Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 7:1-25

7  Na nsima, Yerubaala,+ elingi koloba Gideone,+ ná bato nyonso oyo bazalaki na ye, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe batyaki kaa na liziba ya Harode; mpe kaa ya Midiane ezalaki na nɔrdi ya esika oyo azalaki, na ngomba moke ya More, na kati ya lobwaku ya patatalu.  Bongo Yehova alobaki na Gideone ete: “Bato oyo bazali na yo baleki ebele mpo napesa Midiane na lobɔkɔ na bango.+ Mbala mosusu Yisraele akotombolela ngai mapeka,+ akoloba ete: ‘Lobɔkɔ na ngai nde ebikisi ngai.’+  Sikoyo, nabondeli yo, belelá na matoi ya bato yango ete: ‘Nani azali kobanga mpe kolɛnga? Azonga na ye.’”+ Bongo Gideone amekaki bango. Na yango, bato nkóto ntuku mibale na mibale (22 000) bazongaki mpe bato nkóto zomi (10 000) batikalaki.  Kasi Yehova alobaki na Gideone boye: “Bato baleki kaka mingi.+ Kitá na bango na mai, nameka bango mpo na yo kuna. Mpe ekosalema mpenza boye: moto nyonso oyo nakoyebisa yo ete: ‘Oyo akokende na yo,’ ye nde akokende na yo. Kasi moto nyonso oyo nakoyebisa yo ete: ‘Oyo akokende na yo te,’ ye akokende na yo te.”  Bongo akitaki na bato yango na mai.+ Na nsima, Yehova alobaki na Gideone boye: “Moto nyonso oyo akolɛta mai na lolemo na ye ndenge mbwa elɛtaka, okotya ye na ngámbo moko; moto nyonso oyo akotya mabɔlɔngɔ na nse mpo na komɛla, okotya mpe ye na ngámbo mosusu.”+  Mpe motángo ya bato oyo batyaki lobɔkɔ na bango na monɔkɔ mpo na kolɛta mai ezalaki mibali nkama misato (300). Nzokande bato mosusu nyonso batyaki mabɔlɔngɔ na bango na nse mpo na komɛla mai.  Bongo Yehova alobaki na Gideone boye: “Nakobikisa bino na mibali nkama misato (300) oyo balɛtaki mai, mpe nakopesa Midiane na lobɔkɔ na yo.+ Kasi tiká bato mosusu nyonso bákende moto na moto na esika na ye.”  Na yango, bazwaki na lobɔkɔ ya bato yango biloko na bango ya kolya, ná maseke na bango,+ mpe atikaki mibali nyonso ya Yisraele bákende moto na moto na ndako na ye; mpe atikalaki na mibali nkama misato (300). Nzokande kaa ya Midiane ezalaki na nse ya esika azalaki, na lobwaku ya patatalu.+  Mpe esalemaki boye: na butu+ yango, Yehova alobaki na ye boye: “Tɛlɛmá, kitá na kaa wana, mpo napesi yango na lobɔkɔ na yo.+ 10  Kasi soki ozali kobanga kokita, kitá na kaa yango,+ yo ná mosaleli na yo Pura. 11  Mpe yoká mpenza makambo oyo bakoloba,+ mpe na nsima, mabɔkɔ na yo ekozwa nguya+ mpenza, mpe okozanga te kokitela kaa yango.” Bongo ye ná mosaleli na ye Pura bakitaki na ebandeli ya kaa yango, pene na bato oyo bazalaki na bituluku ya etumba. 12  Nzokande Midiane ná Amaleke mpe bato nyonso ya Ɛsti+ basopanaki ebele na lobwaku ya patatalu, lokola mayoyo;+ mpe bakamela+ na bango ekokaki kotángama te, ebele lokola bambuma ya zɛlo oyo ezali pembenipembeni ya mbu. 13  Bongo Gideone ayaki mpe talá! mobali moko azalaki koyebisa moninga na ye ndɔtɔ moko, mpe alobaki ete: “Yoká ndɔtɔ oyo nalɔti.