Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Basambisi 1:1-36

1  Mpe nsima ya liwa+ ya Yosua, esalemaki boye: bana ya Yisraele babandaki kotuna+ Yehova ete: “Nani kati na biso akomata liboso epai ya Bakanana mpo na kobunda na bango?”  Na yango Yehova alobaki boye: “Yuda akomata.+ Talá! Nakopesa mpenza mokili yango na lobɔkɔ na ye.”  Bongo Yuda alobaki na ndeko na ye Simeone ete: “Matá elongo na ngai tókende na libula na ngai+ mpe tóbunda na Bakanana, mpe ngai, na ngala na ngai, nakokende elongo na yo na libula na yo.”+ Mpe Simeone akendaki elongo na ye.+  Na yango, Yuda amataki mpe Yehova apesaki Bakanana ná Baperizi na mabɔkɔ na bango,+ mpe balongaki bango na Bezeke: mibali nkóto zomi (10 000).  Ntango bakutaki Adoni-bezeke na Bezeke, babundaki na ye mpe balongaki Bakanana+ ná Baperizi.+  Ntango Adoni-bezeke akimaki, balandaki ye mpe bakangaki ye mpe bakataki ye misapi ya minene ya mabɔkɔ mpe ya makolo.  Na yango Adoni-bezeke alobaki ete: “Ezalaki na bakonzi ntuku nsambo (70) oyo misapi na bango ya minene ya mabɔkɔ mpe ya makolo ekatamá, oyo bazalaki kolɔkɔta bilei na nse ya mesa na ngai. Kaka ndenge nasalaki, ndenge mpe Nzambe azongiseli ngai.”+ Nsima na yango, bamemaki ye na Yerusaleme+ mpe akufaki kuna.  Lisusu, bana ya Yuda babundisaki Yerusaleme+ mpe bazwaki yango, mpe babɛtaki yango na mopanga, mpe bazikisaki engumba yango.  Mpe nsima na yango bana ya Yuda bakitaki mpo na kobunda na Bakanana oyo bazalaki kofanda na etúká ya ngombangomba mpe na Negebe+ mpe na Shefela.+ 10  Bongo Yuda akendaki kobunda na Bakanana oyo bazalaki kofanda na Hebrone+ (nkombo ya Hebrone liboso ezalaki Kiriate-arba),+ mpe babomaki Sheshai, ná Ahimane mpe Talamai.+ 11  Balongwaki wana mpe bakendaki kobunda na bato oyo bafandi na Debire.+ (Nkombo ya Debire liboso ezalaki Kiriate-sefere.)+ 12  Bongo Kalebe+ alobaki boye: “Moto nyonso oyo akobɛta Kiriate-sefere mpe akozwa yango mpenza, ya solo nakopesa ye Akasa,+ mwana na ngai, azala mwasi na ye.”+ 13  Mpe Otiniele+ mwana ya Kenaze,+ leki ya Kalebe,+ azwaki yango. Na yango, apesaki ye Akasa mwana na ye, azala mwasi na ye.+ 14  Mpe esalemaki boye: ntango Akasa azalaki kokende na ndako na ye, azalaki kaka kotinda mobali na ye asɛnga tata na ye elanga. Bongo Akasa abɛtaki mabɔkɔ ntango azalaki likoló ya mpunda.*+ Mpe Kalebe alobaki na ye ete: “Olingi nini?” 15  Ye alobaki: “Pesá ngai lipamboli,+ mpamba te opesi ngai eteni ya mabele oyo ekauká na sudi, osengeli mpe kopesa ngai Gulote-maime.” Boye, Kalebe apesaki ye Gulote ya Likoló+ mpe Gulote ya Nse. 16  Mpe bana ya Mokeni,+ oyo Moize azalaki bokilo na ye,+ bautaki na engumba ya banzete ya mbila+ mpe bamataki elongo na bana ya Yuda tii na esobe ya Yuda, oyo ezali na sudi ya Arade.+ Bongo bakendaki mpe bakómaki kofanda na bato yango.+ 17  Kasi Yuda akendaki elongo na ndeko na ye Simeone, mpe babɛtaki Bakanana oyo bazalaki kofanda na Zefate mpe babebisaki yango.+ Yango wana bapesaki engumba yango nkombo Horoma.+ 18  Nsima na yango, Yuda azwaki Gaza+ ná teritware na yango, Ashekelone+ ná teritware na yango, Ekrone+ ná teritware na yango. 