Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 5:1-31

5  Mpe na mokolo yango, Debora+ abandaki koyemba+ elongo na Barake+ mwana ya Abinoame+ boye:   “Lokola na Yisraele batiki nsuki esopanasopana* mpo na etumba,Lokola bato bamipesi bango moko,+Bópambola Yehova.+   Bóyoka, bino bakonzi;+ bótya litoi, bino bankumu:Ngai, ɛɛ, ngai nakoyembela Yehova.Nakobɛtɛla Yehova, Nzambe ya Yisraele,+ mondule.+   Yehova, ntango obimaki na Seire,+Ntango otambolaki uta na mokili ya Edome,+Mabele eninganaki,+ likoló mpe etangaki,+Mapata mpe etangisaki mai.   Bangomba enyangwaki liboso ya Yehova,+Sinai+ oyo enyangwaki liboso ya Yehova,+ Nzambe ya Yisraele.+   Na mikolo ya Shamagare+ mwana ya Anate,Na mikolo ya Yaele,+ bato bazalaki koleka na banzela te,Mpe bato oyo basalaka mibembo na babalabala minene bakómaki koleka na banzela ya pembenipembeni.+   Bato oyo bafandaka na bamboka ya zamba basilaki, na Yisraele basilaki,+Tii ntango ngai Debora+ natɛlɛmaki,Tii ntango ngai natɛlɛmaki lokola mama na Yisraele.+   Baponaki banzambe ya sika.+Na ntango yango nde etumba ezalaki na baporte.+Nguba ezalaki komonana te, ata likɔnga mpe te,Kati na bato nkóto ntuku minei (40 000) na Yisraele.+   Motema na ngai ezali elongo na bakomanda ya Yisraele,+Baoyo bamipesaki bango moko kati na bato.+Bópambola Yehova.+ 10  Bino batambwisi ya bampu-nda-basi+ ya langi ya mwa mosaka,Bino baoyo bozali kofanda na tapi ya ntalo,Mpe bino baoyo bozali kotambola na nzela,Bókanisa malamu!+ 11  Mingongo ya bato mosusu oyo bakabolaka mai na bisika ya kotoka mai,+Kuna babandaki kolobela misala ya boyengebene ya Yehova,+Misala ya boyengebene ya bato na ye oyo bafandaka na bamboka ya zamba na Yisraele.Na ntango yango nde bato ya Yehova bakitaki tii na baporte. 12  Lamuká, lamuká, Ee Debora;+Lamuká, lamuká, yembá loyembo!+Tɛlɛmá, Barake,+ mpe memá bakangami na yo, yo mwana ya Abinoame!+ 13  Na ntango yango nde babiki bakitaki epai ya bato ya lokumu;Bato ya Yehova bakitaki epai na ngai mpo na kobunda na bato ya nguya. 14  Bautaki na Efraime na lobwaku ya patatalu,+Elongo na yo, Ee Benyamina, kati na bato na yo.Bakomanda bautaki na Makire+ mpe bakitaki,Mpe baoyo bazalaki kosalela biloko ya mosala ya mokomeli+ bautaki na Zebulone. 15  Mpe bankumu na Isakare+ bazalaki elongo na Debora,Mpe ndenge Isakare azalaki, Barake+ mpe azalaki se bongo.Batindaki ye akende na makolo na lobwaku ya patatalu.+Kati na bituluku ya Rubene, bato bazalaki komitunatuna mingi na motema.+ 16  Mpo na nini ofandaki na katikati ya mabenga mibale ya kiti ya mpunda,Mpo na koyoka piololo oyo bazali kobɛtɛla bitonga?+Mpo na bituluku ya Rubene, bato bazalaki komitunatuna mingi na motema.+ 17  Gileade atikalaki se na esika na ye ya kofanda na ngámbo mosusu ya Yordani;+Mpe Dani, mpo na nini afandaki se na bamasuwa+ na ntango yango?Ashere afandaki mpamba na pembeni ya mbu,Mpe atikalaki se na bisika na ye ya kosɛma.+ 18  Zebulone bazali bato oyo batyaki milimo na bango moko na likama ya liwa;+Ndenge moko mpe Nafatali,+ na bangomba ya esobe.+ 19  Bakonzi bayaki, babundaki;Na ntango yango nde bakonzi ya Kanana babundaki+Na Taanake,+ pene na mai ya Megido.+Bazwaki litomba ya palata te.+ 20  Uta na likoló, minzoto ebundaki,+Uta na banzela na yango, ebundaki na Sisera. 21  Mokɛli ya Kishone ekɔmbɔlaki bango,+Mokɛli yango ya kalakala, mokɛli ya Kishone.+Onyataki bato ya makasi,+ Ee molimo na ngai. 22  Na ntango yango nde basabo ya bampunda ebɛtabɛtaki mabele+Mpo na kopumbukapumbuka ya bampunda na ye. 23  Anzelu ya Yehova+ alobaki ete: ‘Bólakela Meroze mabe,+Bótika te kolakela bato oyo bafandi kuna mabe,Mpamba te bayaki te kopesa Yehova mabɔkɔ,Bayaki na bilombe na bango te mpo na kopesa Yehova mabɔkɔ.’ 24  Yaele+ mwasi ya Hebere Mokeni+ akopambwama koleka basi nyonso,Akopambwama+ koleka basi nyonso na kati ya hema. 25  Asɛngaki ye mai, ye apesaki miliki;Na kati ya saani monene ya fɛti, ya bato ya lokumu, apesaki ye miliki oyo ekangani.+ 26  Asembolaki lobɔkɔ na ye mpo na kozwa pike ya hema,Mpe lobɔkɔ na ye ya mobali mpo na kozwa marto ya bato oyo balingá mosala.+Mpe abɛtaki Sisera na marto, atɔbɔlaki ye motó,+Bongo apasolaki mpe apanzaki mpakatoi na ye. 27  Na katikati ya makolo na ye, abambanaki, akweaki, alalaki na nse;Na katikati ya makolo na ye, abambanaki, akweaki;Esika abambanaki, kuna nde akweaki mpe alongamaki.+ 28  Na lininisa, mwasi moko azalaki kotala libándá mpe azalaki kozela na motema likoló,Mama ya Sisera azalaki kotala na kiyungulu ya lininisa:+‘Mpo na nini likalo na ye ya etumba eumeli boye?+Mpo na nini lokito ya basabo ya bampunda ya makalo na ye ezali koya noki te?’+ 29  Basi ya mayele kati na basi na ye ya lokumu+ bazalaki kopesa ye eyano,Ɛɛ, ye mpe azalaki komipesa eyano na maloba na ye moko: 30  ‘Ezali te mpo basengeli kozwa, mpo basengeli kokabola biloko oyo bapunzi?+Mwasi moko, basi mibale mpo na mobali makasi mokomoko,+Bilamba ya langi-langi oyo bapunzi mpo na Sisera, bilamba ya langi-langi oyo bapunzi,Elamba ya mayemi ya nsingansinga, elamba ya langi-langi, bilamba mibale ya mayemi ya nsingansingaMpo na bankingo ya mibali oyo bapunzi.’ 31  Tiká ete banguna na yo nyonso básila bongo,+ Ee Yehova,Mpe tiká bato oyo balingaka yo+ bázala lokola moi ntango ebimaka na nguya na yango.”+ Bongo, mokili yango ekómaki na kimya mbula ntuku minei (40).+

Maloba na nse

Emonisi ete moto asali elako to amipesi na Nzambe.