Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 15:1-20

15  Mpe esalemaki boye: nsima ya mwa ntango, na mikolo ya kobuka mbuma ya blé, Samsone akendaki na mwana moko ya ntaba+ kotala mwasi na ye. Na yango, alobaki ete: “Nakokɔta epai ya mwasi na ngai na shambrɛ ya kati.”+ Kasi tata ya mwasi na ye apekisaki ye kokɔta.  Mpe tata ya mwasi na ye alobaki boye: “Nalobaki na motema ete: ‘Ya solo, oyini ye mpenza.’+ Yango wana, napesaki ye epai ya moninga na yo ya libala.+ Leki na ye ya mwasi aleki nde ye te? Nabondeli yo, tiká ye akóma mwasi na yo na esika ya oyo wana.”  Kasi, Samsone alobaki na bango boye: “Mbala oyo, nakozala na ngambo te mpo na Bafilistia soki nasali bango mabe.”+  Bongo Samsone akendaki mpe akangaki bagambala nkama misato (300),+ azwaki bisungi ya mɔtɔ mpe abalolaki mikila ya bagambala yango etalana mpe akangisaki esungi mokomoko na mikila mibalemibale, na katikati na yango mpenza.  Na yango, atyaki mɔtɔ na bisungi yango mpe atikaki bagambala yango bákɔta na bilanga ya Bafilistia oyo mbuma na yango etɛlɛmaki naino. Bongo azikisaki biloko nyonso, banda na maboke ya matiti ya mbuma ya kosala farini oyo bakatá kino na mbuma oyo etɛlɛmaki naino mpe na bilanga ya vinyo mpe na bilanga ya olive.+  Mpe Bafilistia babandaki koloba: “Nani asali likambo oyo?” Bongo balobaki ete: “Samsone, bokilo ya Motimina, mpo azwaki mwasi na ye mpe apesaki ye epai ya moninga ya libala ya Samsone.”+ Na yango, Bafilistia bamataki mpe batumbaki mwasi yango ná tata na ye na mɔtɔ.+  Bongo Samsone alobaki na bango ete: “Lokola bosali boye, nazali na likambo mosusu te ya kosala, kaka kozongisela bino mabe,+ na nsima nde nakotika.”  Mpe abɛtaki bango kobɛta,* abomaki bango mingi mpenza; na nsima, akitaki mpe akómaki kofanda na lidusu ya libanga ya Etami.+  Nsima na yango, Bafilistia+ bamataki mpe batyaki kaa na Yuda+ mpe bazalaki kolekaleka epai na epai na Lehi.+ 10  Bongo bato ya Yuda balobaki ete: “Mpo na nini bomati mpo na kobunda na biso?” mpe bango balobaki: “Tomati mpo na kokanga Samsone bansinga, mpo na kosala ye ndenge asali biso.” 11  Na bongo, mibali nkóto misato (3 000) ya Yuda bakitaki tii na lidusu ya libanga ya Etami+ mpe balobaki na Samsone boye: “Yo oyebi te ete Bafilistia bazali kokonza biso?+ Bongo oyo likambo nini osali biso?” Ye alobaki na bango ete: “Nasali bango ndenge bango mpe basalaki ngai.”+ 12  Kasi bango balobaki na ye boye: “Tokiti awa mpo na kokanga yo bansinga mpe kopesa yo na lobɔkɔ ya Bafilistia.” Bongo Samsone alobaki na bango ete: “Bólapela ngai ndai ete bokokwela ngai te.” 13  Mpe bango balobaki na ye ete: “Te, tokokanga yo kaka bansinga, mpe tokopesa yo na lobɔkɔ na bango; kasi ya solo, tokoboma yo te.” Na yango, bakangaki ye bansinga mibale ya sika+ mpe babimisaki ye na libanga yango. 14  Bongo ye, ayaki tii na Lehi, mpe Bafilistia bagangaki na esengo ntango bamonaki ye.+ Nde elimo ya Yehova+ ekómaki kosala kati na ye mpe bansinga oyo ezalaki na mabɔkɔ na ye ekómaki lokola nsinga ya lini oyo eziki na mɔtɔ,+ mpe bikangeli yango enyangwaki mpe elongwaki na mabɔkɔ na ye. 15  Amonaki mokuwa moko mobesu ya mbanga ya mpunda-mobali, asembolaki lobɔkɔ, azwaki yango mpe abomaki na yango mibali nkóto moko+ (1 000). 16  Na nsima, Samsone alobaki boye: “Na mokuwa moko ya mbanga ya mpunda-mobali, libondo moko, mabondo mibale! Na mokuwa moko ya mbanga ya mpunda-mobali, nabomi mibali nkóto moko (1 000).”+ 17  Mpe esalemaki boye: ntango asilisaki koloba, na mbala moko abwakaki mokuwa yango oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye mpe abengaki esika yango Ramate-lehi.+ 18  Bongo ayokaki mposa ya mai makasi mpe abandaki kobelela Yehova mpe koloba ete: “Yo nde opesi lobiko monene oyo na lobɔkɔ ya mosaleli na yo,+ bongo sikoyo nakufa na mposa ya mai mpe nakwea na lobɔkɔ ya bato oyo bazali bisutu?”+ 19  Bongo Nzambe afungolaki libulu moko ya ndenge ya liboka oyo ezalaki na Lehi, mpe mai+ ebandaki kobima na libulu yango, mpe Samsone amɛlaki, bongo nguya+ na ye ezongaki mpe azwaki lisusu makasi.+ Yango wana abengaki esika yango Ene-hakore, oyo ezali na Lehi tii na mokolo ya lelo. 20  Mpe akobaki kosambisa Yisraele na mikolo ya Bafilistia mbula ntuku mibale (20).+

Maloba na nse

Lil., “abɛtaki bango, amatisimatisi makolo na bango na bibɛlɔ.”