Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 29:1-11

29  Bongo Bafilistia+ bayanganisaki bakaa na bango nyonso na Afeke, ntango Bayisraele batyaki kaa pene na liziba oyo ezalaki na Yizireele.+  Mpe bankolo+ ya lisangani ya Bafilistia bazalaki koleka bato nkama nkama mpe bato nkóto nkóto, mpe na nsima, Davidi ná bato na ye balekaki elongo na Akishe.+  Bongo bankumu ya Bafilistia babandaki koloba boye: “Likambo nini na Baebre+ oyo?” Na yango, Akishe alobaki na bankumu ya Bafilistia ete: “Oyo Davidi te, mosaleli ya Saulo mokonzi ya Yisraele, oyo alekisi elongo na ngai awa mbula moko to mibale,+ mpe namoni+ ye na likambo ata moko te, banda mokolo akimaki epai na ngai tii na mokolo ya lelo?”  Mpe bankumu ya Bafilistia basilikelaki ye; bongo bankumu ya Bafilistia balobaki lisusu na ye boye: “Zongisá moto oyo,+ mpe azonga na esika oyo otyaki ye; mpe kotika ye akita na biso na etumba te, noki abalukela+ biso na etumba. Bongo na eloko nini moto oyo akoluka kondimama na nkolo na ye? Ezali te na mitó ya bato na biso?  Oyo Davidi te, oyo bazalaki se koyembela na mondimo mpe na mabina ete: ‘Saulo abomi oyo ya ye bankóto, mpe Davidi abomi oyo ya ye bankóto zomi zomi’?”+  Na yango, Akishe+ abengaki Davidi mpe alobaki na ye boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ ozali sembo, mpe kobima na yo mpe kokɔta+ na yo elongo na ngai ezalaki malamu na miso na ngai;+ mpo namoni mabe moko te epai na yo banda mokolo oyo oyaki epai na ngai tii na mokolo ya lelo.+ Kasi na miso ya bankolo+ ya lisangani ozali malamu te.  Bongo sikoyo, zongá mpe kende na kimya, noki osala likambo moko ya mabe na miso ya bankolo ya lisangani ya Bafilistia.”  Kasi Davidi alobaki na Akishe boye: “Mpo na nini, nasali nini,+ mpe likambo nini omoni epai ya mosaleli na yo banda mokolo oyo nayaki liboso na yo tii na mokolo ya lelo,+ mpo naya te mpe nabunda te na banguna ya nkolo na ngai mokonzi?”  Na yango, Akishe ayanolaki mpe alobaki na Davidi ete: “Nayebi malamu ete ozalaki malamu na miso na ngai, lokola anzelu ya Nzambe.+ Kasi ezali bankumu ya Bafilistia nde balobi: ‘Amata na biso na etumba te.’ 10  Bongo sikoyo, tɛlɛmá na ntɔngɔntɔngɔ elongo na basaleli ya nkolo na yo, oyo bayaki na yo; mpe bosengeli kotɛlɛma na ntɔngɔntɔngɔ, ntango bokomona ete pole ebimi. Bongo bókende.”+ 11  Na yango, Davidi atɛlɛmaki ntɔngɔntɔngɔ, ye ná bato na ye, mpo na kokende na ntɔngɔ+ mpe kozonga na mokili ya Bafilistia; mpe Bafilistia bamataki na Yizireele.+

Maloba na nse