Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 23:1-39

23  Mpe talá maloba ya nsuka ya Davidi:+“Liloba ya Davidi, mwana ya Yese,+Mpe liloba ya mobali makasi oyo atombwami likoló,+Moto oyo Nzambe ya Yakobo atye mafuta,+Mpe moto oyo asepelisaka na mindule+ ya Yisraele.   Elimo ya Yehova nde elobaki na nzela na ngai,+Mpe liloba na ye ezalaki na lolemo na ngai.+   Nzambe ya Yisraele alobaki,Libanga ya Yisraele alobaki na ngai,+‘Ntango moto oyo azali koyangela bato azali moyengebene,+Ntango azali koyangela na kobanga Nzambe,+   Ezali lokola pole ya ntɔngɔ, ntango moi ezali kobima,+Ntɔngɔ oyo ezangi mapata.Kongɛnga na yango mpe mbula ezali kobimisa matiti na mabele.’+   Mpo bato ya ndako na ngai bazali bongo epai ya Nzambe, boye te?+Mpamba te apesi ngai kondimana oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+Ebongisami malamu na makambo nyonso mpe ekokokisama mpenza.+Mpamba te yango ezali lobiko na ngai mobimba+ mpe esengo na ngai nyonso,Yango wana akokolisa yango, boye te?+   Kasi babengani+ bato ya mpambampamba,+ bango nyonso, lokola banzete ya nzubɛ;+Mpo bazwaka yango na lobɔkɔ te.   Mpo moto asimba yangoAsengeli kozala na ebende mpe nzete ya likɔnga,Mpe ekozikisama nyonso na mɔtɔ.”+  Talá nkombo ya bilombe+ mibali ya Davidi: Yoshebe-bashebete+ Motakemoni, mokonzi ya bato yango misato. Azalaki kobwakela bato nkama mwambe (800) likɔnga na ye mpe babomami na mbala moko.  Nsima na ye, Eleazare+ mwana ya Dodo+ mwana ya Ahohi azalaki kati na mibali misato ya nguya oyo bazalaki na Davidi ntango batumolaki Bafilistia. Bayanganaki kuna mpo na etumba, bongo mibali ya Yisraele bazongaki nsima.+ 10  Ye nde atɛlɛmaki mpe akobaki koboma Bafilistia kino lobɔkɔ na ye elɛmbaki, kasi lobɔkɔ na ye ekangamaki se na mopanga,+ bongo Yehova apesaki lobiko monene na mokolo yango;+ nde bato ya etumba, bango, bazongaki nsima na ye kaka mpo na kolongola mpe kozwa biloko ya bato oyo babomamaki.+ 11  Mpe nsima na ye, Shama mwana ya Agea Moharari.+ Bafilistia bayanganaki na Lehi, esika eteni moko ya elanga ezalaki, etondi na lantiye;+ mpe bato bakimaki Bafilistia. 12  Kasi ye atɛlɛmaki na katikati ya eteni ya elanga yango, abatelaki yango mpe akobaki koboma Bafilistia, bongo Yehova apesaki lobiko moko monene.+ 13  Bongo bato misato kati na bankumu yango ntuku misato (30)+ bakitaki mpe bayaki epai ya Davidi na mobenga ya Adulame,+ na eleko ya kobuka mbuma; mpe Bafilistia batyaki kaa moko ya bahema na lobwaku ya patatalu ya Refaime.+ 14  Mpe Davidi azalaki na esika oyo ezalaki mpasi mpo na kokóma kuna;+ mpe mwa etuluku ya basoda+ ya Bafilistia oyo bazalaka liboso ezalaki na Beteleme. 15  Nsima ya mwa ntango, Davidi amonisaki mposa na ye mpe alobaki ete: “Aa, namɛla ata mai ya libulu ya kobomba mai ya Beteleme, oyo ezali na porte!”