+ Namoni gato moko ya ɔrje, ya libungutulu, ezali kobalukabaluka na kati ya kaa ya Midiane. Na nsima, ekómi na hema moko mpe etuti yango mpe hema yango ekwei;+ bongo ebaloli yango, mpe hema yango elalaki na nse.” 14  Bongo moninga apesaki ye eyano+ alobi: “Wana ekoki kozala eloko mosusu te, kaka mopanga ya Gideone+ mwana ya Yoashe, mobali moko ya Yisraele. Nzambe ya solo+ apesi Midiane mpe kaa mobimba na lobɔkɔ na ye.”+ 15  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Gideone ayokaki lisolo ya ndɔtɔ yango mpe ndimbola na yango,+ abandaki kosambela.+ Na nsima, azongaki na kaa ya Yisraele mpe alobaki ete: “Bótɛlɛma,+ mpamba te Yehova apesi kaa ya Midiane na lobɔkɔ na bino.” 16  Na nsima, akabolaki mibali yango nkama misato (300) na bituluku misato mpe asimbisaki bango nyonso maseke+ na mabɔkɔ, mpe bilokó ya minene oyo ezalaki mpamba, ná bisungi ya mɔtɔ na kati ya bilokó yango ya minene. 17  Mpe alobaki na bango boye: “Bokotala ndenge nakosala, bino mpe bokosala ndenge wana. Mpe ntango nakokóma na ebandeli ya kaa, ekosalema mpenza boye: ndenge nakosala, bino mpe bokosala bongo. 18  Ntango nakoyula liseke, ngai ná bato nyonso oyo bazali elongo na ngai, bino mpe bosengeli koyula maseke, zingazinga ya kaa,+ mpe bosengeli koloba: ‘Ya Yehova+ mpe ya Gideone!’” 19  Na nsima, Gideone akómaki elongo na mibali yango nkama moko (100) na ebandeli ya kaa, na ebandeli ya eleko ya kokɛngɛla na katikati ya butu.*+ Bautaki kotya basinzili na bisika na bango. Bongo bayulaki maseke,+ mpe babukabukaki bilokó minene ya mai oyo ezalaki na mabɔkɔ na bango.+ 20  Na yango, bituluku yango misato bayulaki maseke+ mpe bapanzaki bilokó yango ya minene mpe basimbaki na lobɔkɔ na bango ya mwasi bisungi ya mɔtɔ, mpe, na lobɔkɔ na bango ya mobali, maseke mpo na koyula yango, mpe babandaki koganga boye: “Mopanga ya Yehova+ mpe ya Gideone!” 21  Ntango wana nyonso, batikalaki moto na moto na esika na ye, zingazinga ya kaa, mpe kaa mobimba babandaki kopota mbangu mpe koganga mpe kokima.+ 22  Mpe bato yango nkama misato+ (300) bazalaki se koyula maseke,+ mpe Yehova asalaki ete mopanga ya moto na moto etɛmɛla moninga na ye na kati ya kaa mobimba;+ mpe bato ya kaa yango bazalaki kokima se kokima tii na Bete-shita, kolanda epai Zerera ezali, tii na pembenipembeni ya Abele-mehola,+ pene na Tabate. 23  Na ntango yango, mibali ya Yisraele babengamaki uta na Nafatali,+ na Ashere+ mpe na Manase+ mobimba, mpe balandaki+ Midiane. 24  Bongo Gideone atindaki bamemi-nsango na kati ya etúká mobimba ya ngombangomba ya Efraime+ mpo báloba boye: “Bókita mpo na kokutana na Midiane mpe bókanga bamai liboso na bango, kino na Bete-bara mpe Yordani.” Bongo mibali nyonso ya Efraime babengamaki mpe bakangaki bamai+ yango kino na Bete-bara mpe Yordani. 25  Bakangaki mpe bakonzi mibale ya Midiane, elingi koloba, Orebe ná Zeebe;+ mpe babomaki Orebe na libanga ya Orebe,+ mpe babomaki Zeebe na ekamwelo ya vinyo ya Zeebe. Mpe bazalaki se kolanda Midiane,+ mpe bamemelaki Gideone motó ya Orebe mpe ya Zeebe na etúká ya Yordani.+

Maloba na nse

Eleko ya kokɛngɛla na katikati ya butu ezalaki kobanda pene na ngonga ya zomi ya butu tii pene na ngonga ya mibale ya ntɔngɔ.