Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 18:1-30

18  Mpe esalemaki boye: ntango kaka asilisaki koloba na Saulo, molimo ya Yonatane+ ekanganaki+ na molimo ya Davidi, mpe Yonatane akómaki kolinga ye lokola molimo na ye moko.+  Na nsima, Saulo azwaki ye na mokolo yango, mpe apesaki ye nzela te ete azonga na ndako ya tata na ye.+  Mpe Yonatane ná Davidi basalaki kondimana,+ mpamba te alingaki ye lokola molimo na ye moko.+  Lisusu, Yonatane alongolaki kazaka na ye ezangá mabɔkɔ, oyo alataki, mpe apesaki yango Davidi, ná bilamba na ye, ata mpe mopanga na ye, litimbo na ye ná mokaba na ye.  Bongo Davidi akómaki kobima. Esika nyonso oyo Saulo azalaki kotinda ye, azalaki kosala na ekɛngɛ,+ yango wana, Saulo atyaki ye mokonzi ya bato ya etumba;+ mpe emonanaki malamu na miso ya bato nyonso, ata mpe na miso ya basaleli ya Saulo.  Mpe esalemaki boye: ntango bazalaki kokɔta, ntango Davidi autaki koboma Bafilistia mpe azalaki kozonga, basi babandaki kobima na bingumba nyonso ya Yisraele mpo na kokutana na mokonzi Saulo, bazalaki koyemba+ mpe kobina, ná bambonda mike,+ bazalaki kosepela+ mpe bazalaki na bibɛtɛlo ya nsinga misato.  Mpe basi oyo bazalaki kokumisa likambo yango bazalaki se koyemba na mondimo ete:“Saulo abomi oyo ya ye bankóto,Mpe Davidi abomi oyo ya ye bankóto zomi zomi.”+  Bongo Saulo abandaki koyoka nkanda makasi,+ mpe mpo na ye liloba wana ezalaki mabe, yango wana alobaki ete: “Bapesi Davidi bankóto zomi zomi, kasi ngai, bapesi ngai bankóto, boye etikali kaka bápesa ye bokonzi!”+  Mpe banda mokolo wana, Saulo azalaki ntango nyonso kotala Davidi na liso mabe.+ 10  Mpe esalemaki boye: na mokolo oyo elandaki,+ elimo mabe ya Nzambe ekómaki kosala kati na Saulo,+ mpe asalaki makambo lokola mosakoli+ na kati ya ndako, ntango Davidi azalaki kobɛta miziki na lobɔkɔ na ye,+ lokola na mikolo oyo elekaki; mpe likɔnga ezalaki na lobɔkɔ ya Saulo.+ 11  Mpe Saulo abwakaki likɔnga+ mpe alobaki ete: “Nakobaka Davidi na efelo!”+ kasi Davidi alongwaki liboso na ye, mbala mibale.+ 12  Mpe Saulo akómaki kobanga+ Davidi mpo Yehova azalaki na ye,+ kasi alongwaki epai ya Saulo.+ 13  Nsukansuka, Saulo alongolaki ye pene na ye+ mpe atyaki ye mokonzi na ye ya bato nkóto; mpe azalaki kobima mpe kokɔta mbala na mbala liboso ya bato.+ 14  Mpe Davidi azalaki se kosala na ekɛngɛ+ na banzela na ye nyonso, mpe Yehova azalaki na ye.+ 15  Mpe Saulo azalaki kaka komona ete azali kosala na ekɛngɛ mingi,+ yango wana azalaki kobanga ye. 16  Nde Yisraele mobimba mpe Yuda bazalaki kolinga Davidi mpo azalaki kobima mpe kokɔta liboso na bango. 17  Nsukansuka, Saulo alobaki na Davidi boye: “Merabe,+ mwana na ngai ya liboso ya mwasi ye oyo.+ Ye nde nakopesa yo azala mwasi na yo. Kasi nde lakisá ngai ete ozali elombe mpe bundá bitumba ya Yehova.”+ Nzokande, Saulo amilobelaki ete: “Lobɔkɔ na ngai ekwela ye te, kasi lobɔkɔ ya Bafilistia ekwela ye.”+ 18  Na yango, Davidi alobaki na Saulo boye: “Ngai nde nani mpe bandeko na ngai, libota ya tata na ngai, nde banani na Yisraele mpo nakóma bokilo ya mokonzi?”+ 19  Nzokande, esalemaki boye: na ntango oyo esengelaki kopesa Davidi Merabe, mwana ya Saulo, basilaki kopesa Merabe yango epai ya Adriele+ Momeholate+ mpo azala mwasi na ye. 20  Nzokande Mikale,+ mwana mwasi ya Saulo, azalaki kolinga Davidi, mpe bayaki koyebisa Saulo likambo yango, mpe asepelaki na yango. 21  Bongo, Saulo alobaki boye: “Nakopesa ye Mikale mpo akómela ye motambo,+ mpo lobɔkɔ ya Bafilistia ekwela ye.” Na yango, Saulo alobaki na Davidi ete: “Na moko ya basi oyo mibale, okosala na ngai kondimana ya libala lelo.” 22  Saulo apesaki mpe basaleli na ye mitindo ete: “Bósolola na Davidi na nkuku boye: ‘Talá! Mokonzi asepeli na yo, mpe basaleli na ye nyonso balingi yo. Boye sikoyo, salá kondimana ya libala elongo na mokonzi.’” 23  Mpe basaleli ya Saulo babandaki koloba maloba wana na matoi ya Davidi, kasi Davidi alobaki boye: “Kosala kondimana ya libala ná mokonzi ezali nde likambo ya pɛtɛɛ na miso na bino, nzokande ngai nazali na eloko te+ mpe nazali moto mpamba?”+ 24  Bongo basaleli ya Saulo bapesaki ye nsango, balobi: “Maloba ya boye nde Davidi alobaki.” 25  Na yango Saulo alobaki boye: “Talá oyo bokoloba na Davidi: ‘Mokonzi asepeli na mbongo ya libala te,+ kasi na misutu nkama moko (100)+ ya Bafilistia, mpo azongisela+ banguna ya mokonzi mabe.’” Nzokande Saulo azalaki kokana ete Davidi akwea na lobɔkɔ ya Bafilistia. 26  Bongo basaleli na ye bayebisaki Davidi maloba wana, mpe likambo yango esepelisaki Davidi, ete asala kondimana ya libala+ elongo na mokonzi, mpe mikolo elekaki naino te. 27  Na yango, Davidi atɛlɛmaki, ye ná bato na ye mpe babomaki+ kati na Bafilistia mibali nkama mibale (200), mpe Davidi ayaki na misutu+ na bango mpe apesaki yango nyonso epai ya mokonzi, mpo na kosala kondimana ya libala elongo na mokonzi. Bongo Saulo apesaki ye Mikale mwana na ye.+ 28  Mpe Saulo ayaki komona mpe koyeba ete Yehova azali na Davidi.+ Kasi Mikale, mwana ya Saulo, ye azalaki kolinga Davidi.+ 29  Mpe lisusu, Saulo abangaki Davidi lisusu mingi koleka, mpe Saulo akómaki monguna ya Davidi libela.+ 30  Mpe bankumu+ ya Bafilistia bazalaki kobima, mpe ezalaki kosalema boye: mbala nyonso oyo bazalaki kobima, Davidi azalaki kosala na ekɛngɛ+ koleka basaleli nyonso ya Saulo; mpe nkombo na ye ekómaki na lokumu mingi.+

Maloba na nse