+ 16  Na yango, mibali wana misato ya nguya bakɔtaki na makasi na kaa ya Bafilistia mpe batokaki mai na libulu ya kobomba mai ya Beteleme, oyo ezali na porte, bakumbaki yango mpe bamemelaki yango Davidi;+ nde ye andimaki komɛla yango te, kasi asopaki+ yango mpo na Yehova. 17  Mpe alobaki lisusu ete: “Nakoki kokanisa yango ata moke te,+ Ee Yehova, ete ngai nasala boye! Nakomɛla nde makila+ ya mibali oyo bakei kotya milimo na bango na likama?” Bongo andimaki komɛla yango te. Wana nde makambo mibali yango misato ya nguya basalaki. 18  Mpe Abishai+ ndeko ya Yoabe mwana ya Zeruya+ azalaki mokonzi ya bato yango ntuku misato (30), mpe azalaki kobwakela bato nkama misato (300) likɔnga na ye mpe babomami, mpe azalaki na lokumu lokola baoyo wana misato.+ 19  Atako azalaki na lokumu mingi koleka bato yango ntuku misato (30), mpe akómaki mokonzi na bango, akómaki te na molɔngɔ ya baoyo wana misato ya liboso.+ 20  Mpe Benaya+ mwana ya Yehoyada+ mwana ya elombe mobali moko, oyo asalaki makambo mingi na Kabizeele,+ abomaki bana mibali mibale ya Ariele ya Moabe; mpe ye moto akitaki koboma nkɔsi moko+ na kati ya libulu ya mai, na mokolo oyo nɛjɛ ezalaki kokwea.+ 21  Mpe ye nde abomaki mobali moko Moezipito oyo azalaki mbinga na ndenge moko ya kokamwa.+ Atako likɔnga ezalaki na lobɔkɔ ya Moezipito yango, ye akitelaki ye na lingenda mpe abɔtɔlaki likɔnga na lobɔkɔ ya Moezipito yango mpe abomaki ye na likɔnga na ye moko.+ 22  Wana nde makambo Benaya+ mwana ya Yehoyada asalaki; mpe azalaki na lokumu lokola mibali wana misato ya nguya.+ 23  Atako azalaki na lokumu mingi koleka bato yango ntuku misato (30), akómaki te na molɔngɔ ya baoyo wana misato; kasi Davidi atyaki ye azala moko ya basoda oyo bakɛngɛlaka ye.+ 24  Asahele+ ndeko ya Yoabe azalaki kati na bato wana ntuku misato (30); Elehanane+ mwana ya Dodo ya Beteleme, 25  Shama+ Moharode, Elika Moharode, 26  Heleze+ Mopalati, Ira+ mwana ya Ikeshe+ Motekoa, 27  Abi-ezere+ Moanatote,+ Mebunai Mohusha,+ 28  Zalamone Moahohi,+ Maharai+ Monetofa, 29  Helebe+ mwana ya Baana Monetofa, Itai+ mwana ya Ribai ya Gibea ya bana ya Benyamina, 30  Benaya+ Mopiratone, Hidai ya mabwaku ya mokɛli ya Gaashe,+ 31  Abi-albone Moarbate, Azemavete+ Mobare-hume, 32  Eliahaba Moshaalbone, bana ya Yashene, Yonatane,+ 33  Shama Moharari, Ahiame+ mwana ya Sharare Moharari, 34  Elifelete mwana ya Ahasebai mwana ya Momaakate, Eliame mwana ya Ahitofele+ Mogilo, 35  Hezero+ Mokaramele, Paarai Moarbe, 36  Yigale mwana ya Natane+ ya Soba, Bani Mogade, 37  Zeleke+ Moamone, Naharai Mobeerote, bamemi-bibundeli ya Yoabe mwana ya Zeruya, 38  Ira Moyitri,+ Garebe+ Moyitri, 39  Uriya+ Mohiti, bango nyonso bato ntuku misato na nsambo (37).

Maloba na nse