Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 12:1-31

12  Mpe Yehova atindaki Natane+ epai ya Davidi. Bongo akɔtaki epai na ye+ mpe alobaki na ye ete: “Bato mibale bazalaki kofanda na engumba moko, mosusu mozwi mpe mosusu mobola.  Mozwi azalaki na bampate mpe bangɔmbɛ ebele mpenza;+  kasi mobola azalaki na eloko te kaka mwana-mpate moko ya mwasi, ya moke, oyo asombaki.+ Mpe azalaki kobɔkɔla yango, mpe mpate yango ezalaki kokola esika moko na ye ná bana na ye, bango nyonso. Ezalaki kolya ndambo ya bilei na ye, mpe komɛla na kɔpɔ na ye, ezalaki kolala na ntolo na ye mpe ekómaki lokola mwana na ye ya mwasi.  Nsima ya mwa ntango, mopaya moko ayaki epai ya mozwi, kasi ye aboyaki kozwa banyama kati na bampate na ye mpe bangɔmbɛ na ye mpo na kolambela moto ya mobembo oyo akɔtaki epai na ye. Bongo azwaki mwana-mpate yango ya mobola mpe alambelaki yango moto oyo ayaki epai na ye.”+  Na yango, nkanda ya Davidi engalelaki moto yango makasi,+ bongo alobaki na Natane ete: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ moto oyo asali boye asengeli kokufa!+  Mpe asengeli kofuta+ mbala minei+ mpo na mwana-mpate yango ya mwasi, mpo asali boye mpe mpo ayokaki mawa te.”+  Bongo Natane alobaki na Davidi ete: “Moto yango nde yo! Talá oyo Yehova, Nzambe ya Yisraele, alobi: ‘Ngai nde natyaki yo mafuta+ ozala mokonzi ya Yisraele, mpe ngai nde nabikisaki+ yo na lobɔkɔ ya Saulo.  Mpe nalingaki kopesa yo ndako ya nkolo na yo+ mpe basi ya nkolo na yo+ bázala na ntolo na yo, mpe nalingaki kopesa yo ndako ya Yisraele mpe ya Yuda.+ Mpe soki ekokaki te, nalingaki kobakisela yo biloko lokola oyo wana mpe biloko mosusu.+  Mpo na nini otyoli liloba ya Yehova mpe osali oyo ezali mabe+ na miso na ye? Obomi Uria Mohiti na mopanga+ mpe mwasi na ye, okómisi ye mwasi na yo,+ mpe obomi mobali na ye na mopanga ya bana ya Amone. 10  Mpe sikoyo, mopanga+ ekolongwa na ndako na yo te mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ mpamba te otyoli ngai ndenge ozwi mwasi ya Uria Mohiti akóma mwasi na yo.’ 11  Talá oyo Yehova alobi: ‘Talá, nazali kobimisela yo mpasi oyo ekouta na ndako na yo moko;+ mpe nakozwa basi na yo na miso na yo moko mpe nakopesa bango moninga na yo,+ mpe akolala mpenza na basi na yo na miso ya bato nyonso.+ 12  Atako yo osalaki likambo yango na kobombana,+ ngai nakosala yango na moi,+ liboso ya Yisraele mobimba.’”+ 13  Bongo Davidi alobaki+ na Natane ete: “Nasaleli Yehova lisumu.”+ Na yango, Natane alobaki na Davidi ete: “Yehova mpe atiki mpenza lisumu na yo eleka.+ Okokufa te.+ 14  Atako bongo, lokola ozangaki mpenza limemya epai ya Yehova+ na likambo oyo, mwana yango mpe, oyo bauti kobotela yo, akokufa solo.”+ 15  Na nsima, Natane akendaki na ndako na ye. Bongo Yehova abɛtaki+ mwana oyo mwasi ya Uria abotelaki Davidi mpe abɛlaki. 16  Mpe Davidi abandaki koluka Nzambe ya solo mpo na bolamu ya mwana yango; Davidi akilaki bilei mpenza kokila+ mpe akɔtaki mpe alalaki na mabele butu mobimba.