Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 1:1-27

1  Mpe esalemaki boye: nsima ya liwa ya Saulo, mpe ntango Davidi autaki koboma Baamaleke,+ Davidi akobaki kofanda na Ziklage+ mikolo mibale.  Mpe esalemaki boye: na mokolo ya misato, talá! Mobali+ moko azali kouta na kaa, epai ya Saulo, bilamba na ye epasukipasuki+ mpe mabele na motó;+ mpe esalemaki boye: ntango akómaki epai ya Davidi, na mbala moko, akweaki na mabele+ mpe afukamaki elongi na nse.  Bongo Davidi alobaki na ye: “Outi wapi?” Na yango, ye alobaki na Davidi ete: “Nauti na kaa ya Yisraele, nakimi.”  Mpe Davidi alobaki na ye lisusu: “Makambo eleki ndenge nini? Yebisá ngai, nabondeli yo.” Bongo ye alobaki ete: “Bato bakimi etumba mpe lisusu, bato ebele bakwei mpe bakufi,+ ata mpe Saulo+ ná mwana na ye Yonatane+ bakufi.”  Bongo Davidi alobaki boye na elenge mobali oyo azalaki koloba na ye: “Ndenge nini oyebi mpenza ete Saulo akufi, ná mwana na ye Yonatane?”+  Na yango, elenge mobali oyo azalaki koloba na ye alobaki boye: “Nakómaki kaka boye na Ngomba Gilboa,+ mpe namoni Saulo ayɛkameli likɔnga na ye;+ mpe talá! batambwisi-makalo mpe bato oyo bamati na mpunda bakómaki esika azalaki.+  Ntango abalukaki mpe amonaki ngai, abengaki ngai mpe nalobaki ete: ‘Ngai oyo!’  Mpe alobaki na ngai lisusu boye: ‘Yo nani?’ Na yango, ngai nalobaki na ye: ‘Nazali Moamaleke.’+  Bongo ye alobaki boye: ‘Nabondeli yo, tɛlɛmá pene na ngai mpe bomá ngai mbala moko, mpo mpasi ya liwa ekangi ngai, mpamba te molimo+ na ngai nyonso ezali naino kati na ngai.’ 10  Bongo natɛlɛmaki pene na ye mpe nabomaki ye mbala moko,+ mpo nayebaki ete akoki kobika te ndenge akweaki. Na nsima, nazwaki motole+ na motó na ye mpe ekɔmɔ oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye, mpo namemela yango nkolo na ngai awa.” 11  Na yango, Davidi asimbaki bilamba na ye mpe apasolaki yango,+ mpe bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye basalaki mpe bongo. 12  Mpe babandaki koganga, kolela+ mpe kokila bilei+ tii na mpokwa mpo na Saulo ná mwana na ye Yonatane ná bato ya Yehova mpe mpo na ndako ya Yisraele,+ mpamba te bakweaki na mopanga. 13  Bongo Davidi alobaki boye na elenge mobali oyo azalaki koloba na ye: “Ozali moto ya wapi?” Na yango ye alobaki ete: “Nazali mwana ya moto moko oyo afandi mopaya, Moamaleke.”+ 14  Bongo Davidi alobaki na ye: “Ndenge nini obangaki te+ kosembola lobɔkɔ na yo mpo na koboma moto oyo Yehova atye mafuta?”+ 15  Na yango, Davidi abengaki moko ya bilenge mibali mpe alobaki ete: “Pusaná awa. Bɛtá ye.” Bongo abɛtaki ye mpe akufaki.+ 16  Na nsima, Davidi alobaki na ye: “Ngambo ya makila na yo ezala na motó na yo moko,+ mpamba te monɔkɔ na yo efundi yo+ ete: ‘Ngai nde nabomaki mbala moko moto oyo Yehova atye mafuta.’”+ 17  Bongo Davidi ayembelaki Saulo ná mwana na ye Yonatane+ loyembo oyo ya mawa+ 18  mpe alobaki ete báteyaka bana ya Yuda+ loyembo oyo ebengami “Litimbo.”+ Talá! Ekomami na buku ya Yashare:+ 19  “Ee Yisraele, bonzenga ebomami na bisika na yo oyo etombwaná.+Talá ndenge mibali ya nguya bakwei! 20  Bólobela yango na Gate+ te;Bósakola yango na babalabala ya Ashekelone+ te,Noki bana basi ya Bafilistia básepela,Noki bana basi ya bato oyo bazali bisutu bázala na esengo mingi.+ 21  Bangomba ya Gilboa,+ mamwɛ to mbula ezala likoló na bino te, to bilanga ya makabo mosantu+ ezala mpe te;Mpo kuna nde nguba ya bilombe mibali ekómaki mbindo, Nguba ya Saulo, bongo ata moko etyamaki lisusu mafuta te.+ 22  Na makila ya bato oyo babomami, na mafuta ya bilombe,Litimbo ya Yonatane ezongaki nsima te,+ Mpe mopanga ya Saulo ezongaki te kozanga elonga.+ 23  Saulo ná Yonatane,+ bato oyo balingami mingi, bato oyo bazalaki kosepelisa na bomoi na bango,Mpe na liwa na bango bakabwani te.+Bazalaki na mbangu koleka bampongo,+Bazalaki na makasi koleka bankɔsi.+ 24  Bino bana basi ya Yisraele, bólela Saulo,Ye oyo alatisaki bino bilamba ya motane makasi mpe biloko ya motuya, Ye oyo atyaki likoló ya bilamba na bino biloko ya wolo ya kobongisa nzoto.+ 25  Talá ndenge bilombe bakwei na katikati ya etumba!+Yonatane abomami na bisika na bino oyo etombwaná!+ 26  Nayoki mpasi mingi mpo na yo, ndeko na ngai Yonatane,Ozalaki kosepelisa ngai mingi.+ Bolingo na yo epai na ngai elekaki mpenza bolingo ya basi.+ 27  Talá ndenge bilombe bakwei+Mpe ndenge bibundeli ya etumba ebebi!”

Maloba na nse