Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 6:1-23

6  Mpe Davidi ayanganisaki lisusu basoda nyonso ya makasi koleka na Yisraele,+ bato nkóto ntuku misato (30 000).  Na nsima, Davidi ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye batɛlɛmaki mpe bakendaki na Baale-yuda+ mpo na kozwa sanduku+ ya Nzambe ya solo, oyo ebengami na nkombo moko, nkombo+ ya Yehova ya mampinga,+ oyo afandi likoló ya bakeruba.+  Nzokande, bamatisaki sanduku ya Nzambe ya solo na pusu moko ya sika,+ mpo bálongola yango na ndako ya Abinadabe,+ oyo ezalaki likoló ya ngomba moke; mpe Uza ná Ahio,+ bana ya Abinadabe, bazalaki kotambwisa pusu yango ya sika.  Bongo balongolaki sanduku ya Nzambe ya solo na ndako ya Abinadabe, oyo ezalaki likoló ya ngomba moke; mpe Ahio azalaki kotambola liboso ya Sanduku.  Bongo Davidi ná ndako mobimba ya Yisraele bazalaki kosepela liboso ya Yehova, ná mitindo nyonso ya bibɛtɛlo ya miziki oyo esalemi na nzete ya jenevriye, ná banzɛnzɛ,+ bibɛtɛlo ya bansinga+ ná bambonda mike,+ bangɔngɛ ná basɛmbalɛ.+  Mpe nsukansuka, bakómaki na esika ya kotutatuta mbuma ya Nakone, bongo Uza+ asembolaki lobɔkɔ na ye na sanduku ya Nzambe ya solo mpe asimbaki yango,+ mpamba te bangɔmbɛ elingaki kokweisa yango.  Na yango, nkanda ya Yehova+ engalelaki Uza mpe Nzambe ya solo abomaki ye+ wana mpo na likambo yango ya kozanga limemya, mpe akufaki wana pene na sanduku ya Nzambe ya solo.+  Bongo Davidi asilikaki mpo Yehova atombokelaki Uza, mpe bakómaki kobenga esika yango Pereze-uza tii na mokolo ya lelo.+  Davidi akómaki kobanga Yehova+ na mokolo yango mpe alobaki ete: “Ndenge nini sanduku ya Yehova ekoya epai na ngai?”+ 10  Mpe Davidi alingaki te koya na sanduku ya Yehova epai na ye, na Sité ya Davidi.+ Yango wana Davidi atindaki bálekisa yango na ndako ya Obede-edome+ moto ya Gate.+ 11  Bongo sanduku ya Yehova efandaki sanza misato na ndako ya Obede-edome moto ya Gate; mpe Yehova azalaki se kopambola+ Obede-edome ná bato nyonso ya ndako na ye.+ 12  Nsukansuka, bayebisaki Mokonzi Davidi ete: “Yehova apamboli ndako ya Obede-edome ná biloko na ye nyonso mpo na sanduku ya Nzambe ya solo.” Na yango, Davidi akendaki mpe abimisaki sanduku ya Nzambe ya solo na ndako ya Obede-edome mpe amemaki yango na esengo na Sité ya Davidi.+ 13  Mpe esalemaki boye: ntango bato oyo bazalaki komema+ sanduku ya Yehova batambolaki makolo motoba, na mbala moko apesaki mbeka ya ngɔmbɛ-mobali mpe ya mwana ya nyama ya mafutamafuta.+ 14  Mpe Davidi azalaki kobina na kozunguluka liboso ya Yehova, na makasi na ye nyonso; na ntango wana nyonso, Davidi alataki efode+ ya lini na loketo. 15  Bongo Davidi ná ndako mobimba ya Yisraele bazalaki komatisa sanduku+ ya Yehova na koganga ya esengo+ mpe na lokito ya liseke.+ 16  Mpe esalemaki boye: ntango sanduku ya Yehova ekɔtaki na Sité ya Davidi, Mikale+ mwana mwasi ya Saulo, atalaki na nse, na lininisa, mpe amonaki Mokonzi Davidi azali kopumbwapumbwa mpe kobina na kozunguluka liboso ya Yehova; bongo abandaki kotyola+ ye na motema.+ 17  Mpe bakɔtisaki sanduku ya Yehova mpe batyaki yango na esika na yango, na kati ya hema oyo Davidi atɛlɛmisaki mpo na yango;+ nsima na yango, Davidi apesaki bambeka ya kotumba+ mpe bambeka ya boyokani+ liboso ya Yehova. 18  Ntango Davidi asilisaki kopesa bambeka ya kotumba mpe bambeka ya boyokani, apambolaki+ bato na nkombo ya Yehova+ ya mampinga. 19  Lisusu, akabolelaki+ bato nyonso, ebele ya bato nyonso ya Yisraele, ezala mobali to mwasi, moto na moto gato moko oyo basalá lokola lopɛtɛ, ná gato moko ya mbila ya date mpe gato moko ya mbuma ya vinyo;+ nsima na yango, bato nyonso bakendaki, moto na moto na ndako na ye. 20  Bongo Davidi azongaki kopambola bato ya ndako na ye moko,+ mpe Mikale+ mwana ya Saulo, abimaki kokutana na Davidi mpe alobaki ete: “Oyo nde lokumu mokonzi ya Yisraele amipesi lelo+ na ndenge atikali bolumbu na miso ya baombo basi ya basaleli na ye, kaka lokola bolole amitikaka bolumbu mpenza!”+ 21  Na yango, Davidi alobaki na Mikale: “Nasali bongo nde liboso ya Yehova, oyo aponaki ngai na esika ya tata na yo mpe bato ya ndako na ye mobimba mpo nazala+ mokambi ya Yisraele, bato ya Yehova, mpe nakosepela liboso ya Yehova.+ 22  Mpe nakomikómisa kutu moto mpamba koleka oyo wana,+ mpe nakomikitisa na miso na ngai; mpe baombo basi oyo olobeli, nakani komikumisa nde na miso na bango.”+ 23  Bongo Mikale+ mwana ya Saulo abotaki ata mwana moko te tii na mokolo ya liwa na ye.

Maloba na nse