Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 2:1-23

2  Bongo anzelu ya Yehova+ alongwaki na Gilgale+ mpe amataki tii na Bokime+ mpe alobaki ete: “Nabimisaki bino na Ezipito mpe nakɔtisaki bino na mokili oyo nalapelaki bankɔkɔ na bino ndai.+ Lisusu, nalobaki ete: ‘Nakobuka kondimana na ngai ná bino ata mokolo moko te.+  Mpe bino, bosengeli te kosala kondimana ná bato oyo bafandi na mokili oyo.+ Bosengeli kobuka bitumbelo na bango.’+ Kasi bino botosi mongongo na ngai te.+ Mpo na nini bosali boye?+  Bongo ngai mpe nalobi: ‘Nakobengana bango liboso na bino te, mpe bakokómela bino mpenza mitambo,+ mpe banzambe na bango bakozala eloko oyo ekobenda bino.’”+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka anzelu ya Yehova alobaki na bana nyonso ya Yisraele maloba wana, bato babandaki kotombola mingongo na bango mpe kolela.+  Yango wana bapesaki esika yango nkombo Bokime. Mpe bapesaki Yehova mbeka na esika wana.  Ntango Yosua atikaki bato bákende, bana ya Yisraele basimbaki nzela, bakendaki, moto na moto na libula na ye, mpo na kozwa mokili yango.+  Mpe bato bakobaki kosalela Yehova mikolo nyonso ya Yosua mpe mikolo nyonso ya mikóló oyo batikalaki na bomoi nsima ya Yosua mpe oyo bamonaki misala minene nyonso oyo Yehova asalelaki Yisraele.+  Na nsima, Yosua mwana ya Nunu mosaleli ya Yehova, akufaki ntango azalaki na mbula nkama moko na zomi (110).+  Bongo bakundaki ye na teritware ya libula na ye na Timinate-herese+ na etúká ya ngombangomba ya Efraime, na nɔrdi ya Ngomba Gaashe.+ 10  Na nsima, libota wana nyonso mpe bayanganisamaki na batata na bango+ mpe libota mosusu ebimaki nsima na bango, oyo eyebaki Yehova te mpe eyebaki mosala oyo ye asalaki mpo na Yisraele te.+ 11  Mpe bana ya Yisraele bakómaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova+ mpe kosalela Babaala.+ 12  Na yango basundolaki Yehova, Nzambe ya batata na bango, oyo abimisaki bango na mokili ya Ezipito+ mpe babandaki kolanda banzambe mosusu na banzambe ya bato ya bikólo oyo bazalaki zingazinga na bango+ mpe babandaki kogumbamela bango, bongo basilikisaki Yehova.+ 13  Na ndenge yango, basundolaki Yehova mpe babandaki kosalela Baala mpe bikeko ya Ashitorete.+ 14  Bongo nkanda ya Yehova epelelaki Yisraele,+ mpe apesaki bango na mabɔkɔ ya bapunzi, mpe babandaki kopunza bango;+ mpe atɛkaki bango na lobɔkɔ ya banguna na bango oyo bazalaki zingazinga,+ mpe bakokaki lisusu te kotɛlɛma liboso ya banguna na bango.+ 15  Epai nyonso oyo bazalaki kobima, lobɔkɔ ya Yehova ezalaki kotɛmɛla bango mpo na koyeisela bango mpasi,+ ndenge Yehova alobaki mpe ndenge Yehova alapelaki bango ndai;+ mpe makambo eyelaki bango ndongo mpenza.+ 16  Yango wana Yehova azalaki kobimisa basambisi,+ mpe bazalaki kobikisa bango na lobɔkɔ ya bapunzi na bango.+ 17  Mpe bayokelaki ata basambisi na bango te, basalaki nde pite+ na banzambe mosusu+ mpe bagumbamelaki bango. Balongwaki nokinoki na nzela oyo bankɔkɔ na bango batambolaki, baoyo batosaki mitindo ya Yehova.+ Bango basalaki bongo te. 18  Mpe ntango Yehova azalaki kobimisela bango basambisi,+ Yehova azalaki elongo na mosambisi mokomoko, mpe azalaki kobikisa bango na lobɔkɔ ya banguna na bango mikolo nyonso ya mosambisi yango; mpamba te Yehova azalaki koyoka mawa+ na komilelalela na bango mpo na banyokoli na bango+ mpe mpo na baoyo bazalaki kotindikatindika bango. 19  Mpe ezalaki kosalema boye: soki mosambisi yango akufi, bazalaki kobaluka mpe kobebisa makambo koleka batata na bango na kolandáká banzambe mosusu mpo na kosalela bango mpe kogumbamela bango.+ Batikaki te misala na bango mpe etamboli na bango ya motó makasi.+ 20  Nsukansuka nkanda ya Yehova epelelaki+ Yisraele mpe alobaki ete: “Lokola ekólo oyo babuki kondimana+ na ngai oyo napesaki bankɔkɔ na bango mitindo mpe batosi mongongo na ngai te,+ 21  ngai mpe, nakobengana lisusu liboso na bango ekólo ata moko te kati na bikólo oyo Yosua atikaki ntango akufaki,+ 22  mpo, na nzela na yango, nameka+ Yisraele, soki bakolanda to bakolanda te nzela ya Yehova, na kotamboláká kati na yango ndenge batata na bango balandaki yango.” 23  Yango wana Yehova atikaki bikólo yango, abenganaki yango noki te+ mpe apesaki yango na lobɔkɔ ya Yosua te.

Maloba na nse