Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 30:1-31

30  Mpe esalemaki boye: ntango Davidi ná bato na ye bazalaki koya na Ziklage+ na mokolo ya misato, Baamaleke+ bakɔtaki mpo na etumba na sudi mpe na Ziklage; mpe babɛtaki Ziklage mpe batumbaki yango na mɔtɔ,  mpe bakangaki mpe bamemaki basi+ ná nyonso oyo ezalaki kati na yango, banda na oyo ya moke kino na oyo ya monene. Babomaki ata moto moko te, kasi bamemaki bango mpe basimbaki nzela bakei.  Ntango Davidi akómaki na engumba yango elongo na bato na ye, talá, etumbamaki na mɔtɔ mpe basi na bango, bana na bango ya mibali mpe bana na bango ya basi, bamemamaki bakangami.  Bongo Davidi ná bato oyo bazalaki elongo na ye babandaki kotombola mingongo na bango mpe kolela,+ tii bazalaki na makasi ya kolela lisusu te.  Mpe basi mibale ya Davidi: Ahinoame+ Moyizireele mpe Abigaile+ mwasi ya Nabale Mokaramele, bamemamaki bakangami.  Mpe epesaki Davidi mpasi mingi,+ mpamba te bato balobaki bábamba ye mabanga;+ mpo milimo ya bato nyonso ekómaki bololo,+ moto na moto mpo na bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi. Yango wana, Davidi azwaki makasi mpo na Yehova Nzambe na ye.+  Na yango, Davidi alobaki na nganga-nzambe Abiatare,+ mwana ya Ahimeleke boye: “Nabondeli yo, yelá ngai efode.”+ Bongo Abiatare ayelaki Davidi efode.  Mpe Davidi abandaki kotuna Yehova+ ete: “Nalanda etuluku oyo ya bapunzi? Nakozwa bango?” Na yango, alobaki+ na Davidi boye: “Landá bango, mpo okozwa mpenza bango mpe okobikisa mpenza.”+  Nokinoki Davidi asimbaki nzela, ye ná mibali nkama motoba (600)+ oyo bazalaki elongo na ye, bakei tii na lobwaku ya mokɛli ya Besore, mpe mibali oyo basengelaki kotikala na nsima batɛlɛmaki. 10  Bongo Davidi akobaki kolanda bango,+ ye ná mibali nkama minei (400), kasi mibali nkama mibale (200), oyo balɛmbaki mingi mpe bakokaki te kokatisa lobwaku ya mokɛli ya Besore,+ batɛlɛmaki. 11  Mpe bakutaki mobali moko, Moezipito,+ na esobe. Bongo bamemaki ye epai ya Davidi mpe bapesaki ye mampa mpo alya mpe bapesaki ye mai amɛla. 12  Lisusu, bapesaki ye ndambo ya gato ya figi oyo bafinafiná mpe bagato mibale ya mbuma ya vinyo.+ Bongo alyaki mpe elimo+ na ye ezongelaki ye; mpo alyaki mampa te mpe amɛlaki mai te mikolo misato butu moi. 13  Sikoyo Davidi alobaki na ye boye: “Ozali moto ya nani mpe outi wapi?” Bongo ye alobaki ete: “Nazali mosaleli Moezipito, moombo ya Moamaleke moko, kasi nkolo na ngai atikaki ngai mpo nabɛlaki, esili koleka mikolo misato.+ 14  Biso nde tokɔtaki mpo na kobunda na sudi ya Bakerete+ mpe na bamboka ya Yuda mpe na sudi ya Kalebe;+ mpe totumbaki Ziklage na mɔtɔ.” 15  Na yango, Davidi alobaki na ye boye: “Okomema ngai, tókita epai ya etuluku yango ya bapunzi?” Bongo ye alobaki ete: “Lapelá ngai ndai+ na nkombo ya Nzambe ete okoboma ngai te, mpe ete okokaba ngai na lobɔkɔ ya nkolo na ngai te,+ mpe ngai nakomema yo, tókita epai ya etuluku yango ya bapunzi.” 