Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 23:1-29

23  Na nsima, bayaki kopesa Davidi nsango ete: “Talá, Bafilistia bazali kobundisa Keila,+ mpe bazali kopunza bisika ya kotutatuta mbuma.”+  Mpe Davidi atunaki+ Yehova ete: “Nakende, mpe naboma Bafilistia?” Bongo Yehova alobaki na Davidi boye: “Kende, bomá Bafilistia mpe bikisá Keila.”  Na yango, bato ya Davidi balobaki na ye ete: “Talá! Tozali kobanga ntango tozali awa na Yuda,+ bongo ekozala boni soki tokei na Keila kobunda na milɔngɔ ya etumba ya Bafilistia!”+  Na yango, Davidi atunaki lisusu Yehova.+ Sikoyo, Yehova ayanolaki ye mpe alobaki boye: “Tɛlɛmá, kitá na Keila, mpo nakopesa Bafilistia na lobɔkɔ na yo.”+  Bongo Davidi akendaki ná bato na ye na Keila mpe abundaki na Bafilistia mpe amemaki bibwɛlɛ na bango, kasi abomaki bango na koboma moko monene; mpe Davidi abikisaki bato ya Keila.+  Bongo esalemaki boye: ntango Abiatare+ mwana ya Ahimeleke akimaki epai ya Davidi na Keila, akitaki na efode+ moko na lobɔkɔ na ye.  Na nsima, bapesaki Saulo nsango ete: “Davidi ayei na Keila.”+ Mpe Saulo abandaki koloba ete: “Nzambe atɛki ye na lobɔkɔ na ngai,+ mpo amikangisi na ndenge ayei na kati ya engumba oyo ezali na baporte mpe na ekangiseli.”  Na yango, Saulo abengisaki bato nyonso mpo na etumba, bákita na Keila, bázinga Davidi ná bato na ye.  Mpe Davidi ayokaki ete Saulo azali kokana kosala ye mabe.+ Na yango, alobaki na nganga-nzambe Abiatare boye: “Yaká na efode awa.”+ 10  Mpe Davidi alobaki lisusu ete: “Ee Yehova Nzambe ya Yisraele,+ mosaleli na yo ayoki mpenza ete Saulo azali koluka koya na Keila mpo na kobebisa engumba mpo na ngai.+ 11  Bankolo-mabele ya Keila bakokaba ngai na lobɔkɔ na ye? Saulo akokita mpenza, ndenge mosaleli na yo ayoki? Ee Yehova Nzambe ya Yisraele, nabondeli yo, yebisá mosaleli na yo.” Na yango, Yehova alobaki boye: “Akokita.”+ 12  Mpe Davidi alobaki lisusu ete: “Bankolo-mabele ya Keila bakokaba ngai ná bato na ngai na lobɔkɔ ya Saulo?” Bongo Yehova alobaki boye: “Bakokaba bino.”+ 13  Na mbala moko, Davidi atɛlɛmaki elongo na bato na ye, bato soki nkama motoba (600),+ mpe babimaki na Keila mpe bazalaki kaka kotambolatambola esika nyonso oyo bakokaki kotambola. Mpe bapesaki Saulo nsango ete Davidi akimi Keila, bongo atikaki kobima. 14  Bongo Davidi akómaki kofanda na esobe, na bisika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna, mpe azalaki se kofanda na etúká ya ngombangomba, na esobe ya Zife.+ Mpe Saulo azalaki se koluka ye ntango nyonso,+ kasi Nzambe apesaki ye na lobɔkɔ na ye te.+ 15  Bongo Davidi azalaki kaka kobanga, mpamba te Saulo abimaki mpo na koluka molimo na ye, ntango Davidi azalaki na esobe ya Zife, na Horeshe.+ 16  Sikoyo, Yonatane mwana ya Saulo atɛlɛmaki mpe akendaki epai ya Davidi na Horeshe kolendisa+ ye atyela Nzambe motema.+ 17  Mpe alobaki lisusu na ye boye: “Kobanga te;+ mpo lobɔkɔ ya tata na ngai Saulo ekozwa yo te, mpe yo, okokóma mokonzi+ ya Yisraele, mpe ngai, nakokóma moto ya mibale, nsima na yo; tata na ngai Saulo mpe ayebi likambo yango.”+ 18  Bongo bango mibale basalaki kondimana+ liboso ya Yehova; mpe Davidi atikalaki kaka na Horeshe, nde Yonatane azongaki na ndako na ye. 19  Na nsima, mibali ya Zife+ bamataki epai ya Saulo, na Gibea+ mpe balobaki ete: “Davidi amibombi+ nde pene na biso te na bisika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna, na Horeshe,+ na ngomba moke ya Hakila,+ oyo ezali na ngámbo ya lobɔkɔ ya mobali* ya Yeshimone?*+ 20  Bongo sikoyo, ndenge mposa nyonso ya molimo+ na yo ezali ete okita, Ee mokonzi, kitá mpe biso, tokokaba ye na lobɔkɔ ya mokonzi.”+ 21  Na yango, Saulo alobaki boye: “Bopambwami na Yehova,+ mpo boyokeli ngai mawa. 22  Nabondeli bino, bókende, bókoba mwa moke lisusu mpe bóluka koyeba malamumalamu mpe bótala esika oyo lokolo na ye elekaka, moto nyonso oyo amonaki ye kuna, mpo bayebisi ngai ete azali mpenza na mayele mabe.+ 23  Bongo bótala mpe bóluka koyeba malamumalamu bisika nyonso ya kobombana, bisika oyo amibombaka; mpe bózonga epai na ngai na elembo moko ya solosolo, mpe ngai nakokende elongo na bino; mpe ekosalema mpenza boye: soki azali na mokili yango, ngai mpe nakoluka ye malamumalamu kati na bato nyonso nkóto nkóto+ ya Yuda.” 24  Na yango, batɛlɛmaki mpe bakendaki na Zife+ liboso ya Saulo, ntango Davidi ná bato na ye bazalaki na esobe ya Maone,+ na Araba,+ na sudi ya Yeshimone. 25  Na nsima, Saulo ayaki elongo na bato na ye mpo na koluka ye.+ Ntango bayebisaki Davidi, na mbala moko akitaki na libanga+ mpe akobaki kofanda na esobe ya Maone. Ntango Saulo ayaki koyoka yango, alandaki+ Davidi na esobe ya Maone. 26  Nsukansuka, Saulo akómaki na ngámbo oyo ya ngomba, mpe Davidi na bato na ye bazalaki na ngámbo oyo mosusu ya ngomba. Bongo Davidi asalaki mbangumbangu alongwa+ wana mpo na Saulo; na ntango wana nyonso, Saulo ná bato na ye bazalaki kozinga Davidi ná bato na ye mpo na kokanga bango.+ 27  Kasi momemi-nsango moko ayaki epai ya Saulo, alobi: “Salá mbangu mpe kende, mpo Bafilistia bakɔti na mokili mpo na etumba!” 28  Na yango, Saulo abalukaki, atikaki kolanda Davidi+ mpe akendaki kobunda na Bafilistia. Yango wana babengaki esika yango Libanga ya Bokabwani. 29  Na nsima, Davidi asimbaki nzela, alongwe kuna, amataki mpe akómaki kofanda na bisika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna, na Ene-gedi.+

Maloba na nse

Emonani ete ezali sudi ya Yeshimone. Talá vɛrsɛ 24.
To, “esobe.”