Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 5:1-25

5  Na nsima, mabota nyonso ya Yisraele bayaki epai ya Davidi+ na Hebrone+ mpe balobaki ete: “Talá! Biso tozali makila* moko na yo.+  Ezala lobi, ezala liboso+ ntango Saulo azalaki mokonzi na biso, yo moto okómaki kobimisa Yisraele mpe kokɔtisa yango.+ Mpe Yehova alobaki na yo boye: ‘Yo nde okobatela+ bato na ngai Yisraele, mpe yo nde okokóma mokambi+ ya Yisraele.’”  Bongo mikóló nyonso+ ya Yisraele bayaki epai ya mokonzi, na Hebrone, mpe Mokonzi Davidi asalaki kondimana+ ná bango na Hebrone, liboso ya Yehova; nsima na yango, batyaki Davidi mafuta+ mpo azala mokonzi ya Yisraele.+  Davidi azalaki na mbula ntuku misato (30) ntango akómaki mokonzi. Ayangelaki mbula ntuku minei (40).+  Na Hebrone, ayangelaki Yuda mbula nsambo na sanza motoba;+ mpe na Yerusaleme,+ ayangelaki Yisraele mobimba ná Yuda mbula ntuku misato na misato (33).  Na yango, mokonzi ná bato na ye bakendaki na Yerusaleme mpo na kobunda na Bayebusi+ oyo bazalaki kofanda na mokili yango, mpe bato yango balobaki na Davidi: “Okokɔta awa te, kasi bato oyo bakufá miso mpe batɛngumi bakobengana yo,”+ mpo makanisi na bango ezalaki: “Davidi akokɔta awa te.”  Atako bongo, Davidi abɔtɔlaki esika makasi ya libateli ya Siona,+ elingi koloba Sité ya Davidi.+  Bongo Davidi alobaki boye na mokolo yango: “Moto nyonso oyo akobɛta Bayebusi,+ na kolekáká na nzela oyo elekisaka mai na kati ya mabele,+ akómela mpe batɛngumi ná bato oyo bakufá miso, oyo molimo ya Davidi eyini!” Yango wana balobaka: “Moto oyo akufá miso mpe motɛngumi bakokɔta na ndako oyo te.”  Mpe Davidi akómaki kofanda na esika yango ya makasi ya libateli, mpe bakómaki kobenga yango Sité ya Davidi; bongo Davidi abandaki kotonga na zingazinga nyonso wana, banda na Mwa Ngomba+ mpe na kati. 10  Mpe Davidi azalaki se kokóma makasi,+ mpe Yehova Nzambe ya mampinga+ azalaki elongo na ye.+ 11  Mpe Hirame+ mokonzi ya Tire atindelaki Davidi bamemi-nsango,+ banzete ya sɛdrɛ,+ bato ya misala ya banzete ná bato ya misala ya mabanga mpo na bifelo, mpe babandaki kotongela Davidi ndako.+ 12  Bongo Davidi ayaki koyeba ete Yehova apiki ye makasi lokola mokonzi ya Yisraele+ mpe atomboli+ bokonzi na ye mpo na bolamu ya bato na ye Yisraele.+ 13  Na ntango yango, Davidi azwaki bamakango+ mpe basi+ mingi lisusu na Yerusaleme, nsima ya kolongwa na Hebrone; bongo Davidi abotaki lisusu bana mingi ya mibali mpe ya basi. 14  Mpe talá bankombo ya baoyo abotaki na Yerusaleme: Shamua,+ Shobabe,+ Natane+ ná Salomo,+ 15  Yibare, Elishua,+ Nefege+ ná Yafia,+ 16  Elishama,+ Eliada ná Elifelete.+ 17  Bongo Bafilistia bayokaki ete batye Davidi mafuta mpo azala mokonzi ya Yisraele.+ Na yango, Bafilistia nyonso bamataki mpo na koluka Davidi. Ntango Davidi ayokaki yango, akitaki na esika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna.+ 18  Nde Bafilistia bayaki mpe bazalaki kolekaleka na lobwaku ya patatalu ya Barefaime.+ 19  Mpe Davidi atunaki+ Yehova boye: “Namata kobunda na Bafilistia? Okopesa bango na lobɔkɔ na ngai?” Na yango, Yehova alobaki na Davidi ete: “Matá, mpo nakopesa solo Bafilistia na mabɔkɔ na yo.”+ 20  Bongo Davidi ayaki na Baala-perazime,+ mpe Davidi abomaki bango kuna. Na yango alobaki boye: “Yehova apasoli nzela epai ya banguna+ na ngai liboso na ngai, lokola nzela oyo mai epasoli.” Yango wana apesaki esika yango nkombo Baala-perazime.+ 21  Na yango, batikaki bikeko+ na bango kuna, mpe Davidi ná bato na ye bakendaki na yango.+ 22  Na nsima, Bafilistia bamataki lisusu+ mpe balekaki epai na epai na lobwaku ya patatalu ya Barefaime.+ 23  Na yango, Davidi atunaki+ Yehova, kasi ye alobaki ete: “Osengeli komata te. Baluká na nsima na bango, bongo okende kobunda na bango liboso ya mwa banzete ya baka.+ 24  Bongo esalema boye: ntango okoyoka makɛlɛlɛ ya makolo ya bato bazali kotambola na bansɔngɛ ya mwa banzete ya baka, na ntango yango, yo kokakatana te, salá noki,+ mpamba te na ntango wana nde Yehova akobima liboso na yo mpo na koboma kaa ya Bafilistia.”+ 25  Na yango, Davidi asalaki se bongo, ndenge Yehova apesaki ye mitindo,+ mpe abomaki+ Bafilistia banda na Geba+ tii na Gezere.+

Maloba na nse

Talá Eb 29:14, msl.