Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 17:1-29

17  Bongo Ahitofele alobaki na Abisalome boye: “Nabondeli yo, tiká napona mibali nkóto zomi na mibale (12 000), natɛlɛma mpe nalanda Davidi na butu oyo.+  Mpe nakokitela ye na ntango alɛmbi mpe ntango mabɔkɔ na ye nyonso mibale ezangi makasi,+ mpe nakolɛngisa ye mpenza; bato nyonso oyo bazali na ye bakokima, mpe nakoboma mpenza mokonzi ye moko.+  Mpe tiká nazongisa bato nyonso epai na yo. Bato nyonso bakozonga soki moto oyo ozali koluka abomami; mpe bato nyonso bakozala na kimya.”  Mpe liloba yango emonanaki malamu na miso ya Abisalome+ mpe na miso ya mikóló ya Yisraele.  Nzokande, Abisalome alobaki ete: “Nabondeli yo, bengá mpe Hushai+ Moarake, bongo tóyoka oyo ezali na monɔkɔ na ye mpe.”  Na yango, Hushai akɔtaki epai ya Abisalome. Bongo Abisalome alobaki na ye ete: “Ahitofele alobi boye na boye. Tósalela liloba na ye? Soki te, yo moko lobá.”  Bongo Hushai alobaki na Abisalome: “Toli oyo Ahitofele apesi ezali malamu te na mbala oyo!”+  Mpe Hushai alobaki lisusu boye: “Yo moko oyebi malamu tata na yo ná bato na ye, bazali bilombe,+ mpe milimo na bango ekómi bololo,+ lokola urse ya mwasi oyo abungisi bana na ye na esobe;+ mpe tata na yo azali mobundi,+ akolala esika moko na bato te.  Talá! Sikoyo amibombi+ na libulu moko to na bisika mosusu; mpe ekosalema mpenza boye: ntango kaka akokwela bango na ebandeli, moto oyo akoyoka yango, akoyoka mpenza mpe akoloba ete: ‘Bato oyo bazali kolanda Abisalome babɛtami!’ 10  Mpe ata mobali ya nguya oyo azali na motema lokola oyo ya nkɔsi+ akolɛmba mpenza;+ mpo Yisraele mobimba eyebi ete tata na yo azali elombe,+ ná bilombe oyo bazali elongo na ye, bazali se bongo.+ 11  Ngai napesi toli oyo: Yisraele mobimba eyanganisama mpenza epai na yo, banda na Dani tii na Beere-sheba,+ lokola bambuma ya zɛlo oyo ezali pembenipembeni ya mbu mpo ezali ebele,+ mpe yo moko okende na etumba.+ 12  Mpe tokobimela ye na esika oyo tokoki kozwa ye mpenza,+ bongo tokokitela ye lokola mamwɛ+ ekitaka na mabele; mpe ata moto moko te akotikala kati na ye ná mibali nyonso oyo bazali elongo na ye. 13  Mpe soki abendani na kati ya engumba moko, Yisraele mobimba ekomema mpe bansinga na engumba yango, mpe tokobenda yango mpenza mpe tokokweisa yango na lobwaku ya mokɛli, tii ata mwa libanga moko ekozwama kuna te.”+ 14  Bongo Abisalome ná mibali nyonso ya Yisraele balobaki ete: “Toli ya Hushai Moarake ezali malamu+ koleka toli ya Ahitofele!” Nzokande Yehova ye moko apesaki mitindo+ ete toli ya Ahitofele ebebisama+ atako ezalaki malamu,+ mpo Yehova amemela Abisalome mpasi.+ 15  Na nsima, Hushai alobaki na banganga-nzambe Zadoke+ ná Abiatare ete: “Ahitofele apesaki Abisalome ná mikóló ya Yisraele toli boye na boye; nde ngai, napesaki toli boye na boye. 16  Bongo sikoyo, bótinda bato nokinoki báyebisa Davidi+ ete: ‘Na butu ya lelo, kolala te na mokili patatalu oyo ekauká ya esobe, kasi katisá mpenza,+ mpo mokonzi ná bato nyonso oyo bazali elongo na ye básilisama te.’”