Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 16:1-23

16  Ntango Davidi alekaki mwa moke nsɔngɛ yango,+ talá, Ziba+ mosaleli ya Mefiboshete,+ ayaki kokutana na ye, ná mpunda mibale+ oyo bakangisá kiti na yango, mpe ememi mampa+ nkama mibale (200) mpe bagato nkama moko (100) ya mbuma ya vinyo,+ mpe maboke nkama moko (100) ya mbuma ya eleko ya molunge+ mpe elokó moko monene ya vinyo.+  Bongo mokonzi alobaki na Ziba ete: “Biloko nyonso oyo omemi elakisi nini?”+ Na yango, Ziba alobaki ete: “Bampunda oyo ezali mpo bato ya ndako ya mokonzi na ngai bátambola na yango, bongo mampa ná liboke ya mbuma ya eleko ya molunge ezali mpo bilenge mibali+ bálya, mpe vinyo ezali mpo moto oyo akolɛmba+ na esobe+ amɛla.”  Mpe mokonzi alobaki ete: “Bongo wapi mwana ya nkolo na yo?”+ Na yango, Ziba alobaki na mokonzi ete: “Ye wana atikali na Yerusaleme; mpo alobi boye: ‘Lelo, ndako ya Yisraele ekozongisela ngai bokonzi ya tata na ngai.’”+  Bongo mokonzi alobaki na Ziba ete: “Talá! Biloko nyonso ya Mefiboshete ezali ya yo.”+ Na yango, Ziba alobaki: “Nagumbami.+ Tiká nandimama na miso na yo, nkolo na ngai mokonzi.”  Bongo Mokonzi Davidi akómaki tii na Bahurime,+ mpe talá! moto moko ya libota ya ndako ya Saulo azali kobima kuna, mpe nkombo na ye Shimei,+ mwana ya Gera, azali kobima mpe azali kolakela ye mabe ntango azali kobima.+  Mpe akómaki kobwakela Davidi ná basaleli nyonso ya Mokonzi Davidi mabanga; mpe bato nyonso, ná mibali nyonso ya nguya bazalaki na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe lobɔkɔ na ye ya mwasi.  Mpe talá ndenge Shimei azalaki koloba ntango azalaki kolakela ye mabe: “Bimá, bimá, yo moto ya ngambo ya makila+ mpe moto ya mpambampamba!+  Yehova azongiseli yo ngambo nyonso ya makila ya ndako ya Saulo, oyo okómi koyangela na esika na ye; mpe Yehova apesi bokonzi na lobɔkɔ ya mwana na yo Abisalome. Mpe talá, okómi na mpasi, mpo ozali na ngambo ya makila!”+  Nsukansuka, Abishai mwana ya Zeruya+ alobaki na mokonzi ete: “Mpo na nini mbwa ekufá+ oyo elakela nkolo na ngai mokonzi+ mabe? Nabondeli yo, tiká nakatisa mpe nalongola motó na ye.”+ 10  Kasi mokonzi alobaki: “Ngai na bino likambo nini,+ bino bana ya Zeruya?+ Bótika ye alakela mabe,+ mpo Yehova ye moko alobi na ye+ ete: ‘Lakelá Davidi mabe!’ Bongo nani akoloba: ‘Mpo na nini osali bongo?’”+ 11  Mpe Davidi alobaki na Abishai mpe na basaleli na ye nyonso ete: “Talá, mwana na ngai moko, oyo abimi na libumu na ngai, azali koluka molimo na ngai;+ bongo ezali likambo ya kokamwa mpo na Mobenyamina!+ Bótika ye alakela ngai mabe, mpo Yehova alobi na ye bongo! 12  Mbala mosusu Yehova akomona+ yango na miso na ye mpe Yehova akozongisela ngai mpenza bolamu na esika ya elakeli mabe na ye ya mokolo ya lelo.”+ 13  Na yango, Davidi ná bato na ye bakobaki kokende na balabala yango, wana Shimei azali kotambola na mopanzi ya ngomba, azali kotambola na mopanzi oyo etalani na ye mpo alakela ye mabe;+ mpe azalaki se kobwaka mabanga, wana azalaki kotambola na mopanzi oyo etalani na ye, mpe abwakaki putulu mingi.+ 14  Nsukansuka, mokonzi ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye bakómaki, balɛmbi. Bongo bapemaki wana.+ 15  Nde Abisalome ná bato nyonso, mibali ya Yisraele, bakɔtaki na Yerusaleme;+ mpe Ahitofele+ azalaki elongo na ye. 16  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Hushai+ Moarake,+ moninga ya Davidi,+ akɔtaki epai ya Abisalome, Hushai alobaki na Abisalome ete: “Mokonzi azala na bomoi!+ Mokonzi azala na bomoi!” 17  Na yango, Abisalome alobaki na Hushai ete: “Motema boboto oyo omoniseli moninga na yo, yango oyo? Mpo na nini okendaki na moninga na yo te?”+ 18  Bongo Hushai alobaki na Abisalome ete: “Te; ngai nakokóma nde moto ya moto oyo Yehova aponi, mpe oyo bato oyo ná mibali nyonso ya Yisraele baponi, mpe nakofanda na ye. 19  Mpe mpo na mbala ya mibale nalobi boye: Nakosalela nani? Mwana na ye te? Kaka ndenge nasalelaki tata na yo, ndenge mpe nakosalela yo.”+ 20  Na nsima, Abisalome alobaki na Ahitofele boye: “Bino, bópesa toli.+ Tósala nini?” 21  Bongo Ahitofele alobaki na Abisalome ete: “Sangisá nzoto na bamakango ya tata na yo,+ oyo atikaki mpo bábatela ndako.+ Bongo Yisraele mobimba ekoyoka mpenza ete omikómisi eloko ya nsolo mabe+ epai ya tata na yo,+ mpe mabɔkɔ+ ya bato oyo bazali elongo na yo ekozwa mpenza nguya.” 22  Na yango, batɛlɛmiselaki Abisalome hema moko na nsamba,+ mpe Abisalome abandaki kosangisa nzoto na bamakango ya tata na ye+ na miso ya Yisraele mobimba.+ 23  Mpe toli ya Ahitofele, oyo azalaki kopesa na mikolo yango, ezalaki kaka lokola ntango moto atuni liloba ya Nzambe ya solo. Toli+ ya Ahitofele+ ezalaki bongo ezala epai ya Davidi, to epai ya Abisalome.

Maloba na nse