Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 21:1-22

21  Bongo nzala+ ekɔtaki na mikolo ya Davidi, elandanaki mbula na mbula, na boumeli ya mbula misato; mpe Davidi alukaki toli liboso ya Yehova. Bongo Yehova alobaki ete: “Ngambo ya makila ezali na motó ya Saulo mpe na ndako na ye, mpamba te abomaki Bagibeone.”+  Na yango, mokonzi abengaki Bagibeone+ mpe asololaki na bango. (Nzokande, Bagibeone bazalaki bana ya Yisraele te, kasi bazalaki Baamore+ oyo batikalaki; mpe bana ya Yisraele balapelaki bango ndai,+ kasi Saulo alukaki koboma+ bango na zuwa+ oyo ye azalaki na yango mpo na bana ya Yisraele ná Yuda.)  Mpe Davidi alobaki lisusu na Bagibeone boye: “Nasalela bino nini, mpe nazipa masumu+ na eloko nini, mpo bópambola mpenza libula+ ya Yehova?”  Na yango, Bagibeone balobaki na ye ete: “Likambo na biso ná Saulo mpe bato ya ndako na ye ezali ya palata to wolo+ te; koboma moto na Yisraele ezali mpe mokumba na biso te.” Bongo ye alobaki ete: “Nyonso oyo bokoloba nakosalela bino yango.”  Na yango, balobaki na mokonzi boye: “Moto oyo asilisaki+ biso nyɛɛ mpe akanaki+ kolimwisa biso mpo tózala lisusu ata na teritware moko te ya Yisraele,  bápesa biso mibali nsambo na bana na ye;+ mpe tokotanda+ bango liboso ya Yehova na Gibea+ ya Saulo, oyo Yehova aponaki.”+ Na yango, mokonzi alobaki ete: “Ngai moko nakopesa bino bango.”  Nzokande, mokonzi ayokelaki Mefiboshete+ mwana ya Yonatane mwana ya Saulo mawa, mpo na ndai+ ya Yehova oyo ezalaki kati na bango, kati na Davidi ná Yonatane mwana ya Saulo.  Na yango, mokonzi azwaki bana mibali mibale ya Rizipa+ mwana mwasi ya Aiya, oyo abotelaki Saulo: Aramoni ná Mefiboshete, mpe bana mibali mitano ya Mikale+ mwana mwasi ya Saulo, bana oyo abotelaki Adriele+ mwana ya Barazilai Momeholate.  Na nsima, apesaki bango na lobɔkɔ ya Bagibeone mpe batandaki bango na ngomba liboso ya Yehova,+ bongo bango nyonso nsambo bakweaki; mpe babomamaki na mokolo ya liboso ya kobuka mbuma, na ebandeli ya eleko ya kobuka mbuma ya ɔrje.+ 10  Nzokande, Rizipa mwana mwasi ya Aiya+ azwaki ngɔtɔ+ mpe amitandelaki yango na libanga, banda ebandeli ya eleko ya kobuka mbuma tii mai eutaki na likoló mpe ekwelaki bango;+ mpe atikaki te bandɛkɛ+ ya likoló ekitela bango na moi, to banyama ya zamba+ oyo efandaka na esobe ekitela bango na butu. 11  Nsukansuka, bayebisaki+ Davidi makambo oyo Rizipa mwana mwasi ya Aiya, makango ya Saulo, asalaki. 12  Bongo Davidi akendaki kozwa mikuwa ya Saulo+ mpe mikuwa ya mwana na ye Yonatane epai ya bankolo-mabele ya Yabeshe-gileade,+ oyo bayibaki yango na esika monene ya bato nyonso ya Bete-shane,+ esika Bafilistia bakakisaki+ bango na mokolo oyo Bafilistia babomaki Saulo na Gilboa.+ 13  Mpe alongolaki mikuwa ya Saulo ná mikuwa ya mwana na ye Yonatane na esika wana; lisusu, basangisaki mikuwa ya mibali oyo batandaki.+ 14  Na nsima, bakundaki mikuwa ya Saulo mpe ya mwana na ye Yonatane na mokili ya Benyamina, na Zela,+ na lilita ya tata na ye Kishe,+ mpo básala nyonso oyo mokonzi apesaki mitindo. Bongo nsima na yango, Nzambe andimaki mabondeli ya bato mpo na mokili.+ 15  Mpe Bafilistia+ bayaki kobundisa Yisraele. Bongo Davidi ná basaleli na ye, elongo na ye, bakitaki kobunda na Bafilistia; mpe Davidi abandaki kolɛmba. 16  Mpe Yishibi-benobe, oyo azalaki moko ya bana ya Barefaime,+ oyo kilo ya motako ya likɔnga na ye+ ezalaki shekele nkama misato (300) mpe oyo akangaki mopanga moko ya sika na loketo, akanaki koboma Davidi. 17  Na mbala moko, Abishai+ mwana ya Zeruya ayaki kosalisa ye,+ abɛtaki Mofilistia yango mpe abomaki ye. Na ntango yango, bato ya Davidi balapelaki ye ndai mpe balobaki ete: “Okobima na biso na etumba lisusu te,+ noki oboma+ mwinda+ ya Yisraele!” 18  Mpe esalemaki boye: nsima na yango, etumba ebimaki lisusu na Bafilistia na Gobe. Na ntango yango nde Sibekai+ Mohusha+ abomaki Safe, oyo azalaki moko ya bana ya Barefaime.+ 19  Mpe etumba ebimaki lisusu na Bafilistia na Gobe, bongo Elehanane+ mwana ya Yaare-oregime, moto ya Beteleme, abomaki Goliate moto ya Gate, oyo nzete ya likɔnga na ye ezalaki monene lokola nzete ya kolíngela nsinga oyo basali-bilamba basalelaka.+ 20  Mpe etumba ebimaki lisusu na Gate,+ wana mobali moko ya mbinga na ndenge moko ya kokamwa azalaki kuna, oyo azalaki na misapi motoba na lobɔkɔ na ye mokomoko mpe misapi motoba na lokolo na ye mokomoko, misapi nyonso ntuku mibale na minei (24); ye mpe azalaki mwana ya Barefaime.+ 21  Mpe azalaki se kotumola+ Yisraele. Nsukansuka, Yonatane+ mwana ya Shimei,+ ndeko ya Davidi, abomaki ye. 22  Baoyo wana minei bazalaki bana ya Barefaime, oyo babotamaki na Gate;+ mpe bakweaki na lobɔkɔ ya Davidi mpe na lobɔkɔ ya basaleli na ye.+

Maloba na nse