Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Bagalatia 2:1-21

2  Bongo nsima ya mbula zomi na minei namataki lisusu na Yerusaleme+ ná Barnabasi,+ namemaki mpe Tito elongo na ngai.  Kasi namataki mpo namonaki emoniseli+ ete nasengeli komata kuna. Mpe nayebisaki bango+ nsango malamu oyo nazali kosakola na kati ya bikólo; nayebisaki bango yango na miso ya bato nyonso te, kasi liboso ya baoyo bazalaki bato minene, mpo ezala te ete nazalaki kopota mbangu+ to napotaki mbangu kaka mpamba.+  Nzokande, ata Tito,+ oyo azalaki na ngai, asɛngisamaki te kokatama ngenga,+ atako azalaki Mogrɛki.  Kasi mpo na bandeko ya lokuta+ oyo bakɔtaki na mayele,+ oyo bamikɔtisaki mpo na koluka koyeba bonsomi+ na biso oyo tozali na yango na bomoko na Kristo Yesu, mpo bákómisa biso baombo+ mpenza—  toyokelaki bato wana te,+ ɛɛ, ata mwa moke te, mpo bózala na solo+ ya nsango malamu ntango nyonso.  Kasi baoyo bamonanaki ete bazali bato ya ntina+—ezala bazalaki bato ya ndenge nini kala, yango etali ngai te+—Nzambe atalaka elongi ya moto te+—ya solo, bato minene wana bapesaki ngai ata eloko moko te ya sika.  Kutu ntango bamonaki ete nazwi+ nsango malamu ya kosakwela bato oyo bakatamá ngenga te,+ ndenge mpe Petro azwaki yango mpo na bato oyo bakatamá ngenga+  mpo Moto oyo apesaki Petro makoki oyo esengeli mpo azala ntoma ya bato oyo bakatamá ngenga apesaki ngai mpe+ makoki mpo na bato ya bikólo;  ɛɛ, ntango bayaki koyeba boboto monene+ oyo Nzambe amoniselaki ngai,+ Yakobo+ ná Kefa ná Yoane, baoyo bazalaki makonzí,+ bapesaki ngai ná Barnabasi+ lobɔkɔ ya mobali mpo na komonisa ete bandimi+ biso tókende epai ya bikólo, kasi bango epai ya bato oyo bakatamá ngenga. 10  Nde bayebisaki biso tókanisaka babola.+ Mpe nasalaki makasi mpenza nasala likambo yango.+ 11  Nzokande, ntango Kefa+ ayaki na Antiokia,+ natɛmɛlaki ye na miso boye, mpo asengelaki kokweisama.+ 12  Mpo liboso bato oyo bautaki epai ya Yakobo+ báya, azalaki kolya+ esika moko na bato ya bikólo; kasi ntango bayaki, akómaki kokima mpe kobenda nzoto, mpo azalaki kobanga+ etuluku yango ya bato oyo bakatamá ngenga.+ 13  Bayuda mosusu mpe oyo batikali balandaki ye na bokosi wana,+ bongo ata Barnabasi+ mpe alandaki bango na bokosi na bango. 14  Kasi ntango namonaki ete bazalaki kotambola alima te na boyokani na solo ya nsango malamu,+ nalobaki na Kefa liboso na bango nyonso+ ete: “Soki yo, Moyuda, ozali na bomoi lokola bato ya bikólo, kasi lokola Bayuda te, ndenge nini ozali kotinda bato ya bikólo bálanda momeseno ya Bayuda na bomoi na bango?”+ 15  Biso baoyo tozali Bayuda ya kobotama,+ kasi basumuki+ ya bikólo te, 16  lokola toyebi ete moto atángamaka moyengebene,+ mpo na misala ya mibeko te, kasi kaka mpo na kondima+ oyo andimeli Kristo Yesu, biso mpe tondimeli Kristo Yesu, mpo tótángama bayengebene mpo na kondima oyo tondimeli Kristo,+ kasi mpo na misala ya mibeko te, mpo moto moko te akotángama moyengebene na misala ya mibeko.+ 17  Sikoyo soki biso, ntango tozali koluka kotángama bayengebene na nzela ya Kristo,+ tomonani biso moko mpe basumuki,+ Kristo azali nde mpenza kosalela lisumu?+ Te, ata moke te! 18  Mpo soki makambo yango kaka oyo nabukaki natongi yango lisusu,+ nazali komonisa ete ngai moko nabukaka mibeko.+ 19  Kasi ngai, na nzela ya mibeko nakufaki na makambo ya mibeko,+ mpo nakóma moto ya bomoi na makambo ya Nzambe.+ 20  Nabakami na nzete esika moko na Kristo.+ Ezali ngai lisusu te moto nazali na bomoi,+ kasi ezali nde Kristo moto azali na bomoi na bomoko na ngai.+ Ya solo, bomoi oyo nazali na yango sikoyo+ na nzoto nazali na yango mpo na kondima oyo nandimeli Mwana ya Nzambe, oyo alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.+ 21  Nazali kobwaka boboto monene ya Nzambe pembeni te;+ mpo soki boyengebene eyaka na nzela ya mibeko,+ Kristo akufaki kaka mpamba mpenza.+

Maloba na nse