ bazalaki na Karakore, esika moko na bakaa na bango, bato soki nkóto zomi na mitano (15 000), bango nyonso, bato oyo batikalaki na kaa mobimba ya bato ya Ɛsti;+ mpe baoyo nyonso basilaki kokufa bazalaki mibali nkóto nkama moko na ntuku mibale (120 000), oyo bazalaki kobenda mopanga.+ 11  Mpe Gideone akobaki komata na nzela ya baoyo bafandaka na bahema, na ɛsti ya Noba mpe Yogebeha+ mpe babandaki kobɛta kaa yango, na ntango oyo bato ya kaa bamilɛngɛlaki te.+ 12  Ntango Zeba ná Zalamuna bakimaki, alandaki bango nokinoki mpe akangaki bakonzi yango mibale ya Midiane: Zeba ná Zalamuna;+ mpe alɛngisaki kaa mobimba. 13  Mpe Gideone mwana ya Yoashe autaki na etumba mpe abandaki kozonga na nzela oyo ematá tii na Herese. 14  Na nzela, akangaki elenge mobali moko ya bato ya Sukote+ mpe atunaki ye mituna.+ Bongo elenge yango akomelaki ye nkombo ya bankumu+ ya Sukote mpe mikóló na yango: mibali ntuku nsambo na nsambo (77). 15  Bongo akendaki epai ya mibali ya Sukote mpe alobaki ete: “Talá Zeba ná Zalamuna oyo botumolaki ngai mpo na bango, bolobi: ‘Osili nde kozwa Zeba ná Zalamuna na lobɔkɔ na yo mpo tópesa mampa na bato na yo oyo balɛmbi?’”+ 16  Bongo azwaki mikóló ya engumba yango mpe banzubɛ ya esobe ná bansinga ya nsendensende, mpe anikanikaki na yango mibali ya Sukote mpo bázwa mayele.+ 17  Mpe abukaki+ linɔ́ngi ya Penuele,+ mpe abomaki mibali ya engumba yango. 18  Na nsima, alobaki na Zeba ná Zalamuna+ boye: “Mibali oyo bobomaki na Tabore+ bazalaki bato ya ndenge nini?” Bongo bango balobaki ete: “Ndenge yo ozali, ndenge mpe mokomoko na bango azalaki, nzoto lokola ya bana ya mokonzi.” 19  Na yango, ye alobaki boye: “Bazalaki bandeko na ngai, bana ya mama na ngai. Lokola Yehova azali solo na bomoi, nalingaki koboma bino te soki bótikaka bango na bomoi.”+ 20  Na nsima, alobaki na Yetere mwana na ye ya liboso ete: “Tɛlɛmá, bomá bango.” Kasi elenge mobali yango abendaki mopanga na ye te, mpamba te azalaki kobanga, mpo azalaki naino elenge.+ 21  Bongo Zeba ná Zalamuna balobaki: “Yo moko tɛlɛmá mpe kwelá biso, mpo ndenge moto azali, ndenge mpe nguya na ye ezali.”+ Na yango, Gideone atɛlɛmaki mpe abomaki+ Zeba ná Zalamuna mpe azwaki biloko ya kobongisa nzoto oyo basalá lokola sanza, biloko yango ezalaki na bankingo ya bakamela na bango. 22  Na nsima, mibali ya Yisraele balobaki na Gideone boye: “Yangelá biso,+ yo ná mwana na yo, ná mwana ya mwana na yo, mpo obikisi biso na lobɔkɔ ya Midiane.”+ 23  Kasi Gideone alobaki na bango ete: “Ngai nakoyangela bino te, mwana na ngai mpe akoyangela bino te.+ Yehova nde akoyangela bino.”+ 24  Mpe Gideone alobaki lisusu boye: “Tiká nasɛnga bino eloko moko: Mokomoko na bino apesa ngai lopɛtɛ ya zolo,+ na biloko na ye oyo apunzaki.” (Mpamba te bazalaki na mpɛtɛ ya wolo na zolo, mpo bazalaki Bayishimaele.)+ 25  Bongo bango balobaki boye: “Ɛɛ, tokopesa yango.” Na bongo, batandaki elamba moko mpe moto na moto abwakaki likoló na yango lopɛtɛ ya zolo oyo ezalaki na kati ya biloko oyo apunzaki. 26  Mpe kilo ya mpɛtɛ yango ya wolo ya zolo, oyo ye asɛngaki, ezalaki shekele ya wolo nkóto moko na nkama nsambo (1 700), longola biloko ya kobongisa nzoto oyo basalá lokola sanza+ mpe biloko ya matoi mpe bilamba ya lɛnɛ oyo epakolami langi ya mwa motane-bulé+ oyo bakonzi ya Midiane bazalaki kolata, longola mpe nsinga ya monzɛlɛ oyo ezalaki na nkingo ya bakamela.+ 27  Mpe Gideone asalaki na yango efode+ mpe atandaki yango na engumba na ye ya Ofra;+ mpe Yisraele mobimba ebandaki kosala na yango pite kuna,+ mpe ekómelaki Gideone ná bato ya ndako na ye motambo.+ 28  Na bongo, Midiane+ etyamaki na nse ya bokonzi ya bana ya Yisraele, mpe batombolaki motó na bango lisusu te; mpe mokili ekómaki na kimya mbula ntuku minei (40), na mikolo ya Gideone.+ 29  Mpe Yerubaala+ mwana ya Yoashe akendaki mpe akobaki kofanda na ndako na ye. 30  Mpe Gideone abotaki bana mibali ntuku nsambo (70),+ oyo babimaki na mokɔngɔ* na ye, mpamba te azalaki na basi ebele. 31  Mpe makango na ye oyo azalaki na Shekeme abotelaki ye mpe mwana mobali. Bongo, apesaki ye nkombo Abimeleke.+ 32  Nsukansuka, Gideone mwana ya Yoashe akufaki nsima ya kozala na bomoi moko ya malamu mpe ya molai mpe akundamaki na lilita ya tata na ye Yoashe, na Ofra ya Baabi-ezere.+ 33  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Gideone akufaki, bana ya Yisraele basalaki lisusu pite na Babaala,+ mpe bakómisaki Baala-berite nzambe na bango.+ 34  Mpe bana ya Yisraele bakanisaki Yehova Nzambe na bango lisusu te,+ ye oyo abikisaki bango na lobɔkɔ ya banguna na bango nyonso ya zingazinga;+ 35  mpe bamoniselaki bato ya ndako ya Yerubaala, elingi koloba Gideone, motema boboto+ te mpo na bolamu nyonso oyo asalelaki Yisraele.+

Maloba na nse

Na Ebre, “esika ebɛlo ebandi, pene na loketo.”