Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 20:1-48

20  Bongo bana nyonso ya Yisraele babimaki+ mpe liyangani esanganaki lokola moto moko,+ banda na Dani+ tii na Beere-sheba+ mpe mokili ya Gileade,+ liboso ya Yehova, na Mizipa.+  Na yango, bato minene kati na bato nyonso mpe mabota nyonso ya Yisraele batɛlɛmaki na kati ya lisangá ya bato ya Nzambe ya solo,+ mibali nkóto nkama minei (400 000), babundi oyo batambolaka na makolo, oyo bazalaki kobenda mopanga.+  Mpe bana ya Benyamina bayokaki ete bana ya Yisraele bamati na Mizipa.+ Bongo bana ya Yisraele balobaki boye: “Bóloba. Ndenge nini likambo ya mabe oyo esalemi?”+  Na yango, mobali wana, Molevi,+ mobali ya mwasi oyo babomaki, apesaki eyano mpe alobaki boye: “Ezalaki na Gibea+ ya Benyamina nde nakómaki, ngai ná makango+ na ngai, mpo na kolala.  Mpe bankolo-mabele ya Gibea batɛlɛmɛlaki ngai mpe bazingaki ndako na butu mpo na kosala ngai mabe. Ngai nde balingaki koboma, kasi bazwaki makango na ngai mpe basangisaki na ye nzoto na makasi,+ mpe nsukansuka akufaki.+  Yango wana, nazwaki makango na ngai mpe nakataki ye bitenibiteni mpe natindaki ye na teritware nyonso ya libula ya Yisraele,+ mpamba te bamipesaki na etamboli ya nsɔni+ mpe basali likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni na Yisraele.+  Bóyoka! Bino nyonso, bana ya Yisraele, mpe bóloba mpe bópesa likanisi+ na bino awa.”  Na yango, bato nyonso batɛlɛmaki lokola moto moko+ mpe balobaki ete: “Moto moko te kati na biso akokende na hema na ye mpe moto moko te kati na biso akozonga na ndako na ye.+  Mpe sikoyo, talá likambo tokosala Gibea. Tómata kobundisa yango nsima ya kobɛta mbɛsɛ.+ 10  Mpe tosengeli kozwa mibali zomi kati na mibali nkama moko (100) ya mabota nyonso ya Yisraele, mpe mibali nkama moko kati na mibali nkóto moko (1 000), mpe mibali nkóto moko kati na mibali nkóto zomi (10 000), mpo bázwela bato ya etumba bilei, bongo bákende kobundisa Gibea ya Benyamina mpo na likambo moko ya bozoba mpe ya nsɔni+ oyo basali na Yisraele.” 11  Bongo mibali nyonso ya Yisraele basanganaki lokola moto moko, lokola bato oyo basali boyokani, mpo na kobundisa engumba yango. 12  Na yango, mabota ya Yisraele batindaki bato epai ya mibali nyonso ya libota ya Benyamina,+ balobi ete: “Likambo nini ya mabe boye esalemi na kati na bino?+ 13  Sikoyo, bóbimisa mibali yango,+ bato ya mpambampamba+ wana, oyo bazali na Gibea,+ mpo tóboma bango+ mpe tólongola mabe na Yisraele.”+ Kasi bana ya Benyamina balingaki te koyoka mongongo ya bandeko na bango, bana ya Yisraele.+ 14  Bongo bana ya Benyamina bautaki na bingumba na bango, bayanganaki na Gibea mpo na kobima mpe kokende kobunda na bana ya Yisraele. 15  Bongo bana ya Benyamina babengisamaki na mokolo yango, uta na bingumba na bango, mibali nkóto ntuku mibale na motoba (26 000), oyo bazalaki kobenda mopanga,+ longola bato oyo bafandi na Gibea, oyo kati na bango mibali nkama nsambo (700) ya makasi koleka babengisamaki. 16  Na bato nyonso wana, ezalaki na mibali nkama nsambo (700) ya makasi koleka, bato oyo basalelaka lobɔkɔ ya mwasi.