Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Bafilipi 3:1-21

3  Bandeko na ngai, mpo na kosukisa, bókoba kosepela na kati ya Nkolo.+ Kozongela kokomela bino makambo oyo nakomaki ezali kotungisa ngai te, kasi ezali nde kobatela bino.  Bókeba na bambwa,+ bókeba na bato oyo bamipesi na kosala mabe, bókeba na baoyo bakataka nzoto.+  Mpo biso nde bato oyo tokatami ngenga ya solosolo,+ biso nde tozali kosala mosala mosantu na lisalisi ya elimo ya Nzambe+ mpe tomikumisaka na Kristo Yesu+ mpe totyelaka nzoto motema te,+  atako, koleka bato nyonso, ngai nasengeli mpenza kotyela mpe nzoto motema. Soki ezali na moto mosusu oyo akanisi ete asengeli kotyela nzoto motema, ngai nde nasengeli kosala yango koleka:+  nakatamaki ngenga na mokolo ya mwambe,+ moto ya ekólo ya Yisraele, ya libota ya Benyamina,+ Moebre mwana ya Baebre;+ na makambo ya mibeko, Mofarisai;+  na makambo ya molende, nanyokolaki lisangá;+ na makambo ya boyengebene oyo euti na mibeko, nazalaki moto ya mbeba te.  Atako bongo biloko oyo ezalaki kopesa ngai matomba, mpo na Kristo nakómá kotalela yango lokola biloko oyo ebungá.+  Ɛɛ, na likambo yango, mpo na motuya monene ya boyebi ya Kristo Yesu Nkolo na ngai,+ nazali mpe kotalela mpenza biloko nyonso lokola biloko oyo ebungá. Mpo na ye nandimi kobungisa biloko nyonso mpe natalelaka yango lokola bosɔtɔ mpamba,+ mpo nazwa Kristo  mpe namonana ete nazali na bomoko na ye, nazali na boyengebene na ngai moko te, oyo euti na mibeko,+ kasi nde oyo euti na kondimela+ Kristo, boyengebene oyo eutaka na Nzambe mpo na kondima,+ 10  mpo nayeba ye mpe nguya ya lisekwa na ye+ mpe namona bampasi oyo ye amonaki,+ nandima kokufa lokola ye,+ 11  mpo namona soki nakokóma ezala na ndenge nini na lisekwa ya liboso+ uta na bakufi. 12  Elingi koloba te ete nazwi yango to nakómi moto ya kokoka,+ kasi nazali kolanda+ mpo na komona soki nakoki mpe kosimba+ eloko oyo Kristo Yesu mpe asimbaki ngai+ mpo na yango. 13  Bandeko, nazali naino komona te ete nasimbi yango; kasi ezali na likambo moko oyo nazali kosala: Nabosani biloko oyo ezali na nsima+ mpe nazali kosala nyonso mpo nazwa biloko oyo ezali na liboso,+ 14  nazali kolanda kopota mbangu tii na nsuka+ mpo nazwa libonza+ ya kokende na likoló+ ndenge Nzambe abengi ngai na nzela ya Kristo Yesu. 15  Yango wana, biso nyonso oyo tokɔmɛli,+ tózala na makanisi wana;+ mpe soki bozali na makanisi ya ndenge mosusu na likambo moko boye, Nzambe akomonisa bino makanisi oyo ebongi. 16  Atako boni, ezala tokei liboso ndenge nini, tókoba kaka kotambola na molɔngɔ+ na nzela moko wana. 17  Bandeko, bino nyonso bómekola+ ngai, mpe bótalaka baoyo bazali kotambola na ndenge oyo eyokani na ndakisa oyo bozwi epai na biso.+ 18  Mpo ezali na bato mingi, nazalaki kolobela bango mbala na mbala kasi sikoyo nazali kolobela bango na kolela, baoyo bazali komitambwisa lokola banguna ya nzete ya mpasi ya Kristo,+ 19  mpe nsuka na bango ezali libebi,+ mpe nzambe na bango nde libumu na bango,+ mpe nkembo na bango nde nsɔni+ na bango, mpe batyá makanisi na bango na makambo ya mabele.+ 20  Kasi biso, tozali bana-mboka+ ya likoló,+ epai mobikisi moko, Nkolo Yesu Kristo, oyo tozali kozela na mposa makasi+ akouta,+ 21  ye akobongisa lisusu nzoto na biso oyo ekitisamá+ mpo ezala ndenge moko na nzoto na ye ya nkembo+ na mosala+ ya nguya oyo azali na yango, ata ya kotya biloko nyonso na nse ya bokonzi+ na ye.

Maloba na nse