Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Bagalatia 4:1-31

4  Nde nazali koloba ete ntango mozwi-ya-libula azali naino mwana moke akeseni ata moke te na moombo,+ atako azali nkolo ya biloko nyonso,  kasi azali na mabɔkɔ ya bakapita+ mpe ya bato ya misala tii mokolo oyo tata na ye aponá banda kala.  Ndenge moko mpe biso, ntango tozalaki bana mike, tokangamaki na boombo ya makambo mikemike+ ya mokili.  Kasi lokola ntango yango ekokaki,+ Nzambe atindaki Mwana na ye,+ oyo mwasi moko abotaki+ mpe oyo azalaki na nse ya mibeko,+  mpo alongola baoyo bazalaki na nse ya mibeko+ mpe asikola bango,+ bongo biso mpe Nzambe akamata biso mpe akómisa biso bana na ye.+  Nzokande lokola bozali bana, Nzambe atindi elimo+ ya Mwana na ye na mitema na biso mpe ezali koganga ete: “Aba, Tata!”+  Yango wana, ozali lisusu moombo te kasi mwana; mpe soki ozali mwana, ozali mpe mozwi-ya-libula na lisalisi ya Nzambe.+  Nzokande, ntango boyebaki Nzambe te,+ na ntango yango bozalaki baombo ya baoyo bazali mpenza banzambe te.+  Kasi sikoyo lokola boyebi Nzambe, to mpe sikoyo lokola Nzambe ayebi bino,+ ndenge nini bozali lisusu kozongela makambo mikemike+ ya mpamba+ mpe oyo ezangá ntina mpe bolingi lisusu kozala baombo na yango?+ 10  Bozali kotosa mpenza mikolo+ mpe basanza+ mpe bileko mpe bambula. 11  Nazali kobangela bino, mpo ezali lokola namoneli bino mpasi kaka mpamba.+ 12  Bandeko, nabondeli bino, bókóma ndenge ngai nazali,+ mpo ngai nazalaki mpe ndenge bino bozali.+ Bosalaki ngai mabe te.+ 13  Kasi boyebi ete ezali mpo nazalaki na maladi na nzoto nde nasakwelaki bino nsango malamu na mbala ya liboso.+ 14  Atako maladi oyo ezalaki na nzoto na ngai emekaki bino, boyinaki yango te to bobwakaki nsoi te mpe boyokaki ngai mpii te; kasi boyambaki ngai lokola anzelu+ ya Nzambe, lokola Kristo Yesu.+ 15  Bongo, wapi bolamu yango oyo bozalaki na yango?+ Mpo nazali kopesela bino litatoli ete, soki likoki ezala, bolingaki ata kolongola miso na bino mpe kopesa ngai yango.+ 16  Bongo sikoyo, nakómi monguna+ na bino mpo nazali koloba na bino solo?+ 17  Bazali koluka bino na molende,+ na ndenge ya malamu te, kasi balingi nde kokabola ngai na bino, mpo bóluka bango na molende.+ 18  Nzokande, ezali malamu ete ntango nyonso báluka bino na molende mpo na ntina moko ya malamu,+ kasi kaka te na ntango oyo nazali+ na bino, 19  bana na ngai,+ oyo nazali lisusu na mpasi ya kobota tii na ntango Kristo akosalema na kati na bino.+ 20  Kasi nazalaki na mposa nde ya kozala elongo na bino kaka sikoyo+ mpe kosolola na bino na ndenge mosusu, mpo mayele esili ngai+ mpo na bino. 21  Bóyebisa ngai, bino baoyo bolingi kozala na nse ya mibeko:+ Boyokaka Mibeko te?+ 22  Na ndakisa, ekomamá ete Abrahama azalaki na bana mibali mibale, moko na mwana mwasi ya mosala+ mpe moko na mwasi ya nsomi;+ 23  kasi mwana ya mwana mwasi ya mosala abotamaki mpenza ndenge bato babotamaka,+ oyo ya mwasi ya nsomi na nzela ya elaka moko.+ 24  Makambo wana ezali lokola elilingi;+ mpo basi wana balakisi kondimana mibale,+ moko ya Ngomba Sinai,+ oyo ezali kobota bana mpo bázala baombo, mpe yango nde Agare. 25  Nzokande Agare yango elakisi Sinai,+ ngomba moko na Arabia, mpe akokani na Yerusaleme lelo oyo, mpo azali na boombo+ elongo na bana na ye. 26  Kasi Yerusaleme+ mboka ya likoló azali na bonsomi, mpe azali mama na biso.+ 27  Mpo ekomamá boye: “Sepelá, yo mwasi ekomba oyo abotaka te; belelá mpe gangá makasi, yo mwasi oyo oyokaka mpasi ya kobota te; mpo bana ya mwasi oyo asundolamá bazali mingi koleka bana ya oyo azali na mobali.”+ 28  Nzokande biso, bandeko, tozali bana ya elaka ndenge Yisaka mpe azalaki.+ 29  Kasi se ndenge mwana oyo abotamaki ndenge bato babotamaka abandaki konyokola+ oyo abotamaki na ndenge ya elimo na ntango wana, sikoyo mpe ndenge moko.+ 30  Nzokande, Likomami elobi nini? “Benganá mwana mwasi ya mosala ná mwana na ye, mpo mwana ya mwana mwasi ya mosala oyo akozwa ata moke te libula elongo na mwana ya mwasi ya nsomi.”+ 31  Yango wana, bandeko, biso tozali bana ya mwana mwasi ya mosala te,+ kasi ya mwasi ya nsomi.+

Maloba na nse