Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 10:1-27

10  Na nsima, Samwele azwaki molangi+ ya mafuta mpe asopaki yango na motó na ye mpe apwɛpwaki+ ye mpe alobaki ete: “Oyo emonisi solo te ete Yehova atye yo mafuta ete okóma mokambi+ ya libula na ye?+  Lelo oyo, ntango okotika ngai mpe okokende, okokuta mibali mibale pene na lilita ya Rashele+ na teritware ya Benyamina, na Zeleza, mpe bakoyebisa yo boye: ‘bampunda-basi oyo okendaki koluka emonani, kasi sikoyo tata na yo atiki likambo ya bampunda+ mpe akómi komitungisa mpo na bino, alobi: “Nakosala nini mpo na mwana na ngai?”’+  Mpe okoleka wana, okopusana mwa mosika liboso mpe okokóma tii na nzete monene ya Tabore mpe kuna, mibali misato oyo bazali komata epai ya Nzambe ya solo na Betele+ bakokutana na yo, moko amemi bana-ntaba+ misato mpe moko amemi mampa+ misato ya libungutulu mpe moko amemi elokó monene ya vinyo.+  Mpe bakotuna yo soki ozali malamu+ mpe bakopesa yo mampa mibale, mpe okozwa yango na lobɔkɔ na bango.  Nsima na yango nde okokóma na ngomba moke ya Nzambe ya solo,+ esika etuluku moko ya basoda+ ya Bafilistia bazali. Mpe ekosalema boye: ntango okokóma kuna na engumba yango, okokutana na etuluku moko ya basakoli+ oyo bauti na esika oyo etombwaná bazali kokita,+ mpe bato oyo bazali na ebɛtɛlo ya nsinga+ mpe mbonda moke+ mpe piololo+ mpe nzɛnzɛ+ bakozala liboso na bango, wana bango bazali kosakola.  Mpe ya solo, elimo+ ya Yehova ekosala kati na yo mpe okoloba lokola mosakoli+ esika moko na bango mpe okokóma moto ya ndenge mosusu.  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango bilembo+ oyo ekokómela yo, salá nyonso oyo lobɔkɔ na yo ekoki kosala,+ mpamba te Nzambe ya solo azali na yo.+  Mpe osengeli kokita liboso na ngai na Gilgale;+ mpe talá! Nazali kolanda yo kuna mpo na kokaba bambeka ya kotumba mpe mpo na kopesa bambeka ya boyokani.+ Okozela ngai mikolo nsambo+ tii nakokóma epai na yo, mpe ya solo, nakoyebisa yo oyo osengeli kosala.”  Bongo esalemaki boye: ntango kaka apesaki Samwele mokɔngɔ mpo akende, Nzambe abandaki kokómisa motema na ye ndenge mosusu;+ mpe bilembo+ wana nyonso ekokisamaki na mokolo yango. 10  Na yango, balongwaki wana mpe bakendaki na ngomba moke, mpe kuna, etuluku moko ya basakoli ezalaki koya kokutana na ye; na mbala moko, elimo ya Nzambe ekómaki kosala kati na ye,+ mpe akómaki koloba lokola mosakoli+ na katikati na bango. 11  Mpe esalemaki boye: ntango bato nyonso oyo bayebaki ye liboso bamonaki ye, talá! azali kosakola elongo na basakoli. Na yango, bato balobanaki ete: “Likambo nini ekómeli mwana ya Kishe? Saulo azalaka mpe moko ya basakoli?”+ 12  Bongo moto moko ya kuna ayanolaki mpe alobaki boye: “Bongo tata na bango nani?” Yango wana ekómá liloba ya lisese+ boye: “Saulo azalaka mpe moko ya basakoli?” 13  Nsukansuka, atikaki koloba lokola mosakoli mpe ayaki na esika oyo etombwaná. 14  Na nsima, ndeko mobali ya tata ya Saulo alobaki na ye mpe na mosaleli na ye boye: “Bokendaki wapi?” Bongo ye alobaki ete: “Koluka bampunda,+ mpe tozalaki se kokende mpo tómona yango, kasi ezalaki kuna te. Yango wana tokómaki epai ya Samwele.” 15  Na yango, ndeko ya tata ya Saulo alobaki boye: “Nabondeli bino, bóyebisa ngai, Samwele alobi na bino nini?” 16  Bongo Saulo alobaki na ndeko ya tata na ye ete: “Ayebisi biso polele ete bampunda yango emonani.” Kasi ayebisaki ye te likambo ya bokonzi oyo Samwele alobaki.+ 17  Bongo Samwele abengisaki bato epai ya Yehova na Mizipa+ 18  mpe alobaki na bana ya Yisraele boye: “Talá oyo Yehova, Nzambe ya Yisraele alobi:+ ‘Ngai nde nabimisaki Yisraele na Ezipito mpe nabikisaki bino na lobɔkɔ ya Ezipito+ mpe na lobɔkɔ ya makonzi nyonso oyo ezalaki konyokola bino.+ 19  Kasi bino, lelo oyo, boboyi Nzambe na bino,+ oyo azalaki kobikisa bino na mabe mpe bampasi na bino nyonso, mpe bolobi: “Te, osengeli nde kotyela biso mokonzi.” Bongo sikoyo, bótɛlɛma liboso ya Yehova na kolanda mabota+ na bino mpe na kolanda bituluku na bino ya bato nkóto nkóto.’” 20  Na yango, Samwele asɛngaki bituluka nyonso ya Yisraele bápusana penepene,+ mpe etuluka ya Benyamina eponamaki.+ 21  Na nsima, asɛngaki etuluka ya Benyamina epusana na kolanda mabota na yango, mpe libota ya Bamatre eponamaki.+ Nsukansuka, Saulo, mwana ya Kishe, aponamaki.+ Mpe balukaki ye, kasi amonanaki te. 22  Na yango, batunaki+ lisusu Yehova ete: “Mobali yango ayei mpenza awa?” Bongo Yehova alobaki ete: “Talá, ye wana abombani+ na kati ya bisaka.” 23  Na yango bapotaki mbangu mpe bazwaki ye kuna. Ntango atɛlɛmaki na katikati ya bato, alekaki bato mosusu nyonso na molai, banda na mapeka na ye tii likoló.+ 24  Bongo Samwele alobaki na bato nyonso boye: “Bomoni moto oyo Yehova aponi,+ ete moto moko te azali lokola ye kati na bato nyonso?” Mpe bato nyonso babandaki koganga mpe koloba: “Mokonzi azala na bomoi!”+ 25  Na yango, Samwele ayebisaki bato lotomo ya bokonzi+ mpe akomaki yango na buku moko mpe atyaki yango liboso ya Yehova. Na nsima, Samwele atikaki bato nyonso bázonga, moto na moto na ndako na ye. 26  Nde Saulo, ye azongaki na ndako na ye na Gibea,+ mpe bilombe mibali oyo Nzambe asimbaki mitema na bango bakendaki elongo na ye.+ 27  Kasi bato ya mpambampamba+ balobaki ete: “Moto oyo akobikisa biso ndenge nini?”+ Na yango, batyolaki ye,+ mpe bamemelaki ye ata likabo moko te.+ Kasi ye atikalaki lokola baba.+

Maloba na nse