Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 24:1-25

24  Bongo nkanda ya Yehova engalelaki lisusu+ Yisraele, ntango moto moko* atindaki Davidi asalela bango mabe, alobi: “Kende, tángá+ Yisraele mpe Yuda.”  Na yango, mokonzi alobaki na Yoabe,+ mokonzi ya mampinga ya basoda, oyo azalaki elongo na ye ete: “Nabondeli yo, lekaleká na mabota nyonso ya Yisraele, banda na Dani tii na Beere-sheba,+ mpe bókoma bato nkombo,+ mpe nakoyeba mpenza motángo ya bato.”+  Kasi Yoabe alobaki na mokonzi boye: “Tiká Yehova, Nzambe na yo, abakisa bato mbala nkama (100) koleka ndenge bazali, wana miso ya nkolo na ngai mokonzi ezali komona yango. Kasi mpo na nini nkolo na ngai mokonzi asepeli na likambo oyo?”+  Nsukansuka liloba ya mokonzi elekaki+ oyo ya Yoabe ná ya bakonzi ya mampinga ya basoda. Na yango, Yoabe ná bakonzi ya mampinga ya basoda babimaki, balongwe liboso ya mokonzi mpo na kokoma bato ya Yisraele nkombo.+  Na nsima, bakatisaki Yordani mpe batyaki kaa na Aroere,+ na ngámbo lobɔkɔ ya mobali ya engumba oyo ezali na katikati ya lobwaku ya mokɛli, bakendaki na ngámbo ya Bagade+ mpe na Yazere.+  Nsima na yango, bayaki na Gileade+ mpe na mokili ya Tahatime-hodishi mpe bakobaki tii na Dani-yaane mpe babalukaki, bakei na Sidone.+  Na nsima, bakómaki na ndako makasi ya Tire+ mpe na bingumba nyonso ya Bahivi+ mpe ya Bakanana mpe bayaki na esika Negebe+ ya Yuda esuki, na Beere-sheba.+  Bongo balekaki epai na epai na mokili yango mobimba mpe bayaki na Yerusaleme nsima ya sanza libwa na mikolo ntuku mibale (20).  Bongo Yoabe apesaki mokonzi motángo ya bato oyo bakomisamaki nkombo;+ mpe Yisraele ezalaki na bilombe mibali nkóto nkama mwambe (800 000), oyo babendaka mopanga, mpe mibali ya Yuda bazalaki nkóto nkama mitano (500 000).+ 10  Mpe motema ya Davidi ekómaki kobɛta+ nsima ya kotánga bato. Bongo Davidi alobaki na Yehova ete: “Nasali lisumu+ monene na likambo oyo nasali. Mpe sikoyo Yehova, nabondeli yo, tiká libunga ya mosaleli na yo eleka;+ mpo nasali likambo na bozoba mpenza.”+ 11  Ntango Davidi alamukaki na ntɔngɔ, liloba ya Yehova eyelaki mosakoli Gade,+ momoni-bimonaneli ya Davidi,+ ete: 12  “Kende, mpe lobá na Davidi boye: ‘Talá oyo Yehova alobi: “Natyeli yo makambo misato.+ Poná moko kati na yango mpo nasalela yo yango.”’”+ 13  Na yango, Gade akɔtaki epai ya Davidi, ayebisaki ye mpe alobaki na ye+ boye: “Mbula nsambo ya nzala eya na mokili na yo,+ to na boumeli ya sanza misato okimaka liboso ya banguna na yo+ mpe bango bálandaka yo, to na boumeli ya mikolo misato maladi mabe ebima na mokili na yo,+ oponi nini? Sikoyo, kanisá malamumalamu mpe yebisá ngai nini oyo nakoyanola na Moto oyo atindi ngai.” 14  Bongo Davidi alobaki na Gade: “Ezali mpasi mingi mpo na ngai. Nabondeli yo, tiká tókwea na lobɔkɔ ya Yehova,+ mpo misala na ye ya motema mawa ezali mingi;+ kasi nakwea na lobɔkɔ ya moto te.”+ 15  Bongo Yehova atindaki maladi mabe+ na Yisraele banda na ntɔngɔ tii na ntango oyo etyamaki, mpe bato nkóto ntuku nsambo (70 000) kati na bato, banda na Dani tii na Beere-sheba,+ bakufaki.+ 16  Mpe anzelu+ akobaki kosembolela Yerusaleme lobɔkɔ na ye mpo na kobebisa yango; mpe Yehova abandaki koyoka mawa+ mpo na mpasi wana, bongo alobaki boye na anzelu wana oyo azalaki komemela bato libebi: “Ekoki! Sikoyo kitisá lobɔkɔ na yo.” Mpe anzelu ya Yehova azalaki pene na esika ya kotutatuta mbuma ya Arauna+ Moyebusi.+ 17  Bongo Davidi alobaki na Yehova, ntango amonaki anzelu oyo azalaki koboma bato, ɛɛ, alobaki boye: “Talá, ngai nde nasali lisumu mpe ngai nde nasali mabe; kasi bampate oyo,+ basali nini? Nabondeli yo, tiká lobɔkɔ na yo ekwela ngai+ mpe ndako ya tata na ngai.” 18  Na nsima, Gade akɔtaki epai ya Davidi na mokolo yango mpe alobaki na ye ete: “Tɛlɛmá, salelá Yehova etumbelo na esika ya kotutatuta mbuma ya Arauna Moyebusi.”+ 19  Mpe Davidi amataki, na kolanda liloba ya Gade, ndenge Yehova apesaki mitindo.+ 20  Ntango Arauna akitisaki miso mpe amonaki mokonzi ná basaleli na ye bazali koya epai na ye, na mbala moko, Arauna abimaki mpe agumbamaki+ liboso ya mokonzi, elongi na nse.+ 21  Na nsima, Arauna alobaki boye: “Mpo na nini nkolo na ngai mokonzi ayei epai ya mosaleli na ye?” Bongo Davidi alobaki ete: “Mpo na kosomba+ esika oyo ya kotutatuta mbuma epai na yo mpe kotongela Yehova etumbelo mpo mpasi+ oyo ekweli bato esila.” 22  Kasi Arauna alobaki na Davidi boye: “Nkolo na ngai mokonzi azwa yango+ mpe apesa makabo oyo emonani malamu na miso na ye. Talá bangɔmbɛ yango oyo mpo na likabo ya kotumba, ná eloko ya kotutela mpe bisaleli ya bangɔmbɛ mpo na nkoni.+ 23  Ee mokonzi, Arauna apesi mokonzi biloko yango nyonso.” Mpe Arauna alobaki lisusu na mokonzi boye: “Tiká Yehova, Nzambe na yo, asepela na yo.”+ 24  Kasi mokonzi alobaki na Arauna ete: “Te, kasi nakosomba yango mpenza kosomba epai na yo na mbongo;+ mpe nakokabela Yehova, Nzambe na ngai, bambeka ya kotumba oyo ezwami ofele te.”+ Na yango, Davidi asombaki+ esika yango ya kotutatuta mbuma mpe bangɔmbɛ na bashekele ya palata ntuku mitano (50). 25  Mpe Davidi atongelaki Yehova etumbelo+ kuna mpe apesaki bambeka ya kotumba mpe bambeka ya boyokani, mpe Yehova andimaki mabondeli ya bato+ mpo na mokili, mpe mpasi oyo ekwelaki Yisraele esilaki.

Maloba na nse