Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

2 Samwele 11:1-27

11  Mpe esalemaki boye: na ebandeli ya mbula,+ na ntango oyo bakonzi babimaka,+ Davidi atindaki Yoabe ná basaleli na ye elongo na ye mpe Yisraele mobimba bákende kosilisa bana ya Amone+ mpe bázinga Raba;+ nde Davidi afandaki na Yerusaleme.  Mpe esalemaki boye: na mpokwa, Davidi alongwaki na mbeto na ye mpe abandaki kotambolatambola na nsamba+ ya ndako ya mokonzi; mpe longwa na nsamba yango, amonaki+ mwasi moko azali kosukola, mpe mwasi yango azalaki kitoko mingi mpenza.+  Bongo Davidi atindaki bato bátuna soki mwasi yango azali nani+ mpe moto moko alobaki ete: “Oyo Bate-sheba+ mwana ya Eliame+ mwasi ya Uria+ Mohiti+ te?”  Nsima na yango, Davidi atindaki bamemi-nsango bázwa ye.+ Bongo akɔtaki epai na ye+ mpe Davidi asangisaki nzoto na ye,+ wana Bate-sheba azalaki komisantisa mpo na mbindo na ye.+ Na nsima, azongaki na ndako na ye.  Mpe mwasi yango akómaki na zemi. Bongo atindaki bato báyebisa Davidi mpe alobaki ete: “Nazali na zemi.”  Na yango, Davidi atindelaki Yoabe maloba ete: “Tindelá ngai Uria, Mohiti.” Bongo Yoabe atindaki Uria epai ya Davidi.  Ntango Uria akómaki epai ya Davidi, Davidi abandaki kotuna ye soki Yoabe azali ndenge nini, soki bato bazali ndenge nini mpe soki etumba ezali koleka ndenge nini.  Nsukansuka, Davidi alobaki na Uria ete: “Kitá na ndako na yo mpe sukolá makolo na yo.”+ Bongo Uria abimaki na ndako ya mokonzi mpe likabo ya boboto oyo euti epai ya mokonzi elandaki ye.  Nzokande, Uria alalaki na monɔkɔ ya ndako ya mokonzi, esika moko na basaleli mosusu nyonso ya nkolo na ye, mpe akitaki na ndako na ye te. 10  Bongo bayebisaki Davidi ete: “Uria akitaki na ndako na ye te.” Na mbala moko, Davidi alobaki na Uria ete: “Yo outi mobembo te? Mpo na nini okiti na ndako na yo te?” 11  Na yango, Uria alobaki na Davidi ete: “Sanduku+ mpe Yisraele mpe Yuda bazali kofanda na kati ya mwa bandako ya matiti, mpe nkolo na ngai Yoabe ná basaleli ya nkolo na ngai+ bazali kolala libándá kuna na esobe, bongo ngai, nakɔta na ndako na ngai mpo na kolya mpe komɛla mpe kolala na mwasi na ngai?+ Lokola ozali solo na bomoi mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ nakosala likambo oyo te!” 12  Bongo Davidi alobaki na Uria ete: “Fandá awa lelo lisusu mpe lobi, nakotika yo okende.” Na yango, Uria atikalaki na Yerusaleme na mokolo wana mpe mokolo oyo elandaki. 13  Na nsima, Davidi abengaki ye mpo alya liboso na ye mpe amɛla. Mpe alangwisaki ye.+ Atako bongo, abimaki na mpokwa mpo na kolala na mbeto na ye, esika moko na basaleli ya nkolo na ye, mpe akitaki na ndako na ye te. 14  Mpe esalemaki boye: na ntɔngɔ, Davidi akomelaki Yoabe mokanda+ mpe atindaki yango na mabɔkɔ ya Uria. 15  Mpe akomaki boye na mokanda yango:+ “Bótya Uria na liboso na esika oyo etumba ezali konginda makasi,+ mpe bino bózonga nsima, bótika ye mpo abɛtama mpe akufa.”+ 16  Mpe esalemaki boye: ntango Yoabe azalaki kokɛngɛla engumba yango, atyaki Uria na esika oyo ayebaki ete bilombe mibali bazali wana.+ 17  Ntango mibali ya engumba yango babimaki kobunda na Yoabe, ndambo ya bato, basaleli ya Davidi, bakweaki mpe Uria Mohiti ye mpe akufi.+ 18  Bongo Yoabe atindaki moto apesa Davidi nsango ya makambo nyonso ya etumba. 19  Mpe apesaki lisusu mitindo na momemi-nsango ete: “Ntango kaka okosilisa koyebisa mokonzi makambo nyonso ya etumba, 20  ekosalema mpenza boye: soki nkanda makasi ya mokonzi epeli mpe alobi na yo ete: ‘Mpo na nini bopusanaki pene na engumba yango mpo na kobunda? Boyebaki te ete uta likoló ya efelo, bakobwaka makula? 21  Nani abomaki Abimeleke+ mwana ya Yerubeshete?+ Longwa na likoló ya efelo, mwasi moko nde abwakelaki ye libanga ya likoló oyo banikaka na yango mbuma+ mpe akufaki na Tebeze,+ boye te? Mpo na nini bopusanaki penepene ya efelo boye?’ Bongo okoloba: ‘Mosaleli na yo Uria Mohiti, ye mpe akufi.’”+ 22  Bongo momemi-nsango akendaki, akómaki mpe ayebisaki Davidi makambo nyonso oyo Yoabe atindaki ye. 23  Mpe momemi-nsango alobaki lisusu na Davidi: “Bato yango balekaki biso na makasi, bongo babimelaki biso na esobe; kasi tozalaki se kozongisa bango nsima tii na esika ya kokɔta na porte. 24  Mpe bato oyo babwakaka makula bazalaki se kobwakela basaleli na yo makula longwa na likoló ya efelo,+ bongo basaleli mosusu ya mokonzi bakufaki; mpe mosaleli na yo Uria Mohiti, ye mpe akufi.”+ 25  Na yango, Davidi alobaki na momemi-nsango boye: “Talá oyo okoloba na Yoabe: ‘Likambo oyo emonana mabe na miso na yo te, mpo ntango mopanga elyaka,+ eponaka moto te. Bóyeisa makasi etumba na engumba yango mpe bókweisa yango.’+ Mpe lendisá ye.” 26  Bongo mwasi ya Uria ayokaki ete mobali na ye Uria akufi, mpe abandaki kolela+ nkolo na ye.+ 27  Ntango eleko ya kolela+ esilaki, na mbala moko, Davidi atindaki báya na ye na ndako na ye, mpe akómaki mwasi na ye.+ Na nsima, abotelaki ye mwana mobali, kasi likambo oyo Davidi asalaki emonanaki mabe+ na miso+ ya Yehova.

Maloba na nse