Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 19:1-24

19  Nsukansuka, Saulo alobaki na mwana na ye Yonatane mpe na basaleli na ye nyonso ete Davidi abomama.+  Kasi Yonatane, mwana ya Saulo, azalaki kosepela na Davidi mingi.+ Bongo Yonatane ayebisaki Davidi ete: “Tata na ngai Saulo azali koluka koboma yo. Sikoyo, nabondeli yo, na ntɔngɔ, kebá mpe fandá mpenza na esika ya kobombana mpe obatama kuna.+  Kasi ngai nakobima mpe nakotɛlɛma mpenza na pembeni ya tata na ngai na esobe esika okozala, mpe ngai moko nakolobela yo epai ya tata na ngai, mpe nakotala oyo ekosalema, mpe nakozanga te koyebisa yo.”+  Na yango, Yonatane alobelaki+ tata na ye Saulo malamu ya Davidi mpe alobaki na ye boye: “Mokonzi asalela mosaleli na ye Davidi lisumu+ te, mpo ye asaleli yo lisumu te mpe misala oyo asalelaki yo ezalaki malamu mingi.+  Mpe atyaki molimo na ye na likama+ mpe abomaki Mofilistia wana,+ bongo Yehova apesaki Yisraele mobimba lobiko moko monene.+ Omonaki yango, mpe osepelaki. Bongo mpo na nini okosalela makila ya moto oyo azali na likambo te lisumu na ndenge okobomisa+ Davidi mpamba?”+  Bongo Saulo atosaki mongongo ya Yonatane, mpe Saulo alapaki ndai ete: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ akobomama te.”  Na nsima, Yonatane abengaki Davidi mpe Yonatane ayebisaki ye maloba wana nyonso. Bongo Yonatane amemaki Davidi epai ya Saulo mpe akobaki kozala liboso na ye, lokola na ntango ya kala.+  Na nsima, etumba ebimaki lisusu mpe Davidi abimaki kobunda na Bafilistia mpe koboma bango na koboma moko monene,+ mpe bakimaki liboso na ye.+  Mpe elimo mabe+ ya Yehova eyelaki Saulo ntango afandaki na ndako na ye ná likɔnga na lobɔkɔ na ye, ntango Davidi azalaki kobɛta miziki na lobɔkɔ na ye. 10  Bongo Saulo alukaki kobaka Davidi na efelo+ na likɔnga, kasi ye alongwaki+ liboso ya Saulo, mpe Saulo abɛtaki likɔnga na efelo. Na yango, Davidi akimaki mpo amibikisa na butu wana.+ 11  Na nsima, Saulo atindaki bamemi-nsango+ na ndako ya Davidi mpo bákɛngɛla yango mpe báboma ye na ntɔngɔ;+ kasi Mikale, mwasi na ye, ayebisaki Davidi boye: “Soki okobikisa molimo na yo na butu oyo te, lobi okobomama.” 12  Na mbala moko, Mikale akitisaki Davidi na lininisa, mpo akende, akima mpe amibikisa.+ 13  Na nsima, Mikale azwaki ekeko ya terafime+ mpe atyaki yango na mbeto, mpe atyaki na esika ya motó na ye elamba ya madusumadusu lokola monyama oyo basalá na nsuki ya ntaba, bongo azipaki yango na elamba. 14  Bongo Saulo atindaki bamemi-nsango bákende kozwa Davidi, kasi Mikale alobaki ete: “Azali na maladi.”+ 15  Na yango, Saulo atindaki bamemi-nsango bátala Davidi, alobi: “Bóyela ngai ye likoló ya mbeto na ye mpo naboma ye.”+ 16  Ntango bamemi-nsango bakɔtaki, talá, ezalaki nde ekeko ya terafime likoló ya mbeto mpe elamba ya madusumadusu lokola monyama oyo basalá na nsuki ya ntaba ezalaki na esika ya motó na ye. 17  Na yango, Saulo alobaki na Mikale boye: “Mpo na nini okosi+ ngai boye, na ndenge otiki monguna+ na ngai akende mpe akima?” Bongo Mikale alobaki na Saulo ete: “Ye moko alobaki na ngai ete: ‘Tiká ngai nakende! Naboma yo mpo na nini?’” 18  Nzokande, Davidi apotaki mbangu, akimaki+ mpe akómaki epai ya Samwele na Rama.+ Mpe ayebisaki ye makambo nyonso oyo Saulo asalaki ye. Bongo ye ná Samwele bakendaki, mpe bakómaki kofanda na Nayote.+ 19  Na nsima, nsango ekómelaki Saulo ete: “Talá! Davidi azali na Nayote, na Rama.” 20  Na mbala moko, Saulo atindaki bamemi-nsango mpo na kozwa Davidi. Ntango bamonaki basakoli ya mikóló bazali kosakola, mpe Samwele atɛlɛmi wana, azali kokamba bango, elimo+ ya Nzambe eyelaki bamemi-nsango ya Saulo, bongo bango mpe, babandaki kosala makambo lokola basakoli.+ 21  Ntango bayebisaki Saulo likambo yango, na mbala moko, atindaki bamemi-nsango mosusu, bango mpe babandaki kosala makambo lokola basakoli. Bongo Saulo atindaki lisusu bamemi-nsango, etuluku ya misato, bango mpe babandaki kosala makambo lokola basakoli. 22  Nsukansuka, ye mpe akendaki na Rama. Ntango akómaki na libulu monene ya kobomba mai, oyo ezali na Seku, abandaki kotuna boye: “Samwele ná Davidi bazali wapi?” Na yango, balobaki ete: “Kuna na Nayote,+ na Rama.” 23  Mpe alandaki nzela na ye, banda na esika wana tii na Nayote, na Rama, mpe elimo+ ya Nzambe eyelaki ye, ɛɛ, ye, mpe akobaki kotambola mpe kosala makambo lokola mosakoli tii ntango akɔtaki na Nayote, na Rama. 24  Lisusu, alongolaki bilamba na ye, ye mpe asalaki makambo lokola mosakoli liboso ya Samwele, mpe alalaki na mabele bolumbu, mokolo wana mobimba mpe butu wana mobimba.+ Yango wana balobaka: “Saulo azalaka mpe moko ya basakoli?”+

Maloba na nse