Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 22:1-51

22  Mpe Davidi alobaki na Yehova maloba ya loyembo oyo,+ na mokolo oyo Yehova abikisaki ye na lobɔkɔ ya banguna na ye nyonso+ mpe na lobɔkɔ ya Saulo;+  bongo alobaki ete: “Yehova azali libanga+ na ngai, esika makasi ya libateli+ na ngai mpe Mobikisi na ngai.+   Nzambe na ngai azali libanga na ngai.+ Nakokima epai na ye, Nguba na ngai+ mpe liseke na ngai+ ya lobiko, esika na ngai ya kobombana oyo etombwaná,+ Mpe esika na ngai ya kokima,+ Mobikisi na ngai;+ ozali kobikisa ngai na makambo ya mobulu.+   Nakobelela Yehova, Ye oyo asengeli kosanzolama,+ Mpe nakobikisama na mabɔkɔ ya banguna na ngai.+   Mpo mbonge makasi oyo ebomaka ezingaki ngai;+ Bato ya mpambampamba oyo basopanaki lokola mpela ya pwasa bazalaki kopesa ngai nsɔmɔ.+   Bansinga ya Nkunda* ezingaki ngai;+ Mitambo ya liwa ezalaki liboso na ngai.+   Na mpasi na ngai nazalaki kobelela Yehova,+ Mpe nazalaki kobelela Nzambe na ngai.+ Bongo, uta na tempelo na ye, ayokaki mongongo na ngai,+ Atyaki matoi na ye na kolela na ngai mpo na kosɛnga lisalisi.+   Bongo mabele ekómaki koningana epai na epai mpe kolɛnga;+ Miboko ya likoló eninganaki,+ Mpe ezalaki koningana epai na epai mpo bayokisaki ye nkanda.+   Molinga emataki na zolo na ye, mpe mɔtɔ oyo ezalaki kobima na monɔkɔ na ye ezalaki kozikisa;+ Makala ya mɔtɔ oyo ezalaki kopela eutaki na ye.+ 10  Bongo agumbaki likoló mpe akitaki;+ Mpe molili tuu ezalaki na nse ya makolo na ye.+ 11  Bongo ayaki, likoló ya keruba moko+ mpe ayaki, azali kopumbwa; Mpe amonanaki likoló ya mapapu ya elimo moko.+ 12  Bongo atyaki molili zingazinga na ye lokola mwa bandako ya matiti,+ Mai ya moindo, mapata minene.+ 13  Mpo na kongɛnga oyo ezalaki liboso na ye, makala ya mɔtɔ ekómaki kopela.+ 14  Longwa na likoló, Yehova abandaki konguluma lokola nkake,+ Mpe Ye Oyo-Aleki-Likoló ye moko abandaki kobimisa mongongo na ye.+ 15  Mpe azalaki kotinda makula mpo apanza bango;+ Mokalikali mpo atya bango na mobulu.+ 16  Mpe nse ya mai ya mbu ekómaki komonana polele,+ Miboko ya mabele oyo ebotaka+ ekómaki komonana, Na mpamela ya Yehova, na mpema oyo ebimi na zolo na ye.+ 17  Uta na likoló azalaki kotinda lobɔkɔ na ye, azalaki kozwa ngai,+ Azalaki kobimisa ngai na mai minene.+ 18  Azalaki kobikisa ngai na mabɔkɔ ya monguna na ngai ya makasi,+ Na mabɔkɔ ya baoyo bayinaka ngai; mpamba te balekaki ngai na makasi.+ 19  Bazalaki kobimela ngai na mokolo ya likama na ngai,+ Kasi Yehova akómaki lisungi na ngai.+ 20  Mpe abimisaki ngai, atyaki ngai na esika moko monene;+ Azalaki kobikisa ngai, mpamba te asepelaki na ngai.+ 21  Yehova azali kopesa ngai mbano na kolanda boyengebene na ngai;+ Azali kofuta ngai mpo mabɔkɔ na ngai ezali pɛto.+ 22  Mpo nabatelaki banzela ya Yehova,+ Mpe nasali mabe ya kotika Nzambe na ngai te.+ 23  Mpo bikateli na ye nyonso ya lisambisi+ ezali liboso na ngai; Mpe nakopesa mibeko na ye mokɔngɔ te.+ 24  Mpe nakozala na mbeba te+ liboso na ye, Mpe nakomibatela, nazala na libunga te.+ 25  Mpe tiká Yehova afuta ngai na kolanda boyengebene na ngai,+ Mpo nazali pɛto na miso na ye.