Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 22:1-23

22  Bongo Davidi alongwaki wana+ mpe akimaki+ na mobenga+ ya Adulame;+ mpe bandeko na ye ná ndako mobimba ya tata na ye bayokaki yango mpe basimbaki nzela bakiti kuna epai na ye.  Bongo bato nyonso ya bomoi ya mpasi,+ bato nyonso oyo bazalaki na nyongo+ ya bato mpe bato nyonso oyo milimo na bango ekómi bololo+ bayanganaki epai na ye,+ mpe akómaki mokonzi na bango;+ mpe bakómaki bato soki nkama minei (400) elongo na ye.  Na nsima, Davidi alongwaki wana mpe akendaki na Mizipe, na Moabe mpe alobaki na mokonzi ya Moabe boye:+ “Nabondeli yo, tiká tata na ngai ná mama+ na ngai báfanda elongo na bino tii nakoyeba nini Nzambe akosalela ngai.”  Na yango, atyaki bango liboso ya mokonzi ya Moabe, mpe bakobaki kofanda elongo na ye mikolo nyonso oyo Davidi alekisaki na esika oyo bakómaka te.+  Na nsima, mosakoli Gade+ alobaki na Davidi boye: “Kotikala te na esika oyo bakómaka te. Longwá wana mpe zongá na mokili ya Yuda.”+ Na yango, Davidi alongwaki wana mpe azongaki na zamba ya Herete.  Bongo Saulo ayaki koyoka ete Davidi ná bato oyo bazalaki elongo na ye bamonani, wana Saulo azalaki kofanda na Gibea, na nse ya nzete ya tamarisi,+ na esika etombwani, azalaki na likɔnga+ na lobɔkɔ na ye mpe basaleli na ye nyonso batɛlɛmaki pene na ye.  Na yango, Saulo alobaki na basaleli na ye oyo batɛlɛmaki pene na ye ete: “Nabondeli bino, bóyoka, bino Babenyamina. Mwana ya Yese+ akopesa mpe bino nyonso bilanga, mpe banzete ya vinyo?+ Akotya nde bino nyonso bakonzi ya bato nkóto nkóto+ mpe bakonzi ya bato nkama nkama?  Mpo bino nyonso bosaleli ngai likita; mpe moto moko te azali koyebisa ngai yango na litoi,+ ntango mwana na ngai moko azali kosala kondimana+ ná mwana ya Yese, mpe ata moto moko te kati na bino azali koyokela ngai mawa mpe koyebisa yango na litoi na ngai ete mwana na ngai moko akómisi mosaleli na ngai moto oyo azali kotyela ngai mitambo, ndenge ezali lelo oyo.”  Na yango, Doege+ Moedome, oyo atyamaki mpo na kokamba basaleli ya Saulo, ayanolaki mpe alobaki boye: “Namonaki mwana ya Yese ayei na Nobe, epai ya Ahimeleke+ mwana ya Ahitube.+ 10  Mpe atunaki+ Yehova mpo na ye; mpe apesaki ye biloko ya kolya,+ mpe apesaki ye mopanga+ ya Goliate Mofilistia.” 11  Na mbala moko, mokonzi atindaki bábenga Ahimeleke mwana ya nganga-nzambe Ahitube mpe ndako mobimba ya tata na ye, banganga-nzambe oyo bazalaki na Nobe.+ Bongo bango nyonso bayaki epai ya mokonzi. 12  Sikoyo, Saulo alobaki boye: “Nabondeli yo, yoká, yo mwana ya Ahitube!” Na yango, ye alobaki ete: “Ngai oyo, nkolo na ngai.” 13  Mpe Saulo alobaki na ye lisusu boye: “Mpo na nini bosaleli ngai likita,+ yo ná mwana ya Yese, na ndenge opesi ye limpa mpe mopanga, mpe otuneli ye Nzambe, mpo na kokómisa ye moto oyo azali kotyela ngai mitambo, ndenge ezali lelo oyo?”+ 14  Na yango, Ahimeleke ayanolaki mokonzi mpe alobaki boye: “Bongo nani kati na basaleli na yo nyonso azali lokola Davidi,+ moto ya sembo,+ mpe bokilo+ ya mokonzi mpe mokonzi ya basoda oyo bakɛngɛlaka yo mpe moto ya lokumu na ndako na yo?+ 15  Ezali lelo nde nabandi kotunela+ ye Nzambe? Nakoki kokanisa yango ata moke te! Mokonzi atya likambo moko te na motó ya mosaleli na ye mpe na motó ya ndako mobimba ya tata na ngai, mpo na nyonso oyo, mosaleli na yo ayebaki likambo moko te, ezala ya moke to ya monene.”+ 16  Kasi mokonzi alobaki boye: “Ahimeleke, okokufa solo,+ yo ná ndako mobimba ya tata na yo.”+ 17  Na yango, mokonzi alobaki na bapoti-mbangu+ oyo batɛlɛmaki pene na ye ete: “Bóbaluka mpe bóboma banganga-nzambe ya Yehova, mpo lobɔkɔ na bango mpe ezali elongo na Davidi mpe mpo bayebaki ete azali kokima, kasi bayebisaki ngai yango na litoi te!”+ Kasi basaleli ya mokonzi baboyaki kosembola lobɔkɔ na bango mpo na kokwela banganga-nzambe ya Yehova.+ 18  Nsukansuka, mokonzi alobaki na Doege+ boye: “Yo, baluká mpe kwelá banganga-nzambe!” Na mbala moko, Doege Moedome+ abalukaki mpe ye moko akwelaki banganga-nzambe mpe na mokolo yango, abomaki+ mibali ntuku mwambe na mitano (85) oyo balati efode+ ya lini. 19  Ata mpe Nobe,+ engumba ya banganga-nzambe, abɛtaki yango na mopanga; ezala mobali to mwasi, mwana, ata oyo azali komɛla mabɛlɛ, mpe ngɔmbɛ mpe mpunda mpe mpate, abɛtaki yango na mopanga. 20  Nzokande, mwana mobali moko ya Ahimeleke, mwana ya Ahitube, nkombo na ye Abiatare,+ akimaki mpe apotaki mbangu mpo na kolanda Davidi. 21  Bongo Abiatare alobaki na Davidi boye: “Saulo abomi banganga-nzambe ya Yehova.” 22  Na yango, Davidi alobaki na Abiatare ete: “Nayebaki malamu mokolo wana,+ lokola Doege Moedome azalaki wana, ete akozanga te koyebisa Saulo.+ Ngai moko nasaleli milimo nyonso ya ndako ya tata na yo mabe. 23  Yo, fandá na ngai. Kobanga te, mpo moto nyonso oyo azali koluka molimo na ngai, azali koluka molimo na yo, mpo ozali moto oyo ngai nasengeli kobatela.”+

Maloba na nse