Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

2 Samwele 2:1-32

2  Mpe esalemaki boye: nsima na yango, Davidi atunaki Yehova+ mpe alobaki ete: “Namata na moko ya bingumba ya Yuda?” Na yango, Yehova alobaki na ye: “Matá.” Mpe Davidi alobaki lisusu ete: “Namata wapi?” Bongo ye alobaki: “Na Hebrone.”+  Bongo Davidi amataki kuna ná basi na ye mibale, Ahinoame+ Moyizireele ná Abigaile+ mwasi ya Nabale Mokaramele.  Mpe Davidi amemaki mibali+ oyo bazalaki elongo na ye, moto na moto ná bato ya ndako na ye; mpe bakómaki kofanda na bingumba ya teritware ya Hebrone.  Na nsima, mibali ya Yuda+ bayaki mpe batyaki Davidi mafuta+ kuna, mpo azala mokonzi ya ndako ya Yuda.+ Mpe bayaki koyebisa Davidi ete: “Mibali ya Yabeshe-gileade nde bato bakundaki Saulo.”  Na yango, Davidi atindelaki mibali ya Yabeshe-gileade+ bamemi-nsango mpe alobaki na bango boye: “Yehova apambola bino,+ mpamba te bomoniselaki nkolo na bino, Saulo, motema boboto+ oyo, na ndenge bokundaki ye.+  Bongo sikoyo, tiká ete Yehova amonisela bino motema boboto+ mpe bosembo, ngai mpe nakomonisela bino bolamu yango, mpo bosali likambo wana.+  Sikoyo, tiká ete mabɔkɔ na bino ezala na nguya mpe bózala bilombe,+ mpamba te nkolo na bino Saulo akufi, mpe ngai nde moto ndako ya Yuda etye mafuta mpo nazala mokonzi+ na bango.”  Nzokande, Abinere+ mwana ya Nere mokonzi ya basoda ya Saulo, azwaki Ishi-boshete,+ mwana ya Saulo, mpe akatisaki ye na Mahanaime,+  mpe atyaki ye mokonzi ya Gileade,+ ya Baashure, ya Yizireele,+ ya Efraime,+ ya Benyamina+ mpe ya Yisraele mobimba. 10  Ishi-boshete, mwana ya Saulo, azalaki na mbula ntuku minei (40) ntango akómaki mokonzi ya Yisraele, mpe ayangelaki mbula mibale. Kaka ndako ya Yuda+ nde balandaki Davidi. 11  Mpe mikolo nyonso oyo Davidi azalaki mokonzi ya ndako ya Yuda na Hebrone ezalaki mbula nsambo na sanza motoba.+ 12  Na nsima, Abinere mwana ya Nere mpe basaleli ya Ishi-boshete, mwana ya Saulo, balongwaki na Mahanaime+ bakei na Gibeone.+ 13  Nde Yoabe+ mwana ya Zeruya+ mpe basaleli ya Davidi babimaki mpe na nsima, bakutanaki pene na liziba ya Gibeone; mpe bafandaki baoyo na ngámbo oyo ya liziba, mpe baoyo wana na ngámbo oyo kuna ya liziba. 14  Nsukansuka, Abinere alobaki na Yoabe boye: “Nasɛngi yo, tiká bilenge mibali bátɛlɛma, mpe bábunda liboso na biso.” Na yango, Yoabe alobaki ete: “Bátɛlɛma.” 15  Bongo batɛlɛmaki mpe bakatisaki na motángo oyo bayokanaki: bato zomi na mibale ya Benyamina ná Ishi-boshete,+ mwana ya Saulo, mpe bato zomi na mibale na kati ya basaleli ya Davidi. 16  Moto na moto asimbaki moninga na ye na motó, wana azalaki kokɔtisa mopanga na ye na mopanzi ya moninga, mpe bakweaki bango nyonso. Bongo bakómaki kobenga esika yango Helekate-hazurime, oyo ezali na Gibeone.