Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 9:1-27

9  Bongo ezalaki na mobali moko ya Benyamina, nkombo na ye Kishe,+ mwana ya Abiele, mwana ya Zerore, mwana ya Bekorate, mwana ya Afia, Mobenyamina,+ mobali moko ya bomɛngo mingi mpe moto monene.+  Mpe azalaki na mwana mobali moko, nkombo na ye Saulo,+ azalaki elenge mpe kitoko, mpe mobali moko te na bana ya Yisraele alekaki ye na kitoko; banda na mapeka tii likoló, alekaki bato nyonso na molai.+  Bongo bampunda-basi+ ya Kishe, tata ya Saulo, ebungaki. Na yango, Kishe alobaki na mwana na ye Saulo ete: “Nabondeli yo, zwá moko ya basaleli mpe tɛlɛmá, kende elongo na ye koluka bampunda yango.”  Mpe alekaki na etúká ya ngombangomba ya Efraime+ mpe, na nsima, alekaki na mokili ya Shalisha,+ kasi bamonaki yango te. Mpe balekaki lisusu na mokili ya Shaalime, kasi ezalaki kuna te. Mpe alekaki na mokili ya Babenyamina, kasi bamonaki yango te.  Bakómaki na mokili ya Zufe; bongo Saulo alobaki na mosaleli oyo azalaki na ye ete: “Yaká tózonga, noki tata na ngai atika kokanisa bampunda mpe amitungisa nde mpo na biso.”+  Kasi ye alobaki na ye boye: “Nabondeli yo, talá! Moto moko ya Nzambe+ azali na engumba oyo, mpe bapesaka moto yango lokumu. Makambo nyonso oyo alobaka ezangaka te kokokisama.+ Tiká tókende kuna sikoyo. Mbala mosusu akoki koyebisa biso nzela na biso, esika tosengeli kokende.”  Na yango, Saulo alobaki na mosaleli na ye boye: “Bongo soki tokei, tokopesa moto yango eloko nini?+ Mpamba te mampa esili na bisika na biso ya kotyela biloko, mpe likabo+ ya kopesa moto wana ya Nzambe ya solo ezali te. Tozali na nini?”  Bongo mosaleli yango apesaki lisusu Saulo eyano mpe alobaki ete: “Talá! Na lobɔkɔ na ngai, nazali na shekele+ moko ya palata kabolá na minei, mpe nakopesa yango moto ya Nzambe ya solo, mpe akoyebisa biso nzela na biso.”  (Na ntango ya kala na Yisraele, talá ndenge moto azalaki koloba ntango azali kokende koluka Nzambe: “Bóya tókende epai ya momoni-makambo.”+ Mpamba te na ntango ya kala, bazalaki kobenga mosakoli ya lelo momoni-makambo.) 10  Bongo Saulo alobaki na mosaleli na ye ete: “Liloba na yo ezali malamu.+ Yaká tókende.” Mpe basimbaki nzela, bakei na engumba yango, esika moto yango ya Nzambe ya solo azalaki. 11  Ntango bazalaki komata esika oyo emati tii na engumba yango, bakutanaki na bana basi bazali kobima mpo na kotoka mai.+ Na yango, batunaki bango ete: “Momoni-makambo+ azali na esika oyo?” 12  Bongo bapesaki bango eyano mpe balobaki boye: “Azali. Talá! Azali liboso na yo. Sikoyo salá noki, mpamba te ayei lelo na engumba, mpo lelo, mbeka+ ekopesama mpo na bato na esika oyo etombwaná.+ 13  Ntango kaka bokokɔta na engumba, mbala moko bokokuta ye liboso amata kolya na esika oyo etombwaná; mpamba te bato bakolya te kino akoya, mpo ye nde apambolaka mbeka.+ Kaka nsima na yango nde bato oyo babyangami bakolya. Bongo sikoyo, bómata, mpo bokomona ye kaka sikoyo.” 