19  Mpe Yehova azalaki elongo na Yuda, bongo azwaki etúká ya ngombangomba, kasi akokaki te kobengana bato oyo bafandi na lobwaku ya patatalu, mpamba te bazalaki na makalo ya bitumba+ oyo ezalaki na makwangola.+ 20  Ntango bapesaki Kalebe Hebrone, ndenge Moize alakaki yango,+ ye abenganaki bana misato ya Anake kuna.+ 21  Mpe bana ya Benyamina babenganaki te Bayebusi oyo bazalaki kofanda na Yerusaleme;+ kasi Bayebusi bazali kaka kofanda elongo na bana ya Benyamina na Yerusaleme tii na mokolo ya lelo.+ 22  Na ntango yango, ndako ya Yozefe+ mpe bamataki kobundisa Betele,+ mpe Yehova azalaki elongo na bango.+ 23  Mpe ndako ya Yozefe babandaki konɔnga+ Betele na mayele (kutu, nkombo ya engumba yango liboso ezalaki Luze),+ 24  mpe bato oyo bazalaki kotalatala mboka yango bamonaki mobali moko azali kobima na engumba. Bongo balobaki na ye ete: “Tobondeli yo, lakisá biso nzela ya kokɔta na engumba, mpe tokomonisela yo mpenza boboto.”+ 25  Na bongo mobali yango alakisaki bango nzela ya kokɔta na engumba; mpe babɛtaki engumba yango na mopanga,+ kasi batikaki mobali yango ná libota na ye mobimba bákende.+ 26  Mpe mobali yango akendaki na mokili ya Bahiti,+ atongaki engumba moko mpe apesaki yango nkombo Luze. Wana nkombo na yango tii na mokolo ya lelo. 27  Mpe Manase+ azwaki te Bete-sheane+ ná basité oyo esimbami na yango, Taanake+ ná basité oyo esimbami na yango, bato oyo bafandi na Dore+ ná basité oyo esimbami na yango, bato oyo bafandi na Ibleame+ ná basité oyo esimbami na yango, mpe bato oyo bafandi na Megido+ ná basité oyo esimbami na yango, kasi Bakanana batingamaki kofanda na mokili yango.+ 28  Mpe esalemaki boye: Yisraele ekómaki makasi+ mpe ebandaki kosalisa Bakanana misala ya makasi,+ kasi babenganaki bango nyonso mpenza te.+ 29  Ata Efraime mpe abenganaki te Bakanana oyo bazalaki kofanda na Gezere, kasi Bakanana bakobaki kofanda na kati na bango, na Gezere.+ 30  Zebulone+ abenganaki te bato oyo bafandi na Kitrone ná bato oyo bafandi na Nahalole,+ kasi Bakanana bakobaki kofanda kati na bango+ mpe Bazebulone bakómaki kosalisa bango misala ya makasi.+ 31  Ashere+ abenganaki te bato oyo bafandi na Ako, bato oyo bafandi na Sidone,+ Ahalabe, Akazibe,+ Helba, Afike+ ná Rehobe.+ 32  Mpe Baashere bafandaki na kati na Bakanana oyo bazalaki kofanda na mokili yango, mpamba te babenganaki bango te.+ 33  Nafatali+ abenganaki te bato oyo bafandi na Bete-shemeshe mpe bato oyo bafandi na Bete-anate,+ kasi bakobaki kofanda na kati na Bakanana oyo bazalaki kofanda na mokili yango;+ mpe bato oyo bafandi na Bete-shemeshe mpe na Bete-anate bakómaki bato na bango ya kosalisa misala ya makasi.+ 34  Mpe Baamore bazalaki ntango nyonso kozongisa bana ya Dani+ nsima na etúká ya ngombangomba, mpo bazalaki kopesa bango nzela te ya kokita tii na lobwaku ya patatalu.+ 35  Bongo Baamore batingamaki kofanda na Ngomba Herese, na Aiyalone+ mpe na Shaalbime.+ Kasi lobɔkɔ ya libota ya Yozefe efinaki Baamore makasi mpenza, bongo bakómisaki bango bato ya kosala misala ya makasi.+ 36  Mpe teritware ya Baamore ezalaki banda na nzela ya komata Akrabime,+ uta na Sela tii likoló.

Maloba na nse

To, “Bongo akitaki na mpunda.”