+ 17  Mpe etumba eyaki ndongo mpenza na mokolo yango, bongo nsukansuka, basaleli ya Davidi balongaki Abinere+ ná mibali ya Yisraele. 18  Nzokande bana misato ya Zeruya+ bazalaki wana: Yoabe,+ Abishai+ ná Asahele;+ mpe Asahele azalaki makolo mbangu lokola mboloko+ oyo ezalaka na esobe. 19  Bongo Asahele alandaki Abinere, mpe atikaki kolanda Abinere te mpo na kobaluka na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi. 20  Nsukansuka, Abinere atalaki nsima na ye mpe alobaki: “Oyo yo, Asahele?” Na yango ye alobaki ete: “Ezali ngai.” 21  Bongo Abinere alobaki na ye boye: “Baluká na lobɔkɔ na yo ya mobali to na lobɔkɔ na yo ya mwasi mpe zwá moko ya bilenge mibali wana, akóma ya yo, mpe zwá biloko oyo okolongola+ ye, ezala ya yo.” Kasi Asahele alingaki te kobaluka mpe kotika kolanda ye. 22  Na yango, Abinere alobaki lisusu na Asahele: “Zwá nzela mosusu, tiká kolanda ngai. Mpo na nini naboma yo?+ Bongo ndenge nini nakokoka kotombola elongi na ngai mpo na kotala ndeko na yo Yoabe?” 23  Kasi azalaki se koboya kozwa nzela mosusu; bongo Abinere abɛtaki ye nsɔngɛ ya nzete ya likɔnga na ye na libumu,+ mpe likɔnga ebimaki ye na mokɔngɔ; bongo akweaki wana mpe akufaki kaka wana. Mpe esalemaki boye: bato nyonso oyo bakómaki na esika oyo Asahele akweaki mpe akufaki, bazalaki kotɛlɛma.+ 24  Bongo Yoabe ná Abishai balandaki Abinere. Ntango moi ezalaki kolala, bakómaki na ngomba moke ya Ama, oyo etalani na Gia, na nzela ya esobe ya Gibeone.+ 25  Mpe bana ya Benyamina bayanganaki nsima ya Abinere, bakómaki etuluku moko mpe batɛlɛmaki kaka wana na nsɔngɛ ya ngomba moke moko. 26  Bongo Abinere abengaki Yoabe mpe alobaki ete: “Mopanga ekolya+ kaka kolya? Oyebi mpenza te ete nsukansuka ekómaka bololo?+ Bongo tii ntango nini okozela mpo oyebisa bato bázonga mpe bátika kolanda bandeko na bango?”+ 27  Na yango, Yoabe alobaki: “Lokola Nzambe ya solo azali na bomoi,+ soki olobaka te,+ kaka na ntɔngɔ nde balingaki koyebisa bato bázonga, moto na moto atika kolanda ndeko na ye.” 28  Bongo Yoabe ayulaki liseke+ mpe bato nyonso batɛlɛmaki mpe balandaki Yisraele lisusu te, mpe bazongelaki lisusu etumba te. 29  Nde Abinere ná bato na ye, batambolaki na Araba+ butu wana mobimba, bakatisaki Yordani,+ batambolaki na lobwaku yango mobimba mpe nsukansuka, bakómaki na Mahanaime.+ 30  Yoabe azongaki, atikaki kolanda Abinere mpe abandaki koyanganisa bato nyonso. Mpe na basaleli ya Davidi, ezangaki bato zomi na libwa mpe Asahele. 31  Nzokande, basaleli ya Davidi babomaki bato ya Benyamina mpe bato ya Abinere—bato nkama misato na ntuku motoba (360) nde bakufaki.+ 32  Bongo bamemaki Asahele+ mpe bakundaki ye na lilita ya tata na ye,+ oyo ezali na Beteleme.+ Na nsima, Yoabe ná bato na ye batambolaki butubutu, mpe ntɔngɔ etanelaki bango na Hebrone.+

Maloba na nse