14  Na yango, bamataki na engumba. Ntango bazali koya na katikati ya engumba, talá, Samwele azali kobima kokutana na bango mpo na kokende na esika oyo etombwaná. 15  Nzokande mokolo oyo ezalaki liboso Saulo aya, Yehova ayebisaki Samwele na litoi+ ete: 16  “Lobi, pene na ngonga oyo, nakotindela yo mobali moko oyo akouta na mokili ya Benyamina,+ mpe osengeli kotya ye mafuta+ akóma mokambi ya bato na ngai Yisraele; mpe akobikisa bato na ngai na lobɔkɔ ya Bafilistia,+ mpamba te namoni mpasi ya bato na ngai, mpo koganga na bango ekómeli ngai.”+ 17  Mpe Samwele amonaki Saulo, mpe Yehova alobaki na ye ete: “Talá mobali oyo nayebisaki yo ete: ‘Oyo nde moto oyo akopekisa bato na ngai kokatisa ndelo.’”+ 18  Bongo Saulo apusanaki pene na Samwele na katikati ya porte mpe alobaki boye: “Nabondeli yo, yebisá ngai: Wapi ndako ya momoni-makambo?” 19  Bongo Samwele apesaki ye eyano mpe alobaki ete: “Ngai nde momoni-makambo. Matá liboso na ngai na esika oyo etombwaná, mpe bosengeli kolya na ngai lelo,+ mpe nakotika bino bókende na ntɔngɔ, mpe nakoyebisa yo nyonso oyo ezali na motema na yo.+ 20  Mpo na bampunda oyo ebungaki epai na yo eleki mikolo misato,+ kotya motema+ wana te, mpamba te emonani. Bongo biloko nyonso ya kitoko ya Yisraele ezali ya nani?+ Ezali nde ya yo mpe ya ndako mobimba ya tata na yo te?” 21  Na yango, Saulo ayanolaki mpe alobaki boye: “Ngai nazali moto ya Benyamina, ya etuluka oyo eleki moke+ na bituluka ya Yisraele,+ mpe libota na ngai ezangi mpenza ntina na mabota ya etuluka ya Benyamina, boye te?+ Bongo mpo na nini olobi na ngai likambo ya boye?”+ 22  Bongo Samwele azwaki Saulo mpe mosaleli na ye mpe amemaki bango na esika ya kolya mpe apesaki bango esika ya liboso+ kati na bato oyo babyangamaki; mpe bazalaki bato soki ntuku misato (30). 23  Na nsima, Samwele alobaki na molambi ete: “Pesá eteni oyo napesaki yo, eteni oyo nayebisaki yo ete: ‘Tyá yango pembeni na yo.’” 24  Na yango, molambi alongolaki lokolo mpe biloko oyo ezalaki likoló na yango, mpe atyaki yango liboso ya Saulo. Mpe alobaki lisusu boye: “Talá oyo ebombamaki. Tyá yango liboso na yo. Lyá, mpamba te babombelaki yo yango mpo na ntango oyo, mpo olya yango elongo na bato oyo babyangami.” Bongo Saulo alyaki elongo na Samwele na mokolo yango. 25  Nsima na yango, balongwaki na esika oyo etombwaná+ mpe bakitaki na engumba, mpe akobaki kosolola na Saulo na likoló ya ndako.+ 26  Na nsima, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ, mpe esalemaki boye: ntango kaka ntɔngɔ ebandaki kotana, Samwele abengaki Saulo na likoló ya ndako, alobi: “Tɛlɛmá, natika yo okende.” Na yango, Saulo atɛlɛmaki mpe bango nyonso mibale, ye ná Samwele, babimaki libándá. 27  Ntango bazalaki kokita pembenipembeni ya engumba, Samwele alobaki na Saulo boye: “Yebisá mosaleli+ aleka liboso na biso”—bongo ye alekaki—“mpe yo sikoyo, tɛlɛmá mpo nayebisa yo liloba ya Nzambe.”

Maloba na nse