+ 17  Bongo mikóló ya ndako na ye batɛlɛmaki pene na ye mpo na kolongola ye na mabele, kasi andimaki te mpe alyaki limpa+ elongo na bango te. 18  Mpe esalemaki boye: nsukansuka, na mokolo ya nsambo, mwana akufaki. Bongo basaleli ya Davidi bazalaki kobanga koyebisa ye ete mwana akufi; mpo balobaki: “Talá! Ntango mwana azalaki naino na bomoi, tolobaki na ye, kasi ayokaki mongongo na biso te; bongo ndenge nini tokoyebisa ye ete: ‘Mwana akufi’? Boye akosala mpenza likambo moko ya mabe.” 19  Ntango Davidi amonaki ete basaleli na ye bazali kolobaloba na mongongo ya nse, Davidi asosolaki ete mwana akufi. Bongo Davidi alobaki na basaleli na ye boye: “Mwana akufi?” Na yango, bango balobaki ete: “Akufi.” 20  Bongo Davidi alongwaki na mabele, asukoli,+ amipakoli mafuta, alati bilamba mosusu mpe akei na ndako+ ya Yehova mpe afukamaki elongi na nse;+ nsima na yango, ayaki na ndako na ye mpe asɛngaki biloko, mpe nokinoki, batyaki mampa liboso na ye mpe abandaki kolya. 21  Na yango, basaleli na ye balobaki na ye ete: “Likambo oyo osali elakisi nini? Okilaki bilei mpe ozalaki se kolela mpo na mwana ntango azalaki naino na bomoi; mpe ntango kaka mwana akufi, otɛlɛmi mpe obandi kolya limpa.” 22  Bongo alobaki ete: “Ntango mwana azalaki naino na bomoi, nakilaki+ bilei mpe nazalaki se kolela,+ mpo nalobaki na motema na ngai ete: ‘Nani ayebi soki Yehova akomonisela ngai boboto, mpe mwana akobika mpenza?’+ 23  Sikoyo lokola akufi, mpo na nini nakila bilei? Nakoki nde kozongisa ye lisusu?+ Nakokende epai na ye,+ kasi ye akozonga epai na ngai te.”+ 24  Mpe Davidi abandaki kobɔndisa mwasi na ye Bate-sheba.+ Lisusu, akɔtaki epai na ye mpe alalaki na ye. Na nsima, abotaki mwana mobali+ mpe bapesaki ye nkombo Salomo.+ Mpe Yehova alingaki ye.+ 25  Bongo atindaki maloba na nzela ya mosakoli Natane+ mpe apesaki ye nkombo Yedidia, mpo na Yehova. 26  Mpe Yoabe+ akobaki kobundisa Raba+ ya bana ya Amone mpe azwaki engumba ya bokonzi yango. 27  Bongo Yoabe atindelaki Davidi bamemi-nsango mpe alobaki: “Nabundisi Raba.+ Nazwi mpe engumba ya mai. 28  Sikoyo, yanganisá bato oyo batikali mpe tyá kaa mpo na kobundisa engumba yango, mpe zwá yango; mpo ngai nazwa engumba yango te, mpe bábenga yango na nkombo na ngai te.” 29  Na yango, Davidi ayanganisaki bato nyonso mpe akendaki na Raba, abundisaki yango mpe azwaki yango. 30  Mpe alongolaki motole ya Malakame na motó na yango,+ kilo na yango ezalaki talanta moko ya wolo, elongo na mabanga ya ntalo; mpe ekómaki na motó ya Davidi. Mpe biloko oyo bapunzaki+ na engumba yango mpe oyo abimisaki ezalaki mingi mpenza. 31  Mpe abimisaki bato oyo bazalaki na engumba yango mpo atya bango na misala ya kokata mabanga na sii mpe na bisaleli ya ebende+ oyo ezali mopotu mpe na misala ya basóka ya ebende, mpe azalaki kotinda bango básala babriki. Mpe ndenge wana nde azalaki kosala na bingumba nyonso ya bana ya Amone. Nsukansuka, Davidi ná bato nyonso bazongaki na Yerusaleme.

Maloba na nse