16  Na yango, amemaki Davidi, bakitaki+ mpe kuna, bato yango bapalanganaki kaka boye na etando ya mokili yango mobimba, bazalaki kolya, komɛla mpe kosala fɛti+ mpo na biloko ebele oyo bapunzaki, oyo bazwaki na mokili ya Bafilistia mpe na mokili ya Yuda.+ 17  Bongo Davidi abomaki bango banda na mwa molili liboso ntɔngɔ etana tii na mpokwa, mpe asilisaki bango nyɛɛ; mpe ata moto moko te kati na bango abikaki,+ longola kaka bilenge mibali nkama minei (400) oyo bamataki likoló ya bakamela mpe bakimaki. 18  Mpe Davidi abikisaki nyonso oyo Baamaleke bazwaki,+ mpe Davidi abikisaki basi na ye mibale. 19  Mpe eloko na bango ata moko ezangaki te, banda na oyo ya moke tii na oyo ya monene, ezala bana mibali mpe bana basi, banda na biloko oyo epunzami tii ata na eloko nyonso oyo bazwaki.+ Davidi azongisaki eloko nyonso. 20  Bongo Davidi azwaki bitonga nyonso ya bampate mpe ya bangɔmbɛ, oyo batambwisaki liboso ya bibwɛlɛ mosusu. Bongo balobaki ete: “Talá biloko oyo Davidi apunzi.”+ 21  Na nsima, Davidi akómaki epai ya mibali nkama mibale (200)+ oyo balɛmbaki makasi mpe bakokaki te kokende elongo na Davidi, mpe oyo batikaki bango báfanda pene na lobwaku ya mokɛli ya Besore; mpe babimaki kokutana na Davidi mpe kokutana na bato oyo bazalaki elongo na ye. Ntango Davidi akómaki pene na bato yango, abandaki kotuna bango ndenge bazali. 22  Nzokande, bato nyonso ya mabe mpe ya mpambampamba+ kati na mibali oyo bakendaki elongo na Davidi, bayanolaki mpe balobaki: “Lokola bakendaki na biso te, tokopesa bango eloko ata moko te na biloko epunzami oyo tobɔtɔli, tokopesa kaka moto na moto mwasi na ye ná bana na ye, bázwa bango mpe bákende.” 23  Kasi Davidi alobaki boye: “Bósala bongo te na biloko oyo Yehova apesi biso,+ bandeko na ngai, ndenge abateli biso+ mpe apesi na lobɔkɔ na biso etuluku ya bapunzi oyo bayaki kobunda na biso.+ 24  Bongo nani akoyokela bino na liloba ya boye? Mpo ndenge moto oyo akitaki na etumba akozwa, ndenge mpe moto oyo afandaki pene na bisaka+ akozwa. Bato nyonso bakozwa biloko ndenge moko.”+ 25  Mpe esalemaki boye: banda mokolo wana, akómisaki yango lilako mpe ekateli ya lisambisi+ mpo na Yisraele tii na mokolo ya lelo. 26  Ntango Davidi akómaki na Ziklage, atindelaki mikóló ya Yuda, baninga na ye,+ ndambo ya biloko oyo epunzami, alobi: “Talá likabo+ ya lipamboli napesi bino na biloko oyo epunzami epai ya banguna ya Yehova.” 27  Atindelaki baoyo bazalaki na Betele,+ baoyo bazalaki na Ramote+ ya sudi mpe baoyo bazalaki na Yatire,+ 28  baoyo bazalaki na Aroere, baoyo bazalaki na Sifimote mpe baoyo bazalaki na Eshetemoa,+ 29  baoyo bazalaki na Rakale, baoyo bazalaki na bingumba ya Bayerameele+ mpe baoyo bazalaki na bingumba ya Bakeni,+ 30  baoyo bazalaki na Horoma,+ baoyo bazalaki na Borashane+ mpe baoyo bazalaki na Atake, 31  baoyo bazalaki na Hebrone+ mpe na bisika nyonso oyo Davidi atambolaki, ye ná bato na ye.

Maloba na nse