Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Amose 7:1-17

7  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso amonisaki ngai, mpe talá! azalaki kosala liboke ya mayoyo na ntango milona ya nsuka ebandaki kobima.+ Mpe talá milona ya nsuka ebimaki nsima ya matiti oyo bakatelaki mokonzi.  Mpe esalemaki boye: ntango esilisaki kolya matiti ya mokili, nalobaki ete: “Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, nabondeli yo, limbisá.+ Nani akotɛlɛma na Yakobo? Mpo azali moke!”+  Yehova ayokaki mawa mpo na yango.+ “Ekosalema te,” Yehova alobaki bongo.  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso amonisaki ngai, mpe talá! Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso azalaki kobengisa kowelana moko na nzela ya mɔtɔ;+ mpe mɔtɔ yango ekómaki kolya mai mozindo mpe elyaki eteni ya mabele.  Mpe nalobaki ete: “Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, nabondeli yo, tiká.+ Nani akotɛlɛma na Yakobo? Mpo azali moke!”+  Yehova ayokaki mawa mpo na yango.+ “Ekosalema mpe te,” Yehova Nkolo Mo-konzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobaki bongo.  Talá oyo ye amonisaki ngai, mpe talá! Yehova atɛlɛmaki na efelo moko oyo basalelaki nsinga ya nivo+ mpo na kotonga yango, mpe nsinga ya nivo ezalaki na lobɔkɔ na ye.  Bongo Yehova alobaki na ngai ete: “Amose, ozali komona nini?” Na bongo nalobaki ete: “Nsinga moko ya nivo.” Mpe Yehova alobaki lisusu ete: “Talá nazali kotya nsinga ya nivo na kati ya bato na ngai, Yisraele.+ Nakokoba kolimbisa yango lisusu te.+  Mpe bisika ya Yisaka+ oyo etombwaná ekotikala mpamba, mpe bisika mosantu+ ya Yisraele ekobebisama;+ mpe nakobundisa ndako ya Yeroboame na mopanga.”+ 10  Mpe Amazia nganga-nzambe ya Betele+ atindelaki Yeroboame+ mokonzi ya Yisraele maloba ete: “Amose asaleli yo likita kaka na kati ya ndako ya Yisraele.+ Mokili ekoki te kokanga motema mpo na maloba na ye nyonso.+ 11  Mpo talá oyo Amose alobi: ‘Yeroboame akokufa na mopanga; mpe, ya solo, Yisraele ekolongwa na mabele na yango mpe ekomemama na mboka mopaya.’”+ 12  Mpe Amazia alobaki na Amose ete: “Ee yo momoni-bimonaneli,+ kende, kimá na yo na mokili ya Yuda, mpe kuna lyá mampa, mpe kuna okoki kosakola. 13  Kasi na Betele osengeli kosakola lisusu te,+ mpo ezali esika mosantu ya mokonzi+ mpe ezali ndako ya bokonzi.” 14  Bongo Amose apesaki eyano mpe alobaki na Amazia ete: “Nazalaki mosakoli te, nazalaki mpe mwana ya mosakoli te;+ kasi nazalaki mobateli ya bitonga+ mpe motubi ya bafigi na banzete ya sikomore. 15  Mpe Yehova akamataki ngai wana nazalaki nsima ya etonga, mpe Yehova alobaki na ngai lisusu ete: ‘Kende, sakwelá bato na ngai Yisraele.’+ 16  Mpe sikoyo, yoká liloba ya Yehova: ‘Ozali koloba ete: “Osengeli te kosakwela Yisraele,+ mpe osengeli te kokweisela ndako ya Yisaka maloba”?+ 17  Na yango, talá oyo Yehova alobi: “Mwasi na yo akokóma mwasi ya ndumba na engumba.+ Mpe bana na yo ya mibali mpe bana na yo ya basi bakokwea na mopanga. Mpe mabele na yo ekokabolama na nsinga ya komeka. Mpe yo moko okokufa na mokili ya mbindo;+ mpe, ya solo, Yisraele ekolongwa na mabele na yango mpe ekomemama na mboka mopaya.”’”+

Maloba na nse