+ 26  Epai ya moto ya sembo, okozala sembo;+ Epai ya elombe oyo azali na mbeba te, okosala na mbeba te;+ 27  Epai ya moto oyo azali pɛto, okomimonisa pɛto,+ Kasi epai ya moto oyo atɛngamá, okosala makambo lokola zoba.+ 28  Mpe okobikisa bato ya komikitisa;+ Kasi miso na yo etɛmɛli bato ya lolendo mpo okitisa bango.+ 29  Mpo ozali mwinda na ngai, Ee Yehova,+ Mpe Yehova nde azali kokómisa molili na ngai pole.+ 30  Mpamba te na lisalisi na yo, napotaka mbangu mpo na kobunda na etuluku ya bapunzi;+ Na lisalisi ya Nzambe na ngai, namataka efelo.+ 31  Nzela ya Nzambe ya solo ezali ya kokoka;+ Liloba ya Yehova ezali pɛto.+ Azali nguba ya baoyo nyonso bazali kokima epai na ye.+ 32  Mpo longola Yehova, nani azali Nzambe?+ Mpe longola Nzambe na biso, nani azali libanga?+ 33  Nzambe ya solo azali ndako na ngai ya makasi mpenza,+ Mpe akokómisa nzela na ngai ya kokoka,+ 34  Azali kokómisa makolo na ngai lokola oyo ya banyama ebengami bishe;+ Mpe azali kotɛlɛmisa ngai na bisika oyo ezali likoló na miso na ngai.+ 35  Azali koteya mabɔkɔ na ngai etumba;+ Mpe mabɔkɔ na ngai egumbaki litimbo moko ya motako.+ 36  Mpe okopesa ngai nguba na yo ya lobiko,+ Mpe komikitisa na yo nde ezali kokómisa ngai moto monene.+ 37  Okobongisela matambe na ngai esika moko ya monene ya konyata;+ Mpe makɛsi na ngai ekolɛngalɛnga ata moke te;+ 38  Nakolanda banguna na ngai mpo nasilisa bango nyɛɛ, Mpe nakozonga te kino bakosila nyɛɛ.+ 39  Nakosilisa bango nyɛɛ mpe nakobukabuka bango+ mpo bátɛlɛma te;+ Mpe bakokwea na nse ya makolo na ngai.+ 40  Mpe okolatisa ngai nguya na loketo mpo na etumba;+ Okokweisa na nse na ngai baoyo bazali kotɛmɛla ngai.+ 41  Ya solo, banguna na ngai, okopesa ngai nkingo na bango;+ Baoyo bayinaka ngai makasi, nakokangisa mpe bango monɔkɔ.+ 42  Bazali kobelela mpo na kosɛnga lisalisi, kasi mobikisi azali te;+ Epai ya Yehova, kasi azali koyanola bango ata moke te.+ 43  Mpe nakotuta bango mikemike lokola putulu ya mabele; Lokola pɔtɔpɔtɔ ya babalabala, nakopanzapanza bango;+ Nakokómisa bango papala. 44  Mpe okobikisa ngai na mabɔkɔ ya bato na ngai oyo bazali kolukaluka mabunga.+ Okobatela ngai mpo nazala mokonzi ya bikólo;+ Bato oyo nayebaki te, bakosalela ngai.+ 45  Bapaya bakoya kogumbamela ngai na kobanga;+ Matoi ekozala na botosi mpo na koyoka ngai.+ 46  Bapaya bakokauka, Mpe bakoya na kolɛnga uta na bifelo makasi ya libateli na bango.+ 47  Yehova azali na bomoi;+ mpe Libanga na ngai apambwama;+ Mpe Nzambe ya libanga ya lobiko na ngai atombwama.+ 48  Nzambe ya solo azali Moto oyo azali kozongisa mabe mpo na ngai+ Mpe Ye oyo akitisaka bato ya bikólo na nse na ngai,+ 49  Mpe Ye oyo abimisaka ngai na mabɔkɔ ya banguna na ngai.+ Mpe okotombola ngai likoló ya baoyo bazali kotɛlɛmɛla ngai;+ Okobikisa ngai na mabɔkɔ ya moto ya makambo ya mobulu.+ 50  Yango wana nakopesa yo matɔndi, Ee Yehova, kati na bikólo;+ Mpe nakobɛtɛla nkombo na yo mondule:+ 51  Ye oyo azali kosala misala minene ya lobiko mpo na mokonzi na ye+ Mpe azali komonisela moto na ye oyo atyami mafuta motema boboto,+ Epai ya Davidi mpe epai ya momboto na ye mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.