Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Basambisi 4:1-24

4  Bongo bana ya Yisraele babandaki lisusu kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova nsima ya liwa ya Ehude.+  Na yango, Yehova atɛkaki+ bango na lobɔkɔ ya Yabine, mokonzi ya Kanana, oyo azalaki koyangela na Hazore;+ mpe Sisera+ azalaki mokonzi ya basoda na ye, mpe azalaki kofanda na Haroshete+ ya bikólo.  Mpe bana ya Yisraele babandaki kobelela Yehova,+ mpamba te Sisera azalaki na makalo nkama libwa (900) ya bitumba oyo ezalaki na makwangola,+ mpe anyokolaki bana ya Yisraele+ makasi mbula ntuku mibale (20).  Nzokande mosakoli+ Debora, mwasi ya Lapidote, azalaki kosambisa Yisraele na ntango wana.  Mpe azalaki kofanda na nse ya nzete ya mbila ya Debora na katikati ya Rama+ ná Betele,+ na etúká ya ngombangomba ya Efraime; mpe bana ya Yisraele bazalaki komata epai na ye mpo na kosamba makambo.  Mpe atindaki bábenga Barake+ mwana ya Abinoame na Kedeshe-nafatali,+ mpe báloba na ye boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele apesi nde mitindo te? ‘Kende mpe palanganá na Ngomba Tabore,+ mpe osengeli kokamata mibali nkóto zomi (10 000) elongo na yo na kati ya bana ya Nafatali+ mpe na kati ya bana ya Zebulone.+  Mpe ya solo, ngai nakobenda epai na yo+ Sisera+ mokonzi ya basoda ya Yabine+ ná makalo na ye ya bitumba mpe ebele na ye ya bato na lobwaku ya mokɛli ya Kishone,+ mpe nakopesa ye mpenza na lobɔkɔ na yo.’”+  Na yango, Barake alobaki na ye boye: “Soki okokende elongo na ngai, ngai mpe nakokende mpenza; kasi soki yo okokende elongo na ngai te, nakokende te.”  Bongo Debora alobaki ete: “Nakokende mpenza elongo na yo. Nzokande, na nzela oyo ozali kokende lokumu ekozala ya yo te, mpo ezali na lobɔkɔ ya mwasi+ moko nde Yehova akotɛka Sisera.” Na yango, Debora atɛlɛmaki mpe akendaki elongo na Barake na Kedeshe.+ 10  Mpe Barake abandaki kobengisa Zebulone+ mpe Nafatali na Kedeshe, mpe mibali nkóto zomi (10 000) bamataki mpe bazalaki kolanda matambe na ye;+ mpe Debora amataki elongo na ye. 11  Nzokande Hebere+ Mokeni akabwanaki na Bakeni,+ bana ya Hobabe, bokilo ya Moize,+ mpe atɛlɛmisaki hema na ye pene na nzete monene na Zaananime, oyo ezali pene na Kedeshe. 12  Bongo bayebisaki Sisera ete Barake mwana ya Abinoame+ asili komata na Ngomba Tabore.+ 13  Na mbala moko, Sisera abengisaki makalo na ye nyonso ya bitumba, makalo nkama libwa (900) oyo ezalaki na makwangola,+ mpe bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye, uta na Haroshete ya bikólo tii na lobwaku ya mokɛli ya Kishone.+ 14  Bongo Debora alobaki na Barake ete: “Tɛlɛmá, mpo lelo ezali mokolo oyo Yehova akopesa mpenza Sisera na lobɔkɔ na yo. Yehova nde abimi liboso na yo, boye te?”+ Bongo Barake alongwaki na Ngomba Tabore mpe akitaki elongo na mibali nkóto zomi (10 000) nsima na ye. 15  Mpe Yehova abandaki kokɔtisa mobulungano+ epai ya Sisera ná makalo na ye nyonso ya bitumba mpe bato ya kaa na ye mobimba, na nzela ya mopanga liboso ya Barake. Nsukansuka Sisera akitaki na likalo mpe akimaki na makolo. 16  Mpe Barake alandaki+ makalo yango ya bitumba+ mpe bato ya kaa yango tii na Haroshete ya bikólo, mpe kaa mobimba ya Sisera ekweaki na mopanga. Ata moto moko te atikalaki.+ 17  Nde Sisera+ akimaki na makolo tii na hema ya Yaele,+ mwasi ya Hebere Mokeni,+ mpo kimya ezalaki kati na Yabine mokonzi ya Hazore+ ná bato ya ndako ya Hebere Mokeni. 18  Bongo Yaele abimaki mpo na kokutana na Sisera mpe alobaki na ye boye: “Baluká epai boye, nkolo na ngai, baluká epai ngai nazali. Kobanga te.” Na bongo abalukaki epai ya mwasi yango mpe akɔtaki na kati ya hema. Na nsima, Yaele azipaki ye bolangiti. 19  Nsima na yango, alobaki na ye boye: “Nabondeli yo, pesá ngai mwa mai ya komɛla, mpo nayoki mposa ya mai.” Na yango, afungolaki molangi ya mposo ya nyama+ oyo ezalaki na miliki mpe apesaki ye amɛla,+ na nsima azipaki ye. 20  Mpe alobaki lisusu na Yaele boye: “Tɛlɛmá na monɔkɔ ya hema, mpe soki moto moko ayei mpe atuni yo ete: ‘Moto moko azali awa?’ lobá: ‘Te!’” 21  Bongo Yaele, mwasi ya Hebere, azwaki pike ya hema mpe akamataki marto na lobɔkɔ. Bongo akendaki malɛmbɛmalɛmbɛ epai na ye mpe atɔbɔlaki ye pike yango na mpakatoi+ mpe akɔtisaki yango tii na mabele, wana ye alalaki mpɔngi makasi mpe alɛmbaki. Bongo akufaki.+ 22  Mpe talá! Barake azalaki kolanda Sisera. Bongo Yaele abimaki mpo na kokutana na ye mpe alobaki na ye boye: “Yaká nalakisa yo mobali oyo ozali koluka.” Bongo akɔtaki na hema ya mwasi yango, mpe talá! Sisera alali, ebembe, ná pike na mpakatoi na ye. 23  Boye, na mokolo yango, Nzambe atyaki Yabine mokonzi ya Kanana na nse ya bokonzi+ ya bana ya Yisraele. 24  Mpe lobɔkɔ ya bana ya Yisraele ezalaki se kofina Yabine mokonzi ya Kanana+ makasi mpenza, tii babomaki Yabine mokonzi+ ya Kanana.

Maloba na nse