Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 15:1-35

15  Bongo Samwele alobaki na Saulo boye: “Yehova atindaki ngai mpo na kotya yo mafuta+ ozala mokonzi ya bato na ye Yisraele, mpe sikoyo, yoká maloba oyo Yehova alobi.+  Talá oyo Yehova ya mampinga+ alobi: ‘Nasengeli kolandela+ makambo oyo Amaleke asalaki Yisraele ntango abundisaki ye na nzela, wana azalaki kouta na Ezipito.+  Sikoyo kende, mpe osengeli kobɛta Amaleke+ mpe koboma ye,+ ná biloko nyonso oyo azali na yango mpe osengeli te koyokela ye mawa, kasi osengeli koboma bango,+ ezala mobali to mwasi, mwana, ata oyo azali komɛla mabɛlɛ,+ ngɔmbɛ to mpate, kamela to mpunda.’”+  Na yango, Saulo abengisaki bato mpe atángaki bango na Telaime:+ basoda nkóto nkama mibale (200 000) oyo batambolaka na makolo mpe mibali nkóto zomi (10 000) ya Yuda.+  Bongo Saulo ayaki tii na engumba ya Amaleke mpe abatamaki pene na lobwaku ya mokɛli.  Na ntango yango, Saulo alobaki na Bakeni+ boye: “Bókende,+ bólongwa awa, bókita mpe bóbima na kati ya Baamaleke mpo nakɔmbɔla bino elongo na bango te. Bino bomoniselaki bana nyonso ya Yisraele+ motema boboto na ntango oyo bazalaki kouta na Ezipito.”+ Na yango, Bakeni balongwaki na Amaleke.  Nsima na yango, Saulo abomaki Amaleke,+ banda na Havila+ tii na Shure,+ oyo etalani na Ezipito.  Mpe akangaki Agage,+ mokonzi ya Amaleke, azalaki naino na bomoi, mpe bato mosusu nyonso abomaki bango na mopanga.+  Kasi Saulo mpe bato bayokelaki Agage mawa, ye mpe banyama oyo elekaki kitoko na kati ya etonga ya bampate, bangɔmbɛ+ mpe banyama ya mafutamafuta, mpe bampate ya mibali mpe biloko nyonso oyo ezalaki malamu, mpe balingaki te koboma yango.+ Nde biloko nyonso oyo ezangaki ntina mpe oyo esengelaki kobwakama nde babebisaki nyɛɛ. 10  Bongo liloba ya Yehova eyelaki Samwele ete: 11  “Nayoki mawa+ mpenza ndenge nakómisaki Saulo mokonzi, mpamba te apesi+ ngai mokɔngɔ mpe atiki kolanda ngai, mpe akokisi maloba na ngai te.”+ Mpe likambo yango etungisaki Samwele,+ mpe alelelaki Yehova butu mobimba.+ 12  Na nsima, Samwele alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpo na kokutana na Saulo na ntɔngɔ. Kasi bapesaki Samwele nsango ete: “Saulo ayaki na Karamele,+ mpe talá! amitongelaki monimá+ mpe na nsima, abalukaki, akatisaki mpe akitaki na Gilgale.” 13  Nsukansuka, Samwele ayaki epai ya Saulo, mpe Saulo alobaki na ye ete: “Opambwami+ na Yehova. Nakokisi liloba ya Yehova.”+ 14  Kasi Samwele alobaki boye: “Bongo makɛlɛlɛ oyo ya bampate na matoi na ngai, mpe makɛlɛlɛ ya bangɔmbɛ oyo nazali koyoka elakisi nini?”+ 15  Na yango, Saulo alobaki ete: “Bauti na yango epai ya Baamaleke, mpamba te bato+ bayokaki mawa mpo na banyama oyo elekaki kitoko na kati ya etonga ya bampate mpe ya bangɔmbɛ, mpo na kopesa Yehova Nzambe na yo mbeka;+ kasi nyonso oyo etikalaki, tobomi yango.” 16  Na yango, Samwele alobaki na Saulo boye: “Tiká! Mpe nakoyebisa yo oyo Yehova alobaki na ngai na butu oyo eleki.”+ Bongo alobaki na ye boye: “Lobá!” 17  Mpe Samwele alobaki lisusu ete: “Na ntango oyo ozalaki moke na miso na yo moko+ nde okómaki nkumu ya mabota ya Yisraele, mpe Yehova atyaki yo mafuta+ ozala mokonzi ya Yisraele, boye te? 18  Na nsima, Yehova apesaki yo mosala mpe alobaki: ‘Kende, mpe osengeli koboma basumuki wana,+ Baamaleke, mpe osengeli kobunda na bango tii ntango okosilisa bango nyɛɛ.’