Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 24:1-22

24  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Saulo azongaki, nsima ya kolanda Bafilistia,+ bayaki kopesa ye nsango ete: “Talá! Davidi azali na esobe ya Ene-gedi.”+  Mpe Saulo azwaki basoda nkóto misato (3 000) ya makasi koleka+ na Yisraele mobimba mpe akendaki koluka Davidi+ ná bato na ye na esika ya mabangamabanga, esika bantaba ya ngomba bazalaka.+  Na nsima, ayaki na mapango ya bampate oyo esalemi na mabanga, oyo ezalaki pembeni ya nzela, esika mobenga moko ezalaki. Bongo Saulo akɔtaki kuna mpo akende kabinɛ,+ nzokande, Davidi ná bato na ye bazalaki na kati mpenza ya mobenga+ yango, bafandi.  Bongo bato ya Davidi babandaki koloba na ye boye: “Lelo ezali mokolo oyo Yehova alobi na yo ete: ‘Talá! Napesi yo monguna na yo na lobɔkɔ na yo,+ mpe salá ye ndenge ekomonana malamu na miso na yo.’”+ Na yango, Davidi atɛlɛmaki mpe akataki na malɛmbɛ nsɔngɛ ya kazaka ya Saulo oyo ezangá mabɔkɔ.  Kasi esalemaki boye: nsima na yango, motema ya Davidi ekómaki kobɛta+ mpo akataki nsɔngɛ ya kazaka ya Saulo oyo ezangá mabɔkɔ.  Bongo alobaki na bato na ye boye: “Na kotalela likanisi ya Yehova, nakoki kokanisa ata moke te kosala nkolo na ngai, moto oyo Yehova atye mafuta,+ likambo oyo ete nasembolela ye lobɔkɔ na ngai, mpo azali moto oyo Yehova atye mafuta.”+  Na yango, na maloba oyo, Davidi azongisaki bato na ye mpe apesaki bango nzela te ete bákwela Saulo.+ Kasi Saulo atɛlɛmaki, alongwe na mobenga yango mpe alandaki nzela na ye.  Bongo na nsima, Davidi atɛlɛmaki, abimi na mobenga yango mpe abelelaki Saulo ete: “Nkolo+ na ngai, mokonzi!” Na yango, Saulo atalaki nsima, mpe Davidi agumbamaki elongi na nse+ mpe afukamaki.  Mpe Davidi alobaki na Saulo lisusu boye: “Mpo na nini ozali koyoka maloba ya bato+ oyo bazali koloba ete: ‘Talá! Davidi azali koluka kosala yo mabe’? 10  Talá, na mokolo ya lelo, miso na yo emoni ndenge Yehova apesi yo lelo na lobɔkɔ na ngai, na kati ya mobenga; mpe moto moko alobaki na ngai naboma+ yo, kasi nayokelaki yo mawa mpe nalobaki ete: ‘Nasengeli te kosembolela nkolo na ngai lobɔkɔ na ngai, mpo azali moto oyo Yehova atye mafuta.’+ 11  Mpe tata+ na ngai, talá, ɛɛ, talá nsɔngɛ ya kazaka na yo oyo ezangá mabɔkɔ na lobɔkɔ na ngai, mpo ntango nakataki nsɔngɛ ya kazaka na yo oyo ezangá mabɔkɔ, nabomaki yo te. Yebá mpe moná ete mabe+ moko te to botomboki moko te ezali na lobɔkɔ na ngai, mpe nasaleli yo lisumu te, atako yo ozali kobatama mpo na kozela molimo na ngai, mpo na kolongola yango.+ 12  Tiká ete Yehova akata likambo kati na ngai ná yo;+ mpe Yehova azongisela+ yo mabe mpo na ngai, kasi lobɔkɔ na ngai mpenza ekoyela yo te.+ 13  Kaka ndenge lisese ya mikóló elobá: ‘Mabe ekobima na bato mabe,’+ kasi lobɔkɔ na ngai mpenza ekoyela yo te. 14  Mokonzi ya Yisraele abimi mpo na kolanda nani? Obimi mpo na kolanda nani? Mpo na kolanda mbwa ekufá?+ Mpo na kolanda nsili moko mpamba?+ 15  Mpe Yehova akozala mosambisi, mpe akokata likambo kati na ngai ná yo, mpe akomona mpe akotalela ngai likambo mpe akosambisa+ ngai mpo na kobikisa ngai na lobɔkɔ na yo.” 16  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Davidi asilisaki koloba na Saulo maloba wana, Saulo alobaki ete: “Oyo mongongo na yo, mwana na ngai Davidi?”+ Mpe Saulo abandaki kotombola mongongo na ye mpe kolela.+ 17  Mpe alobaki lisusu na Davidi boye: “Ozali sembo koleka ngai,+ mpo yo osali ngai malamu,+ kasi ngai nasali yo mabe. 18  Mpe yo, lelo oyo, olobeli malamu oyo osali ngai, na ndenge Yehova akabaki ngai na lobɔkɔ na yo,+ kasi obomaki ngai te. 19  Nzokande, soki moto amoni monguna na ye, akotika ye alanda nzela na ye na kimya?+ Na yango, Yehova ye moko akozongisela yo malamu,+ mpo na malamu oyo osaleli ngai na mokolo ya lelo. 20  Bongo sikoyo, talá! Nayebi malamu ete okozanga te kozala mokonzi,+ mpe ete na lobɔkɔ na yo, bokonzi ya Yisraele ekoumela mpenza. 21  Yango wana, lapelá ngai ndai sikoyo na nkombo ya Yehova+ ete nsima na ngai, okolongola momboto na ngai te mpe ete okolongola nkombo na ngai na ndako ya tata na ngai te.”+ 22  Na yango, Davidi alapelaki Saulo ndai mpe nsima na yango, Saulo akendaki na ndako na ye.+ Bongo Davidi ná bato na ye bamataki na esika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna.+

Maloba na nse