Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 3:1-31

3  Talá bikólo+ oyo Yehova atikaki, mpo na nzela na yango, ameka+ Yisraele, elingi koloba, baoyo nyonso bamonaki ata etumba moko te na bitumba ya Kanana;+  ezalaki kaka mpo mabota ya bana ya Yisraele báyeba makambo, mpo ateya bango etumba, elingi koloba, ateya kaka baoyo bamonaki makambo yango liboso te:  Bankolo mitano ya lisangani+ ya Bafilistia,+ ná Bakanana+ nyonso, ata mpe Basidone+ mpe Bahivi+ oyo bazalaki kofanda na Ngomba Libá,+ banda na Ngomba Baala-heremone+ tii na esika ya kokɔta na Hamate.+  Mpe bazalaki kosalelama mpo na komeka+ Yisraele mpe koyeba soki bakotosa mitindo ya Yehova oyo ye apesaki batata na bango na nzela ya Moize.+  Mpe bana ya Yisraele bafandaki elongo na Bakanana,+ Bahiti, Baamore, Baperizi, Bahivi ná Bayebusi.+  Mpe bakómaki kozwa bana basi ya bikólo wana mpo bázala basi na bango,+ mpe bapesaki bana na bango ya basi epai ya bana mibali na bango,+ mpe babandaki kosalela banzambe na bango.+  Na yango bana ya Yisraele basalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova, mpe babosanaki Yehova Nzambe na bango+ mpe bakómaki kosalela Babaala+ mpe banzete ya losambo.+  Bongo nkanda ya Yehova epelelaki Yisraele,+ mpe atɛkaki+ bango na lobɔkɔ ya Kushane-rishataime mokonzi ya Mezopotamia;+ mpe bana ya Yisraele basalelaki Kushane-rishataime mbula mwambe.  Mpe bana ya Yisraele babandaki kobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi.+ Bongo Yehova abimiselaki bana ya Yisraele mobikisi+ moko, Otiniele+ mwana ya Kenaze,+ leki ya Kalebe,+ mpo abikisa bango. 10  Mpe elimo+ ya Yehova ekitelaki ye, mpe akómaki mosambisi ya Yisraele. Ntango akendaki na etumba, Yehova apesaki Kushane-rishataime mokonzi ya Siri na lobɔkɔ na ye, bongo lobɔkɔ na ye elongaki+ Kushane-rishataime. 11  Na nsima, mokili yango ekómaki na kimya mbula ntuku minei (40). Nsukansuka Otiniele mwana ya Kenaze akufaki. 12  Mpe bana ya Yisraele basalaki lisusu oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Na yango, Yehova atikaki Eglone mokonzi ya Moabe+ akóma makasi mpo na kotɛmɛla Yisraele,+ mpamba te basalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ 13  Lisusu, ye ayanganisaki bana ya Amone+ mpe Amaleke+ mpo na kotɛmɛla bango. Bongo bakendaki mpe babɛtaki Yisraele mpe bazwaki engumba ya banzete ya mbila.+ 14  Mpe bana ya Yisraele basalelaki Eglone, mokonzi ya Moabe, mbula zomi na mwambe.+ 15  Mpe bana ya Yisraele babandaki kobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi.+ Bongo Yehova abimiselaki bango mobikisi moko, Ehude+ mwana ya Gera, Mobenyamina,+ mobali oyo asalelaka lobɔkɔ ya mwasi.+ Na nsima, bana ya Yisraele batindelaki Eglone, mokonzi ya Moabe, mpako na lobɔkɔ na ye. 16  Na ntango yango, Ehude amisalelaki mopanga, mpe ezalaki na mino mibale,+ bolai na yango ezalaki lipeko moko. Bongo akangaki yango na nse ya elamba na ye, na ebɛlɔ+ ya lokolo na ye ya mobali. 17  Mpe apesaki Eglone mokonzi ya Moabe+ mpako. Eglone azalaki moto ya nzoto monene mpenza. 18  Mpe esalemaki boye: ntango asilisaki kopesa mpako,+ atikaki bato oyo bamemaki mpako bákende. 19  Mpe ye moko azongaki ntango akómaki na bisika batimolaka mabanga oyo ezalaki pene na Gilgale,+ mpe alobaki boye: “Ee mokonzi, nazali na liloba moko ya koyebisa yo, ezali sekele.” Bongo ye alobaki ete: “Bófanda nyɛɛ!” Na yango, baoyo nyonso batɛlɛmaki pene na ye batikaki ye mpe babimaki.+ 20  Mpe Ehude apusanaki epai ya mokonzi, wana ye afandaki na shambrɛ na ye ya malili oyo ezalaki na nsamba, oyo ezalaki mpo na ye moko. Mpe Ehude alobaki boye: “Liloba oyo nazali na yango mpo na yo euti epai ya Nzambe.” Ntango ayokaki bongo, atɛlɛmaki na kiti na ye ya bokonzi. 21  Bongo Ehude akɔtisaki lobɔkɔ na ye ya mwasi mpe abendaki mopanga na ebɛlɔ ya lokolo na ye ya mobali mpe atɔbɔlaki ye yango na libumu. 22  Esimbeli ya mopanga mpe ekɔtaki nsima ya ebende na yango, mpe mafuta ezipaki ebende, mpo abimisaki mopanga na libumu na ye te, mpe nyɛi ebandaki kobima. 23  Mpe Ehude abimaki na lidusu ya kokɔtisa mopɛpɛ, kasi akangaki baporte ya shambrɛ ya nsamba nsima na ye mpe akangaki yango na fungola. 24  Mpe ye abimaki.+ Mpe basaleli ya mokonzi bayaki mpe babandaki kotalatala, mpe talá baporte ya shambrɛ oyo ezalaki na nsamba ekangamaki na fungola. Bongo balobaki ete: “Mbala mosusu akei na kabinɛ+ na shambrɛ ya malili oyo ezali na kati.” 25  Mpe bazalaki kaka kozela tii bayokaki nsɔni, mpe talá! moto ata moko te afungolaki baporte ya shambrɛ oyo ezalaki na nsamba. Na yango, bazwaki fungola mpe bafungolaki yango, mpe talá! nkolo na bango alali na nse, ebembe! 26  Nde Ehude, ye akimaki ntango bango bazalaki kozelazela, mpe alekaki pene na bisika oyo batimolaka mabanga+ mpe akimaki tii na Seira. 27  Mpe esalemaki boye: ntango akómaki kuna, abandaki koyula liseke+ na etúká ya ngombangomba ya Efraime;+ mpe bana ya Yisraele babandaki kokita elongo na ye banda na etúká ya ngombangomba, ye liboso na bango. 28  Na nsima, alobaki na bango ete: “Bólanda ngai,+ mpamba te Yehova apesi banguna na bino, Bamoabe, na lobɔkɔ na bino.”+ Bongo balandaki ye mpe bakangelaki Bamoabe bisika ya kokatisa Yordani na makolo,+ mpe balekisaki ata moto moko te. 29  Mpe na ntango yango, babandaki kobɛta Moabe, mibali soki nkóto zomi (10 000),+ bango nyonso mibali ya makasi+ mpe bilombe; mpe ata moto moko te akimaki.+ 30  Mpe banda mokolo yango, Moabe ekómaki na nse ya Yisraele; mpe mokili yango ekómaki na kimya mbula ntuku mwambe (80).+ 31  Mpe na nsima na ye, Shamagare+ mwana ya Anate abimaki, mpe abɛtaki Bafilistia+ na lingenda ya kotambwisa bangɔmbɛ, mibali nkama motoba (600); ye mpe abikisaki Yisraele.+

Maloba na nse