Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 21:1-25

21  Nzokande, mibali ya Yisraele balapaki ndai na Mizipa+ ete: “Moko te kati na biso akopesa mwana na ye ya mwasi epai ya Benyamina mpo azala mwasi na ye.”+  Bongo bato bayaki na Betele+ mpe bafandaki wana liboso ya Nzambe ya solo+ tii na mpokwa mpe bazalaki kotombola mingongo na bango mpe kolela mingi mpenza.+  Mpe bazalaki koloba boye: “Ee Yehova Nzambe ya Yisraele, mpo na nini likambo oyo esalami na Yisraele, mpo lelo oyo, libota moko ezanga na Yisraele?”+  Mpe esalemaki boye: na mokolo oyo elandaki, bato balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe batongaki etumbelo moko kuna mpe bapesaki makabo ya kotumba+ mpe makabo ya boyokani.+  Na nsima, bana ya Yisraele balobaki boye: “Nani kati na mabota nyonso ya Yisraele amataki te na lisangá epai ya Yehova, mpo ezali na ndai+ moko monene oyo elapamaki mpo na moto nyonso oyo amataki te epai ya Yehova na Mizipa ete: ‘Moto yango abomama mpenza.’”+  Mpe bana ya Yisraele bakómaki koyoka mawa mpo na ndeko na bango Benyamina. Yango wana balobaki boye: “Lelo oyo, libota moko elongolami na Yisraele.  Tokosala nini mpo na kozwa basi mpo na baoyo batikali, awa biso tolapi ndai+ na nkombo ya Yehova ete tokopesa te bana na biso ya basi bázala basi na bango?”+  Mpe balobaki lisusu boye: “Libota nini kati na mabota ya Yisraele emataki te epai ya Yehova na Mizipa?”+ Bongo talá! ata moto moko te ya Yabeshe-gileade+ ayaki na kaa epai ya lisangá.  Ntango batángaki bato, bongo talá! ezalaki ata na mobali moko te oyo afandaka na Yabeshe-gileade. 10  Boye liyangani etindaki mibali nkóto zomi na mibale (12 000) kuna kati na bilombe oyo balekaki makasi mpe bapesaki bango mitindo ete: “Bókende mpe bóbɛta mpenza bato oyo bafandi na Yabeshe-gileade na mopanga, ezala basi mpe bana.+ 11  Mpe talá likambo bokosala: Mobali nyonso ná mwasi nyonso oyo alalá na mobali, bosengeli koboma bango nyɛɛ.”+ 12  Kasi, na bato nyonso oyo bafandi na Yabeshe-gileade,+ bakutaki bana basi nkama minei (400), bangɔndɔ,+ oyo bayebi mibali te, basangisá nzoto na mibali te. Bongo bamemaki bango na kaa, na Shilo,+ oyo ezali na mokili ya Kanana. 13  Mpe sikoyo, liyangani mobimba etindaki maloba epai ya bana ya Benyamina oyo bazalaki na libanga ya Rimone+ mpo na koyebisa bango ete balingi kozongisa kimya. 14  Bongo na ntango wana, Benyamina azongaki. Na nsima, bapesaki bango basi oyo bango batikaki na bomoi kati na basi ya Yabeshe-gileade;+ kasi bakokaki te mpo na bango nyonso.+ 15  Mpe bato bayokaki mawa mpo na Benyamina,+ mpamba te Yehova atyaki kokabwana kati na mabota ya Yisraele. 16  Na yango, bankumu ya liyangani balobaki boye: “Tokosala nini mpo na kozwa basi mpo na mibali oyo batikali, awa basi nyonso ya Benyamina basili nyɛɛ?” 17  Na nsima balobaki boye: “Libula esengeli kozala mpo na bato ya Benyamina oyo babikaki,+ mpo libota moko elongolama te na Yisraele. 18  Nde biso, tokoki kopesa bana na biso ya basi epai na bango te, mpamba te bana ya Yisraele balapaki ndai ete: ‘Moto oyo akopesa Benyamina mwasi alakelama mabe.’”+ 19  Nsukansuka, balobaki boye: “Talá! Fɛti ya Yehova ezalaka mbula na mbula na Shilo,+ oyo ezali na nɔrdi ya Betele, na ɛsti ya balabala monene oyo ematá banda na Betele tii na Shekeme+ mpe na sudi ya Lebona.” 20  Na yango, bapesaki bana ya Benyamina mitindo ete: “Bókende kobatama na bilanga ya vinyo. 21  Mpe bosengeli kotala, bongo ntango bana basi ya Shilo bakobima mpo na kobina+ mabina ya kozunguluka, bino mpe bokobima na bilanga ya vinyo mpe bokokanga moto na moto mwasi na ye kati na bana basi ya Shilo, mpe bokokende na mokili ya Benyamina. 22  Mpe ekosalema mpenza boye: soki batata na bango to bandeko na bango bayei kofunda biso, biso tokoloba na bango ete: ‘Bómonisela biso boboto mpo na bango, mpamba te tozwelaki mokomoko na bango mwasi te na etumba;+ kutu ezali bino te nde bopesaki bango basi yango na ntango oyo bokokaki komema ngambo.’”+ 23  Na yango, bana ya Benyamina basalaki se bongo, mpe bakangaki basi na motángo na bango,+ kati na basi oyo bazalaki kobina+ na kozunguluka, oyo bango bazwaki na makasi; nsima na yango, bakendaki mpe bazongaki na libula na bango mpe batongaki lisusu bingumba+ na bango mpe babandaki kofanda na kati na yango. 24  Mpe na ntango yango, bana ya Yisraele balongwaki wana mpe bapanzanaki, moto na moto na etuluka na ye mpe na libota na ye; mpe basimbaki nzela uta kuna, bakendaki, moto na moto na libula na ye.+ 25  Na mikolo yango, mokonzi azalaki te na Yisraele.+ Moto na moto azalaki kosala oyo ezalaki sembo na miso na ye moko.+

Maloba na nse