Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 20:1-26

20  Nzokande, moto moko ya mpambampamba+ azalaki kuna, nkombo na ye Sheba,+ mwana ya Bikri Mobenyamina; ayulaki liseke+ mpe alobaki ete: “Tozali na likabo moko te na makambo oyo etali Davidi, mpe tozali na libula moko te na makambo oyo etali mwana ya Yese.+ Ee Yisraele, moto na moto akende epai ya banzambe na ye!”+  Na yango, mibali nyonso ya Yisraele bakómaki komata, batiki Davidi mpo na kolanda Sheba mwana ya Bikri;+ nde mibali ya Yuda, bango bakangamaki na mokonzi na bango, banda na Yordani tii na Yerusaleme.+  Nsukansuka, Davidi akómaki na ndako na ye na Yerusaleme.+ Bongo mokonzi azwaki basi wana zomi,+ bamakango oyo atikaki mpo bábatela ndako, mpe atyaki bango na ndako moko esika ya kokɛngɛlama, kasi azalaki kopesa bango biloko ya kolya. Asangisaki nzoto na bango te,+ kasi bakangamaki mpenza na ndako tii na mokolo ya liwa na bango, bazalaki lokola basi oyo mobali akufá, atako mobali na bango azalaki naino na bomoi.  Sikoyo, mokonzi alobaki na Amasa+ ete: “Bengá mibali ya Yuda, bazali na mikolo misato mpo na koya epai na ngai, mpe yo, tɛlɛmá lisusu awa.”  Bongo Amasa akendaki koyanganisa Yuda; kasi aumelaki, ayaki te na ntango oyo etyamaki, ntango oyo mokonzi atyelaki ye.  Na yango, Davidi alobaki na Abishai+ ete: “Sikoyo Sheba+ mwana ya Bikri akozala mabe mingi mpo na biso koleka Abisalome.+ Yo, zwá basaleli+ ya nkolo na yo mpe landá ye, noki azwa bingumba oyo ebatelami makasi mpe akima na miso na biso.”  Na yango, bato ya Yoabe,+ Bakerete,+ Bapelete+ ná mibali nyonso ya nguya babimaki, balandaki ye; mpe babimaki na Yerusaleme mpo na kolanda Sheba mwana ya Bikri.  Bakómaki pene na libanga monene oyo ezali na Gibeone,+ mpe Amasa+ ayaki kokutana na bango. Nzokande, Yoabe alataki elamba mpe akangaki mokaba na loketo; mpe na loketo na ye, akangaki mopanga moko, oyo ezalaki na kati ya libenga na yango. Apusanaki, mpe yango ekweaki.  Mpe Yoabe alobaki na Amasa ete: “Ozali malamu, ndeko na ngai?”+ Bongo lobɔkɔ ya mobali ya Yoabe esimbaki mandefu ya Amasa mpo na kopwɛpwa ye.+ 10  Nzokande Amasa akebaki te na mopanga oyo ezalaki na lobɔkɔ ya Yoabe; bongo abɛtaki ye+ yango na libumu, mpe misɔpɔ na ye esopanaki na mabele, mpe azalaki kutu na ntina ya kobɛta ye mbala ya mibale te. Mpe akufaki. Bongo Yoabe ná ndeko na ye Abishai balandaki Sheba mwana ya Bikri. 11  Mpe elenge moko kati na bilenge mibali ya Yoabe atɛlɛmaki pene na ye mpe azalaki se koloba: “Moto nyonso oyo asepeli na Yoabe mpe moto nyonso oyo azali moto ya Davidi,+ alanda Yoabe!” 12  Na ntango wana nyonso, Amasa azalaki kobalukabaluka na kati ya makila+ na katikati ya balabala monene. Ntango moto yango amonaki ete bato nyonso bazalaki kotɛlɛma, alongolaki Amasa na balabala monene mpe amemaki ye na elanga. Nsukansuka, azipaki ye elamba, lokola amonaki ete moto nyonso oyo azalaki kokóma pene na ye, azalaki kotɛlɛma.+ 13  Ntango kaka alongolaki ye na balabala monene, moto nyonso alekaki, alandi Yoabe mpo na kolanda Sheba+ mwana ya Bikri. 14  Bongo Sheba azalaki koleka na mabota nyonso ya Yisraele, kino na Abele ya Bete-maaka.+ Nde bato nyonso ya Bikri basanganaki mpe bakɔtaki kuna mpo na kolanda ye. 15  Mpe bayaki, bazingaki ye na Abele ya Bete-maaka mpe batɛlɛmisaki mwa ngomba ya mabele mpo na kobundisa engumba,+ mpo yango ezalaki na nsima ya efelo moko oyo basalá mpo na libateli. Bongo bato nyonso oyo bazalaki elongo na Yoabe bazalaki kobukabuka efelo, mpo na kokweisa yango. 16  Mpe mwasi moko ya bwanya+ abelelaki longwa na engumba ete: “Bóyoka, bóyoka! Nabondeli bino, bóloba na Yoabe boye: ‘Pusaná penepene awa, naloba na yo.’” 17  Bongo apusanaki pene na ye, mpe mwasi yango alobaki ete: “Yo nde Yoabe?” na yango, ye alobaki ete: “Ezali ngai.” Bongo mwasi yango alobaki na ye boye: “Yoká maloba ya moombo na yo.”+ Na yango, ye alobaki ete: “Nazali koyoka.” 18  Mpe mwasi yango alobaki lisusu boye: “Na ntango ya kala, bazalaki koloba ntango nyonso boye: ‘Bátuna kaka na Abele, mpe bakosilisa mpenza likambo.’ 19  Nazali koloba na nkombo ya bato ya kimya+ mpe ya sembo+ na Yisraele. Ozali koluka koboma engumba+ moko mpe mama moko na Yisraele. Mpo na nini olimwisa+ libula+ ya Yehova?” 20  Na yango, Yoabe ayanolaki mpe alobaki ete: “Nakoki kokanisa ata moke te kolimwisa mpe kobebisa. 21  Likambo ezali bongo te, kasi mobali moko ya etúká ya ngombangomba ya Efraime,+ nkombo na ye Sheba+ mwana ya Bikri, atomboleli Mokonzi Davidi+ lobɔkɔ na ye. Bókaba ye, ye moko,+ mpe nakolongwa na engumba+ oyo.” Bongo mwasi yango alobaki na Yoabe ete: “Talá! Bakobwakela yo motó+ na ye longwa na efelo!” 22  Na mbala moko, mwasi yango, na bwanya+ na ye, akendaki epai ya bato nyonso mpe bakataki motó ya Sheba mwana ya Bikri mpe babwakelaki Yoabe yango. Bongo ayulaki liseke,+ mpe batikaki engumba yango, bapanzanaki moto na moto na ndako na ye; kasi Yoabe azongaki na Yerusaleme epai ya mokonzi. 23  Mpe Yoabe azalaki mokonzi ya basoda+ nyonso ya Yisraele; Benaya+ mwana ya Yehoyada+ azalaki mokonzi ya Bakerete+ ná Bapelete.+ 24  Mpe Adorame+ azalaki mokonzi ya bato oyo babengisamaki mpo na kosala misala na makasi; mpe Yehoshafate+ mwana ya Ahilude azalaki mokomi-makambo. 25  Sheva+ azalaki sɛkrɛtɛrɛ,+ mpe Zadoke+ ná Abiatare+ bazalaki banganga-nzambe. 26  Ira Moyaire akómaki mpe nganga-nzambe*+ ya Davidi.

Maloba na nse

Talá 2Sa 8:18, msl.