+ Mokomoko na bango azalaki mobwaki mabanga na bilingongo,+ oyo soki abwakeli ata mwa eloko moke lokola nsuki libanga, azalaki kozanga yango te. 17  Mpe mibali ya Yisraele babengisamaki bango nyonso, longola Benyamina, mibali nkóto nkama minei (400 000) oyo bazalaki kobenda mopanga.+ Mokomoko na bango azalaki mobali ya etumba. 18  Bongo batɛlɛmaki mpe bamataki na Betele mpe batunaki Nzambe.+ Na nsima, bana ya Yisraele balobaki boye: “Nani kati na biso akomata liboso na etumba mpo na kobunda na bana ya Benyamina?”+ Na yango, Yehova alobaki ete: “Yuda liboso.”+ 19  Na nsima, bana ya Yisraele batɛlɛmaki na ntɔngɔ mpe batyaki kaa mpo na kobundisa Gibea. 20  Mibali ya Yisraele babimaki sikoyo mpo na kobunda na Benyamina; mpe mibali yango ya Yisraele basalaki bituluku ya etumba mpo na kobunda na bango na Gibea. 21  Bongo bana ya Benyamina babimaki na Gibea+ mpe babomaki mibali nkóto ntuku mibale na mibale (22 000) ya Yisraele oyo bakweisaki na nse na mokolo wana.+ 22  Atako bongo, bato ya etumba, mibali ya Yisraele, bamonisaki mpiko mpe basalaki lisusu bituluku ya etumba na esika oyo basalaki bituluku na mokolo ya liboso. 23  Na nsima, bana ya Yisraele bamataki mpe balelaki+ liboso ya Yehova tii na mpokwa mpe batunaki Yehova ete: “Napusana lisusu na etumba mpo na kobunda na bana ya ndeko na ngai Benyamina?”+ Na yango, Yehova alobaki boye: “Matá kobunda na ye.” 24  Bongo bana ya Yisraele bapusanaki pene na bana ya Benyamina na mokolo ya mibale.+ 25  Benyamina mpe abimaki na Gibea kokutana na bango na mokolo ya mibale mpe abomaki lisusu mibali nkóto zomi na mwambe (18 000) kati na bana ya Yisraele, atikaki bango bibembe na nse,+ bango nyonso bazalaki kobenda mopanga.+ 26  Na yango, bana nyonso ya Yisraele,+ ɛɛ bato nyonso ya etumba, bamataki mpe bakómaki na Betele mpe balelaki+ mpe bafandaki wana liboso ya Yehova mpe bakilaki bilei+ na mokolo wana tii na mpokwa, bapesaki makabo ya kotumba+ mpe makabo ya boyokani+ liboso ya Yehova. 27  Nsima na yango, bana ya Yisraele batunaki Yehova,+ mpamba te na mikolo wana, sanduku ya kondimana+ ya Nzambe ya solo ezalaki kuna. 28  Nzokande Finease,+ mwana ya Eleazare, mwana ya Arona, azalaki kotɛlɛma liboso na yango na mikolo wana+ mpe alobaki boye: “Nabima lisusu mpo na kobunda na bana ya ndeko na ngai Benyamina to natika?”+ Na yango, Yehova alobaki boye: “Matá, mpamba te lobi nakopesa ye na lobɔkɔ na yo.”+ 29  Bongo Yisraele atyaki bato bábombana+ zingazinga ya Gibea mobimba mpo na kobundisa yango. 30  Mpe bana ya Yisraele bamataki mpo na kobunda na bana ya Benyamina na mokolo ya misato, mpe basalaki bituluku ya etumba mpo na kobundisa Gibea ndenge basalaki yango na mbala ya liboso.+ 31  Ntango bana ya Benyamina babimaki kokutana na bato yango ya etumba, babendamaki mosika na engumba.+ Bongo ndenge moko na mbala ya liboso, babandaki kobɛta ndambo ya bato ya etumba, kozokisa bango bampota ya liwa, na babalabala ya minene, oyo moko na yango ematá tii na Betele+ mpe mosusu tii na Gibea,+ na kati ya esobe: mibali soki ntuku misato (30) ya Yisraele.+ 32  Bongo bana ya Benyamina babandaki koloba ete: “Tozali kobɛta bango lokola na mbala ya liboso.”