+ 17  Lokola Yonatane+ ná Ahimaaze+ batɛlɛmaki na Ene-rogele,+ mosaleli moko ya mwasi akendaki koyebisa bango. Bongo bango mpe bakendaki, lokola basengelaki koyebisa Mokonzi Davidi likambo yango; mpo esengelaki te ete bámonana wana bazali kokɔta na engumba. 18  Nzokande, elenge mobali moko amonaki bango mpe ayebisaki Abisalome. Bongo bango mibale bakendaki nokinoki mpe bakómaki na ndako ya moto moko na Bahurime,+ oyo azalaki na libulu moko ya mai na lopango na ye; mpe bakitaki na kati. 19  Nsima na yango, mwasi ya moto yango azwaki elamba moko ya kozipa mpe atandaki yango na monɔkɔ ya libulu yango ya mai mpe atandaki likoló na yango mbuma oyo batutá;+ bongo ata likambo moko eyebanaki te. 20  Basaleli ya Abisalome bayaki sikoyo epai ya mwasi wana, na ndako na ye, mpe balobaki boye: “Wapi Ahimaaze ná Yonatane?” Na yango, mwasi yango alobaki na bango ete: “Balekaki awa, bakei na mai.”+ Bongo bakobaki koluka, kasi bamonaki bango te+ mpe bazongaki na Yerusaleme. 21  Mpe esalemaki boye: nsima ya kokende na bango, baoyo wana babimaki na libulu ya mai mpe bakendaki koyebisa Mokonzi Davidi mpe balobaki na ye ete: “Bótɛlɛma mpe bókatisa mai nokinoki; mpo Ahitofele apesi toli+ boye mpo na bino.” 22  Na mbala moko, Davidi atɛlɛmaki, ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye mpe bakatisaki Yordani tii ntango ntɔngɔ etanaki,+ kino etikalaki ata na moto moko te oyo akatisi Yordani te. 23  Mpe Ahitofele amonaki ete balandi toli na ye te,+ bongo akangisaki kiti ya mpunda, atɛlɛmaki mpe akendaki na ndako na ye, na engumba+ na ye. Na nsima, apesaki mitindo na bato ya ndako+ na ye mpe amikangaki nsinga na nkingo+ mpe akufaki.+ Bongo bakundaki+ ye na lilita ya bankɔkɔ na ye. 24  Nde Davidi akómaki na Mahanaime,+ mpe Abisalome akatisaki Yordani, ye ná mibali nyonso ya Yisraele elongo na ye. 25  Abisalome atyaki nde Amasa+ na esika ya Yoabe,+ azala mokonzi ya basoda; mpe Amasa azalaki mwana ya moto moko oyo nkombo na ye Itra+ Moyisraele oyo asangisaki nzoto na Abigaile+ mwana ya Nahashe, ndeko mwasi ya Zeruya, mama ya Yoabe. 26  Bongo Yisraele ná Abisalome batyaki kaa na mokili ya Gileade.+ 27  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Davidi akómaki na Mahanaime, Shobi mwana ya Nahashe moto ya Raba+ ya bana ya Amone,+ mpe Makire+ mwana ya Amiele+ moto ya Lo-debare, mpe Barazilai+ Mogileade moto ya Rogelime+ 28  bayaki na bambeto, basaani, bambɛki ya moyemi-mbɛki, ná blé, ɔrje, farini,+ mbuma oyo batumbi,+ madesu ya minene,+ lantiye,+ mbuma oyo bakalingi; 29  mafuta ya nzoi,+ manteka,+ bampate ná miliki ekanganá oyo euti na bangɔmbɛ mpe bayaki na yango mpo Davidi ná bato oyo bazalaki elongo na ye bálya,+ mpo balobaki ete: “Bato bazali na nzala, balɛmbi mpe bazali na mposa ya mai na esobe.”+

Maloba na nse