Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 10:1-19

10  Mpe na nsima, esalemaki boye: mokonzi ya bana ya Amone+ akufaki, mpe mwana na ye Hanune abandaki koyangela na esika na ye.+  Na yango, Davidi alobaki ete: “Nakomonisela Hanune mwana ya Nahashe motema boboto kaka ndenge tata na ye amoniselaki ngai motema boboto.”+ Bongo Davidi atindaki basaleli na ye+ mpo na kobɔndisa ye mpo na liwa ya tata na ye, mpe basaleli ya Davidi bakómaki na mokili ya bana ya Amone.  Nzokande, bankumu ya bana ya Amone balobaki na nkolo na bango Hanune ete: “Davidi azali nde kokumisa tata na yo na miso na yo na ndenge atindeli yo babɔndisi? Davidi atindeli yo basaleli na ye+ mpo na kotalatala engumba mpe konɔnga+ yango mpe kokweisa yango te?”  Na yango, Hanune azwaki basaleli ya Davidi mpe akataki bango mandefu na ngámbo moko+ mpe akataki bilamba na bango na katikati, na masɔkɔ, mpe atikaki bango bákende.+  Na nsima, bato bayaki koyebisa Davidi likambo yango, mpe na mbala moko, atindaki bato bákutana na bango, mpamba te mibali yango bayokaki nsɔni mingi; mpe mokonzi alobaki lisusu ete: “Bófanda na Yeriko+ tii ntango mandefu na bino ekokola mingi. Na nsima, bózonga.”  Na nsima, bana ya Amone bamonaki ete Davidi ayini+ bango, bongo bana ya Amone batindaki bato bákende kosomba bato ya Siri ya Bete-rehobe+ mpe bato ya Siri ya Soba,+ basoda nkóto ntuku mibale (20 000) oyo batambolaka na makolo, mpe mokonzi ya Maaka+ ná mibali nkóto moko (1 000), mpe na Ishitobe mibali nkóto zomi na mibale (12 000).  Ntango Davidi ayokaki yango, atindaki Yoabe ná limpinga mobimba ná mibali ya nguya.+  Bongo bana ya Amone babandaki kobima mpe kosala bituluku ya etumba na esika ya kokɔta na porte; mpe bato ya Siri ya Soba mpe ya Rehobe,+ mpe Ishitobe ná Maaka bazalaki bango moko na esobe.+  Ntango Yoabe amonaki ete etumba engindeli ye na liboso mpe na nsima, na mbala moko aponaki ndambo ya basoda kati na basoda nyonso ya makasi koleka+ na Yisraele mpe abongisaki bango na bituluku mpo bákutana na bato ya Siri. 10  Mpe bato oyo batikalaki, apesaki bango na mabɔkɔ ya ndeko na ye Abishai,+ mpo abongisa bango na bituluku mpo na kobunda na bana ya Amone.+ 11  Mpe alobaki lisusu ete: “Soki bato ya Siri baleki ngai na makasi, yo okobikisa ngai; kasi soki bana ya Amone baleki yo na makasi, ngai nakoya kobikisa yo.+ 12  Zalá makasi, mpo tómonisa ete tozali na mpiko+ mpo na bato na biso mpe mpo na bingumba ya Nzambe na biso;+ bongo Yehova akosala oyo amoni malamu na miso na ye.”+ 13  Na nsima, Yoabe ná bato oyo bazalaki elongo na ye bapusanaki epai ya bato ya Siri mpo na etumba, mpe bato yango bakimaki liboso na ye.+ 14  Nde bana ya Amone, ntango bamonaki ete bato ya Siri bakimi, bango mpe bakimaki liboso ya Abishai mpe bakɔtaki na engumba.+ Nsima na yango, Yoabe atikaki bana ya Amone mpe ayaki na Yerusaleme.+ 15  Ntango bato ya Siri bamonaki ete Yisraele alongi bango, bayanganaki esika moko. 16  Bongo Hadadezere+ atindaki báya na bato ya Siri oyo bazalaki na etúká ya Ebale;+ mpe na nsima, bayaki na Helame, mpe Shobake+ mokonzi ya basoda ya Hadadezere azalaki liboso na bango. 17  Ntango nsango ekómelaki Davidi, na mbala moko ayanganisaki Yisraele mobimba, akatisaki Yordani mpe akómaki na Helame. Bongo bato ya Siri basalaki bituluku mpo na kokutana na Davidi mpe babandaki kobunda na ye.+ 18  Kasi bato ya Siri bakimaki+ liboso ya Yisraele; mpe Davidi abomaki kati na bato ya Siri batambwisi-makalo+ nkama nsambo (700) mpe basoda nkóto ntuku minei (40 000) oyo batambolaka na mpunda, mpe abɛtaki Shobake mokonzi ya basoda na bango, bongo akufaki wana.+ 19  Ntango bakonzi+ nyonso oyo bazalaki basaleli ya Hadadezere bamonaki ete Yisraele alongi bango,+ basalaki boyokani nokinoki na Yisraele mpe babandaki kosalela bango;+ bongo bato ya Siri bamekaki lisusu kobikisa bana ya Amone te.+

Maloba na nse