+ Nde bana ya Yisraele balobaki ete: “Tókima,+ bongo tokomema bango mosika mpenza ya engumba, na babalabala ya minene.” 33  Bongo mibali nyonso ya Yisraele babimaki na bisika na bango mpe basalaki bituluku ya etumba na Baala-tamara, wana bato ya Yisraele oyo babombanaki+ bazalaki kobima nokinoki na bisika na bango, pembenipembeni ya Gibea.+ 34  Na yango, mibali nkóto zomi (10 000) ya makasi koleka na Yisraele mobimba bakómaki liboso ya Gibea, mpe etumba eyaki ndongo; mpe Babenyamina bayebaki te ete mpasi+ ezalaki koyela bango. 35  Mpe Yehova abɛtaki Benyamina+ liboso ya Yisraele, bongo na mokolo yango, bana ya Yisraele babomaki mibali nkóto ntuku mibale na mitano na nkama moko (25 100) ya Benyamina, bango nyonso bazalaki kobenda mopanga.+ 36  Kasi, bana ya Benyamina bakanisaki ete mibali ya Yisraele babɛtami lokola bazalaki kokima se kokima+ liboso ya Benyamina, nzokande bango batyaki motema na bato na bango oyo babombanaki mpo na kobundisa Gibea. 37  Nde bato oyo babombanaki basalaki nokinoki mpe basopanaki na Gibea.+ Na nsima, bato yango oyo babombanaki+ bapanzanaki mpe babɛtaki engumba yango mobimba na mopanga.+ 38  Nzokande mibali ya Yisraele bayokanaki na baoyo babombanaki ete bámatisa molinga uta na engumba mpo ezala elembo.+ 39  Ntango bana ya Yisraele babalukaki na etumba, Benyamina ebandaki kobɛta mibali soki ntuku misato (30) kati na mibali ya Yisraele,+ kozokisa bango bampota ya liwa, mpe balobaki ete: “Bazali mpenza kobɛtama nde kobɛtama liboso na biso, lokola na etumba ya liboso.”+ 40  Mpe elembo+ ebandaki komata na engumba yango lokola likonzí ya molinga.+ Bongo Benyamina abalusaki elongi na ye mpe talá! milinga ya engumba mobimba ezalaki komata na likoló.+ 41  Na yango, mibali ya Yisraele babalukaki+ mpe makanisi ya mibali ya Benyamina ebulunganaki+ mpo bamonaki ete mpasi ekómeli bango.+ 42  Bongo babalukaki liboso ya mibali ya Yisraele, na ngámbo ya esobe, mpe etumba elandaki bango esika nyonso, wana mibali oyo bazalaki kobima na bingumba bazalaki kobomaboma bango na katikati ya bana ya Yisraele. 43  Bazingaki Benyamina.+ Balandaki ye mpe batikelaki ye esika ya kopema te.+ Banyataki ye liboso mpenza ya Gibea,+ epai moi ebimaka. 44  Nsukansuka, mibali nkóto zomi na mwambe (18 000) ya Benyamina bakweaki, bango nyonso bilombe mibali.+ 45  Na yango, babalukaki mpe bakimaki na esobe, na libanga ya Rimone.+ Mpe na babalabala ya minene,+ bato ya Yisraele balɔkɔtaki lisusu mibali ya Benyamina nkóto mitano (5 000) mpe babomaki bango, mpe batingamaki kolanda bango tii na Gidome mpe babomaki lisusu mibali nkóto mibale (2 000) kati na bango. 46  Mpe, nsukansuka, bato nyonso ya Benyamina oyo bakweaki mokolo wana, bazalaki mibali nkóto ntuku mibale na mitano (25 000), oyo bazalaki kobenda mopanga,+ bango nyonso bilombe mibali. 47  Kasi mibali nkama motoba (600) babalukaki mpe bakimaki na esobe, na libanga ya Rimone, mpe bafandaki na libanga yango ya Rimone+ sanza minei. 48  Mpe mibali ya Yisraele bazongelaki bana ya Benyamina mpe babɛtaki bato ya engumba na mopanga: bato, nyama ya mboka mpe eloko nyonso oyo bamonaki.+ Batumbaki mpe bingumba nyonso oyo bamonaki na mɔtɔ.+

Maloba na nse