Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 14:1-20

14  Na nsima, Samsone akitaki na Timina+ mpe amonaki mwasi moko kati na bana basi ya Bafilistia, na Timina.  Bongo amataki koyebisa tata na ye ná mama na ye mpe alobaki boye: “Namoni mwasi moko kati na bana basi ya Bafilistia, na Timina; sikoyo bózwela ngai ye azala mwasi na ngai.”+  Kasi tata na ye ná mama na ye balobaki na ye ete: “Mwasi azali te kati na bana basi ya bandeko na yo mpe kati na bato nyonso ya ekólo na ngai,+ mpo yo okende kozwa mwasi epai ya Bafilistia, bato oyo bakatamá ngenga te?”+ Nde Samsone alobaki na tata na ye boye: “Zwelá ngai ye kaka, mpo ye kaka nde abongi na miso na ngai.”  Nzokande, tata na ye ná mama na ye bayebaki te ete likambo yango eutaki na Yehova,+ ete azalaki koluka libaku ya kobunda na Bafilistia, mpamba te na ntango wana, Bafilistia bazalaki kokonza Yisraele.+  Na yango, Samsone akitaki, ye ná tata na ye ná mama na ye, na Timina.+ Ntango akómaki na bilanga ya vinyo ya Timina, bongo, talá! mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki ezalaki koya kokutana na ye na koganga.  Bongo elimo ya Yehova ekómaki kosala kati na ye+ mpe apasolaki mwana-nkɔsi yango na mibale, ndenge bapasolaka mwana-ntaba, nzokande azalaki na eloko moko te na lobɔkɔ na ye. Mpe ayebisaki te tata na ye to mama na ye likambo oyo asalaki.  Mpe akobaki kokita mpe abandaki kosolola na mwasi yango; mpe na miso ya Samsone, abongaki kaka.+  Bongo, nsima ya mwa ntango, azongaki kozwa ye aya na ndako na ye.+ Mpe na nzela, akendaki pembeni mpo na kotala ebembe ya nkɔsi yango, mpe talá liboke moko ya nzoi ezalaki na kati ya ebembe ya nkɔsi, ná mafuta ya nzoi.+  Bongo, azwaki yango na mabɔkɔ na ye mpe akobaki nzela na ye, mpe azalaki kolya yango nzelanzela.+ Ntango kaka akómaki esika tata na ye ná mama na ye bazalaki, apesaki bango ndambo, mpe babandaki kolya. Kasi ayebisaki bango te ete azwaki mafuta yango ya nzoi nde na kati ya ebembe ya nkɔsi. 10  Mpe tata na ye akobaki nzela na ye, akiti tii epai ya mwasi yango, mpe Samsone asalaki fɛti kuna;+ mpo ezali ndenge wana nde bilenge mibali bazalaki kosala. 11  Mpe esalemaki boye: ntango bamonaki ye, mbala moko bazwaki bilenge mibali ntuku misato (30) bázala baninga ya libala, mpo báfanda elongo na ye. 12  Na nsima, Samsone alobaki na bango boye: “Nabondeli bino, tiká napesa bino sambole moko.+ Soki mpenza bolimboleli ngai yango na boumeli ya mikolo nsambo+ ya fɛti oyo, mpe bozwi yango, nakopesa bino bilamba ntuku misato (30) ya nse mpe bilamba ya kolata+ ntuku misato. 13  Kasi soki bokoki te kolimbolela ngai yango, bino nde bokopesa ngai bilamba ntuku misato (30) ya nse mpe bilamba ya kolata ntuku misato.” Na yango, balobaki na ye boye: “Pesá biso sambole na yo, tóyoka yango.” 14  Bongo ye alobaki na bango:“Na molei,+ eloko moko ya kolya ebimi,Mpe na oyo azalaka makasi, eloko moko ya elɛngi ebimi.”+ Kasi bakokaki te kolimbola sambole yango na boumeli ya mikolo misato. 15  Mpe esalemaki boye: na mokolo ya minei, babandaki koloba na mwasi ya Samsone boye: “Kosá mobali na yo alimbolela biso sambole yango.+ Soki te, tokotumba yo ná ndako ya tata na yo na mɔtɔ.+ Bobengisaki biso awa nde mpo na kozwa biloko na biso?”+ 16  Na yango, mwasi ya Samsone abandaki kolelela ye+ mpe koloba ete: “Oyinaka ngai kaka, ɛɛ, mpe olingaka ngai te.+ Opesi bana ya bato ya ekólo na ngai sambole,+ kasi olimboleli ngai yango te.” Bongo Samsone alobaki na ye ete: “Talá, nalimboleli ata tata na ngai ná mama na ngai te,+ bongo nalimbolela yo yango?” 17  Kasi alelelaki ye na boumeli ya mikolo nsambo oyo fɛti na bango ezalaki kosalema, mpe esalemaki boye: nsukansuka, na mokolo ya nsambo, alimbolelaki ye yango, mpo atyaki ye mbamba.+ Na nsima, ye alimbolelaki bana ya bato ya ekólo na ye sambole yango.+ 18  Bongo, na mokolo ya nsambo, liboso kutu Samsone akɔta na shambrɛ na ye ya kati,+ mibali ya engumba balobaki na ye boye:“Eloko nini eleki mafuta ya nzoi na elɛngi,Mpe eloko nini eleki nkɔsi na makasi?”+Bongo ye alobaki na bango ete:“Soki bobalolaki mabele ná mwana-ngɔmbɛ na ngai ya mwasi+ te,Bolingaki kozwa sambole na ngai te.”+ 19  Mpe elimo ya Yehova ekómaki kosala kati na ye,+ bongo akitaki na Ashekelone+ mpe abomaki kati na bango mibali ntuku misato (30) mpe azwaki biloko oyo alongolaki bango mpe apesaki bato oyo balimbolaki sambole bilamba ya kolata.+ Kasi nkanda na ye ezalaki se kongala, mpe amataki tii na ndako ya tata na ye. 20  Mpe mwasi ya Samsone+ akómaki mwasi ya elenge mobali moko oyo akanganaki na Samsone kati na baninga na ye ya libala.+

Maloba na nse