Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Timote 6:1-21

6  Baoyo nyonso bazali baombo* bákoba kotalela bankolo na bango ete babongi na lokumu mpenza,+ mpo bálobela nkombo ya Nzambe mpe mateya na ye mabe te.+  Lisusu, baoyo bazali na bankolo oyo bazali bandimi+ bátyolaka bango te,+ mpo bazali bandeko.+ Kutu, básalela bango lisusu nde malamu koleka, mpo baoyo bazali kozwa litomba na mosala na bango ya malamu bazali bandimi mpe bandeko ya bolingo. Kobá koteya makambo wana+ mpe kopesa bilendiseli wana.  Soki moto azali koteya liteya mosusu+ mpe azali te kondima maloba oyo epesaka litomba,+ oyo ya Nkolo na biso Yesu Kristo, mpe liteya oyo eyokani na ezaleli ya kokangama na Nzambe,+  avimbi na lolendo,+ azali kokanga ntina ya eloko ata moko te,+ kasi abɛli nde motó+ mpo na kotyana ntembe mpe kowelana na maloba.+ Makambo wana ebimisaka likunya,+ koswana, maloba ya kofinga,+ kokanisela bamosusu mabe,  kobimisana maloba mabe mpo na makambo mpamba ya bato babebá makanisi+ mpe bazali na solo te,+ oyo bazali kokanisa ete ezaleli ya kokangama na Nzambe ezali nzela ya kozwa litomba.+  Ya solo, ezaleli yango ya kokangama na Nzambe+ ná ezaleli ya kosepela na oyo ozali na yango+ ezali nzela ya kozwa litomba monene.+  Mpo toyaki na eloko te na mokili, mpe tokokende na eloko te.+  Yango wana, soki tozali na bilei mpe na eloko ya kozipa nzoto, tósepela na biloko yango.+  Nzokande, bato oyo balingaka kaka kozala bazwi bakweaka na komekama+ mpe na motambo mpe na bamposa mingi ya bozoba mpe oyo eyokisaka mpasi,+ oyo ezindisaka bato na libebi mpe na likama.+ 10  Mpo bolingo+ ya mbongo ezali mosisa+ ya makambo mabe ya ndenge nyonso,+ mpe lokola bamosusu bakolisi bolingo wana babungi nzela, batiki kondima mpe bamitɔbɔlitɔbɔli na ebele ya bampasi.+ 11  Nzokande, yo, Ee moto ya Nzambe, kimá makambo wana.+ Kasi landá boyengebene, ezaleli ya kokangama na Nzambe, kondima, bolingo, koyika mpiko, elimo ya boboto.+ 12  Bundá etumba ya malamu mingi ya kondima,+ simbá makasi bomoi ya seko oyo babengelaki yo mpe ondimaki polele+ liboso ya batatoli mingi. 13  Na miso ya Nzambe, oyo abatelaka biloko nyonso na bomoi, mpe ya Kristo Yesu, motatoli+ oyo alobaki polele+ mpenza liboso ya Ponse Pilate,+ nazali kopesa yo mitindo+ 14  ete otosa mobeko yango na bopɛto mpe ofundama na likambo te tii komonana+ ya Nkolo na biso Yesu Kristo. 15  Komonana wana, Nkumu+ ya esengo mpe kaka moko akolakisa na ntango na yango oyo etyamá,+ ye Mokonzi+ ya baoyo bazali bakonzi mpe Nkolo+ ya baoyo bazali bankolo, 16  kaka ye moko nde akoki te kokufa,+ afandaka na pole oyo likoki ya kopusana penepene na yango ezali te,+ oyo moko te na kati ya bato amoná to akoki komona.+ Azwa lokumu+ ná nguya ya seko. Amen. 17  Pesá bazwi+ ya ntango oyo mitindo ete bázala na lolendo te,+ mpe bátya elikya na bango te na bomɛngo oyo ekoki kobunga lelo to lobi,+ kasi nde epai ya Nzambe, oyo apesaka biso biloko nyonso beboo mpo biso tósepela;+ 18  básala makambo ya malamu,+ bázala bazwi na misala ya malamu,+ bázala lobɔkɔ pɛtɛɛ, bato bayebi kokaba,+ 19  bámibombela biloko ya motuya,+ elingi koloba, moboko malamu+ oyo bakotonga likoló na yango na mikolo oyo ezali koya, mpo básimba makasi bomoi ya solosolo.+ 20  Ee Timote, batelá eloko oyo ebombami epai na yo,+ boyá bilobaloba ya mpamba oyo ebebisaka makambo oyo ezali mosantu mpe maloba ya ntembe ya “boyebi” ya lokuta.+ 21  Lokola bamosusu bamonisaki na lolendo ete bazali na boyebi yango batiki kondima.+ Boboto monene ezala na bino.

Maloba na nse

Lil., “baombo na nse ya ekanganeli.”