Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 7:1-29

7  Mpe esalemaki boye: ntango mokonzi afandaki na ndako na ye moko+ mpe Yehova apemisaki ye liboso ya banguna na ye nyonso ya zingazinga,+  mokonzi alobaki na mosakoli Natane+ boye: “Talá sikoyo, ngai nafandi na ndako moko ya banzete ya sɛdrɛ,+ nzokande sanduku ya Nzambe ya solo efandi na kati ya hema.”+  Na yango, Natane alobaki na mokonzi boye: “Nyonso oyo ezali na motema na yo, kende, salá,+ mpo Yehova azali na yo.”  Mpe esalemaki boye: na butu yango, liloba+ ya Yehova eyelaki Natane ete:  “Kende mpe lobá na mosaleli na ngai Davidi ete: ‘Talá oyo Yehova alobi: “Yo nde okotongela ngai ndako mpo nafanda wana?+  Mpo nafandá na ndako te banda mokolo oyo nabimisaki bana ya Yisraele na Ezipito tii na mokolo ya lelo,+ kasi nazalaki se kotambolatambola+ na kati ya hema+ mpe na kati ya tabernakle.+  Na ntango nyonso oyo natambolitamboli na kati ya bana nyonso ya Yisraele,+ nalobá nde liloba ata moko na libota moko na kati ya mabota ya Yisraele+ oyo napesaki mitindo ebatela bato na ngai Yisraele ete: ‘Mpo na nini botongeli ngai ndako ya banzete ya sɛdrɛ te?’”’  Bongo sikoyo, talá oyo okoloba na mosaleli na ngai Davidi: ‘Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Ngai nde nazwaki yo na esika ya koleisa banyama matiti, otika kobatela etonga+ mpo okóma mokambi+ ya bato na ngai Yisraele.  Mpe nakozala na yo esika nyonso okokende,+ mpe nakolongola banguna na yo nyonso liboso na yo;+ mpe nakokómisa nkombo na yo monene,+ lokola nkombo ya bato minene oyo bazali na mabele. 10  Mpe nakopesa bato na ngai Yisraele esika+ mpe nakolona+ bango, bongo bakofanda mpenza na esika oyo bazali mpe bakotungisama lisusu te; bana oyo bazangi boyengebene bakomonisa bango mpasi lisusu te, ndenge basalaki liboso,+ 11  ɛɛ, banda mokolo oyo natyaki basambisi+ bákamba bato na ngai Yisraele; mpe nakopemisa yo liboso ya banguna na yo nyonso.+ “‘“Mpe Yehova alobi na yo ete Yehova akosalela yo ndako.+ 12  Ntango okokóma na nsuka ya bomoi na yo,+ mpe okolala esika moko na bankɔkɔ na yo,+ nakobimisa mpenza nsima na yo momboto na yo, oyo akouta na libumu na yo; mpe nakopika makasi mpenza bokonzi na ye.+ 13  Ye nde akotongela nkombo na ngai+ ndako, mpe nakopika kiti ya bokonzi na ye makasi mpenza mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 14  Ngai nakokóma tata na ye,+ mpe ye akokóma mwana na ngai.+ Soki asali mabe, nakopamela ye na lingenda+ ya bato mpe na bafimbo ya bana ya Adama. 15  Kasi motema boboto na ngai ekolongwa epai na ye te, ndenge nalongolaki yango epai ya Saulo,+ oyo nalongolaki mpo na yo. 16  Ya solo, ndako na yo mpe bokonzi na yo ekotɛlɛma ngwi mpo na ntango oyo etyami ndelo te liboso na yo; kiti na yo ya bokonzi ekokóma kiti oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”’”+ 17  Natane alobaki na Davidi maloba wana nyonso mpe emonaneli wana nyonso.+ 18  Na yango, Mokonzi Davidi akɔtaki mpe afandaki liboso ya Yehova mpe alobaki ete: “Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ngai nde nani?+ Mpe ndako na ngai nde nini mpo omema ngai tii kuna? 19  Lokola nde likambo yango ezali moke na miso na yo, Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ozali lisusu kolobela ndako ya mosaleli na yo tii mosika na mikolo oyo ekoya; mpe ezali mobeko oyo bapesi bato,+ Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.+ 20  Bongo Davidi akoki kobakisa mpe koloba na yo lisusu nini, awa yo moko oyebi malamu mosaleli na yo,+ Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso? 21  Mpo na liloba na yo+ mpe ndenge motema na yo moko elingi,+ osali makambo minene oyo nyonso mpo mosaleli na yo ayeba yango.+ 22  Yango wana ozali mpenza monene,+ Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso; mpo mosusu lokola yo azali te,+ mpe Nzambe mosusu azali te, kaka yo+ na baoyo nyonso toyoká na matoi na biso. 23  Mpe ekólo nini na mabele ezali lokola bato na yo Yisraele,+ oyo Nzambe akendaki kosikola mpo na ye moko, mpo bázala bato na ye,+ mpo amipesa nkombo+ mpe asalela bango makambo minene mpe ya nsɔmɔ:+ kobengana bikólo ná banzambe na bango mpo na bato na yo, oyo osikolaki+ mpo na yo moko longwa na Ezipito? 24  Mpe opikaki makasi bato na yo Yisraele+ mpo na yo, mpo bázala bato na yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te; mpe yo moko, Ee Yehova, okómá Nzambe na bango.+ 25  “Bongo sikoyo, Yehova Nzambe, liloba oyo olobeli mosaleli na yo mpe ndako na ye, kokisá yango mpo na ntango oyo etyami ndelo te mpe salá kaka ndenge olobi.+ 26  Mpe tiká nkombo na yo ekóma monene libela na libela,+ mpe báloba ete: ‘Yehova ya mampinga azali Nzambe ya Yisraele,’+ mpe ndako ya mosaleli na yo Davidi epikama makasi liboso na yo.+ 27  Mpo yo, Yehova ya mampinga Nzambe ya Yisraele, oyebisi na matoi ya mosaleli na yo ete: ‘Nakotongela yo ndako.’+ Yango wana mosaleli na yo azwi makasi ya kobondela yo na libondeli oyo.+ 28  Bongo sikoyo, Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ozali Nzambe ya solo; mpe tiká ete maloba na yo ezala solo,+ mpo olaki mosaleli na yo bolamu oyo.+ 29  Sikoyo, yo moko pambolá+ ndako ya mosaleli na yo eumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te liboso na yo;+ mpamba te yo moko olaki, Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, mpe mpo na lipamboli na yo, tiká ete ndako ya mosaleli na yo epambwama mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+

Maloba na nse