+ 19  Bongo mpo na nini otosi mongongo ya Yehova te, kasi okei komibwaka na lokoso na biloko epunzami+ mpe kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova?”+ 20  Nde Saulo alobaki na Samwele ete: “Kasi natosi+ mongongo ya Yehova na ndenge nakendaki kosala likambo oyo Yehova atindaki ngai mpe namemi Agage+ mokonzi ya Amaleke, kasi nabebisi Amaleke nyɛɛ.+ 21  Mpe bato+ bazwaki na biloko oyo epunzami bampate ná bangɔmbɛ ya kitoko koleka, biloko oyo esengeli kobebisama, mpo na kopesa+ Yehova Nzambe na yo mbeka na Gilgale.”+ 22  Bongo Samwele alobaki boye: “Yehova asepelaka nde na makabo ya kotumba+ mpe na bambeka koleka kotosa mongongo ya Yehova? Talá! Kotosa+ eleki mbeka,+ kotya likebi eleki mafuta+ ya bampate-mibali; 23  mpo botomboki+ ezali ndenge moko na lisumu ya kosakola makambo oyo ebombaná,+ mpe kokende liboso na lofundo ezali ndenge moko na kosala makambo ya maji mpe kosambela bikeko.*+ Lokola oboyi liloba ya Yehova,+ ye mpe aboyi yo ozala mokonzi.”+ 24  Na nsima, Saulo alobaki na Samwele ete: “Nasali lisumu;+ mpo nabuki etinda ya Yehova mpe nalandi maloba na yo te, mpo nabangaki bato+ mpe natosaki mongongo na bango. 25  Bongo sikoyo, nabondeli yo, limbisá+ lisumu na ngai mpe zongá elongo na ngai mpo nafukama elongi na nse+ liboso ya Yehova.” 26  Kasi Samwele alobaki na Saulo boye: “Nakozonga elongo na yo te, mpo oboyi liloba ya Yehova, mpe Yehova aboyi yo okoba kozala mokonzi ya Yisraele.”+ 27  Ntango Samwele azalaki kobaluka mpo na kokende, na mbala moko, Saulo asimbaki nsɔngɛ ya kazaka na ye ezangá mabɔkɔ, kasi elongwaki.+ 28  Na yango Samwele alobaki na ye boye: “Yehova alongoli+ bokonzi ya Yisraele epai na yo lelo oyo, mpe akopesa yango mpenza moninga na yo oyo aleki yo.+ 29  Mpe lisusu, Moto ya Lokumu ya Yisraele+ akobuka lokuta te,+ mpe akoyoka mawa te, mpo Ye azali moto ya mabele te mpo ayoka mawa.”+ 30  Na yango alobaki boye: “Nasali lisumu. Sikoyo, nabondeli yo, pesá ngai lokumu+ na miso ya bankumu ya bato na ngai mpe na miso ya Yisraele mpe zongá elongo na ngai, mpe nakofukama elongi na nse mpenza liboso ya Yehova Nzambe na yo.”+ 31  Bongo Samwele azongaki na nsima ya Saulo, mpe Saulo afukamaki elongi na nse liboso ya Yehova. 32  Nsima na yango, Samwele alobaki boye: “Bóyela ngai Agage mokonzi ya Amaleke.” Bongo Agage ayaki epai na ye na kokakatana, mpe Agage abandaki komilobela ete: “Ya solo, nabiki na liwa.” 33  Kasi Samwele alobaki boye: “Kaka ndenge mopanga+ na yo esalaki ete basi bázanga bana, mama+ na yo mpe akozanga bana koleka basi nyonso.”+ Na yango, Samwele akataki Agage bitenibiteni liboso ya Yehova na Gilgale.+ 34  Bongo Samwele asimbaki nzela akei na Rama, mpe Saulo, ye, amataki na ndako na ye na Gibea+ ya Saulo. 35  Kino mokolo Samwele akufaki, amonaki lisusu Saulo te, mpamba te Samwele azalaki kolela+ Saulo. Kasi Yehova ayokaki mawa ndenge atyaki Saulo mokonzi ya Yisraele.+

Maloba na nse

Lil., “Baterafime,” elingi koloba banzambe to bikeko ya libota.