Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 5:1-31

5  Mpe na mokolo yango, Debora+ abandaki koyemba+ elongo na Barake+ mwana ya Abinoame+ boye:   “Lokola na Yisraele batiki nsuki esopanasopana* mpo na etumba, Lokola bato bamipesi bango moko,+ Bópambola Yehova.+   Bóyoka, bino bakonzi;+ bótya litoi, bino bankumu: Ngai, ɛɛ, ngai nakoyembela Yehova. Nakobɛtɛla Yehova, Nzambe ya Yisraele,+ mondule.+   Yehova, ntango obimaki na Seire,+ Ntango otambolaki uta na mokili ya Edome,+ Mabele eninganaki,+ likoló mpe etangaki,+ Mapata mpe etangisaki mai.   Bangomba enyangwaki liboso ya Yehova,+ Sinai+ oyo enyangwaki liboso ya Yehova,+ Nzambe ya Yisraele.+   Na mikolo ya Shamagare+ mwana ya Anate, Na mikolo ya Yaele,+ bato bazalaki koleka na banzela te, Mpe bato oyo basalaka mibembo na babalabala minene bakómaki koleka na banzela ya pembenipembeni.+   Bato oyo bafandaka na bamboka ya zamba basilaki, na Yisraele basilaki,+ Tii ntango ngai Debora+ natɛlɛmaki, Tii ntango ngai natɛlɛmaki lokola mama na Yisraele.+   Baponaki banzambe ya sika.+ Na ntango yango nde etumba ezalaki na baporte.+ Nguba ezalaki komonana te, ata likɔnga mpe te, Kati na bato nkóto ntuku minei (40 000) na Yisraele.+   Motema na ngai ezali elongo na bakomanda ya Yisraele,+ Baoyo bamipesaki bango moko kati na bato.+ Bópambola Yehova.+ 10  Bino batambwisi ya bampu-nda-basi+ ya langi ya mwa mosaka, Bino baoyo bozali kofanda na tapi ya ntalo, Mpe bino baoyo bozali kotambola na nzela, Bókanisa malamu!+ 11  Mingongo ya bato mosusu oyo bakabolaka mai na bisika ya kotoka mai,+ Kuna babandaki kolobela misala ya boyengebene ya Yehova,+ Misala ya boyengebene ya bato na ye oyo bafandaka na bamboka ya zamba na Yisraele. Na ntango yango nde bato ya Yehova bakitaki tii na baporte. 12  Lamuká, lamuká, Ee Debora;+ Lamuká, lamuká, yembá loyembo!+ Tɛlɛmá, Barake,+ mpe memá bakangami na yo, yo mwana ya Abinoame!+ 13  Na ntango yango nde babiki bakitaki epai ya bato ya lokumu; Bato ya Yehova bakitaki epai na ngai mpo na kobunda na bato ya nguya. 14  Bautaki na Efraime na lobwaku ya patatalu,+ Elongo na yo, Ee Benyamina, kati na bato na yo. Bakomanda bautaki na Makire+ mpe bakitaki, Mpe baoyo bazalaki kosalela biloko ya mosala ya mokomeli+ bautaki na Zebulone. 15  Mpe bankumu na Isakare+ bazalaki elongo na Debora, Mpe ndenge Isakare azalaki, Barake+ mpe azalaki se bongo. Batindaki ye akende na makolo na lobwaku ya patatalu.+ Kati na bituluku ya Rubene, bato bazalaki komitunatuna mingi na motema.+ 16  Mpo na nini ofandaki na katikati ya mabenga mibale ya kiti ya mpunda, Mpo na koyoka piololo oyo bazali kobɛtɛla bitonga?+ Mpo na bituluku ya Rubene, bato bazalaki komitunatuna mingi na motema.+ 17  Gileade atikalaki se na esika na ye ya kofanda na ngámbo mosusu ya Yordani;+ Mpe Dani, mpo na nini afandaki se na bamasuwa+ na ntango yango? Ashere afandaki mpamba na pembeni ya mbu, Mpe atikalaki se na bisika na ye ya kosɛma.+ 18  Zebulone bazali bato oyo batyaki milimo na bango moko na likama ya liwa;+ Ndenge moko mpe Nafatali,+ na bangomba ya esobe.+ 19  Bakonzi bayaki, babundaki; Na ntango yango nde bakonzi ya Kanana babundaki+ Na Taanake,+ pene na mai ya Megido.+ Bazwaki litomba ya palata te.+ 20  Uta na likoló, minzoto ebundaki,+ Uta na banzela na yango, ebundaki na Sisera. 21  Mokɛli ya Kishone ekɔmbɔlaki bango,+ Mokɛli yango ya kalakala, mokɛli ya Kishone.+ Onyataki bato ya makasi,+ Ee molimo na ngai. 22  Na ntango yango nde basabo ya bampunda ebɛtabɛtaki mabele+ Mpo na kopumbukapumbuka ya bampunda na ye. 23  Anzelu ya Yehova+ alobaki ete: ‘Bólakela Meroze mabe,+ Bótika te kolakela bato oyo bafandi kuna mabe, Mpamba te bayaki te kopesa Yehova mabɔkɔ, Bayaki na bilombe na bango te mpo na kopesa Yehova mabɔkɔ.’ 24  Yaele+ mwasi ya Hebere Mokeni+ akopambwama koleka basi nyonso, Akopambwama+ koleka basi nyonso na kati ya hema. 25  Asɛngaki ye mai, ye apesaki miliki; Na kati ya saani monene ya fɛti, ya bato ya lokumu, apesaki ye miliki oyo ekangani.+ 26  Asembolaki lobɔkɔ na ye mpo na kozwa pike ya hema, Mpe lobɔkɔ na ye ya mobali mpo na kozwa marto ya bato oyo balingá mosala.+ Mpe abɛtaki Sisera na marto, atɔbɔlaki ye motó,+ Bongo apasolaki mpe apanzaki mpakatoi na ye. 27  Na katikati ya makolo na ye, abambanaki, akweaki, alalaki na nse; Na katikati ya makolo na ye, abambanaki, akweaki; Esika abambanaki, kuna nde akweaki mpe alongamaki.+ 28  Na lininisa, mwasi moko azalaki kotala libándá mpe azalaki kozela na motema likoló, Mama ya Sisera azalaki kotala na kiyungulu ya lininisa:+ ‘Mpo na nini likalo na ye ya etumba eumeli boye?+ Mpo na nini lokito ya basabo ya bampunda ya makalo na ye ezali koya noki te?’+ 29  Basi ya mayele kati na basi na ye ya lokumu+ bazalaki kopesa ye eyano, Ɛɛ, ye mpe azalaki komipesa eyano na maloba na ye moko: 30  ‘Ezali te mpo basengeli kozwa, mpo basengeli kokabola biloko oyo bapunzi?+ Mwasi moko, basi mibale mpo na mobali makasi mokomoko,+ Bilamba ya langi-langi oyo bapunzi mpo na Sisera, bilamba ya langi-langi oyo bapunzi, Elamba ya mayemi ya nsingansinga, elamba ya langi-langi, bilamba mibale ya mayemi ya nsingansinga Mpo na bankingo ya mibali oyo bapunzi.’ 31  Tiká ete banguna na yo nyonso básila bongo,+ Ee Yehova, Mpe tiká bato oyo balingaka yo+ bázala lokola moi ntango ebimaka na nguya na yango.”+ Bongo, mokili yango ekómaki na kimya mbula ntuku minei (40).+

Maloba na nse

Emonisi ete moto asali elako to amipesi na Nzambe.